Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Domov dôchodcov v Proseči u Pošné | PROJEKT CENTRUM NOVA

Domov dôchodcov v Proseči u Pošné, okres Pelhřimov, sa nachádza v budove zámku, ktorý je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou. Prístavba nového, plne bezbariérového pavilónu, nepredstavuje rozšírenie kapacity domova, ale má uvoľniť obsadenosť súčasne úplne zaplnených izieb v domove a predovšetkým má zaistiť ubytovanie pre seniorov s Alzheimerovou chorobou. Novostavba nesmela vytvoriť novú dominantu zámockého parku a narušiť pohľady na zámok. Preto bol navrhnutý zapustený objekt s rovnou zatrávnenou strechou. Z konštrukčného hľadiska je objekt kombináciou stenového a stĺpového nosného systému a kombináciou pozdĺžneho a priečneho nosného systému. Nosné steny sú prevažne murované z vápennopieskových tehál, čiastočne monolitické železobetónové. Stĺpy sú kompletne zhotovené ako monolitické železobetónové. Stropná konštrukcia je v celom rozsahu realizovaná ako monolitická železobetónová doska.

2fa5e542-a9ca-a114-8da3-e590574f6f78

Uložiť

Uložiť

Uložiť