Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Reštaurácia a cukráreň Dubňany | Stavby Zatloukal s.r.o.

Pán Miroslav Vašíček, Dubňany, sa rozhodol realizovať stavbu Reštaurácie a cukráreň na parcele č. 1322/1 a 1322/2 v k.ú. Dubňany. Pôvodný objekt č.p. 7 slúžil ako krčma – reštaurácie, teraz je tu predajňa ázijského textilu.

Projekt bol spracovaný v programe CADKON+ Architecture, ktorý bol nástrojom pre spracovanie kompletnej 2D projektovej dokumentácie, pre lepšiu predstavu výsledného stavu bola spracovaná aj 3D vizualizácie v externom programe.

f1445c38-33db-3944-e948-3d9047f78ad1

Uložiť

Uložiť

Uložiť