Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Školská jedáleň Mnichovo Hradiště | TopDesign Projekty

Školská jedáleň s možnosťou stravovania verejnosti bude umiestnená v centre mesta Mnichovo Hradiště v pamiatkovej zóne a nahradí súčasnú školskú jedáleň.

Pozdĺž komunikácie je navrhnutá obvodová stena z pohľadového železobetónu, ktorá je na nároží zakrivená podľa kruhového oblúka a tvorií „kulisu“ na rozhraní: verejný priestor x vnútorný priestor. V železobetónovej stene budú vytvorené kruhové otvory. Zo severozápadnej a juhozápadnej strany je fasáda jednoduchá v bielej omietke s jednotnými štvorcovými a obdĺžnikovými otvormi.
V budove budú umiestnené dve samostatné jedálne pre žiakov a verejnosť oddelené blokom kuchyne. Konštrukčný systém je navrhnutý stenový, priečny. Základové konštrukcie tvoria betónové pasy a nosné steny budú vymurované z pórobetónových tvárnic (okrem obvodovej železobetónové steny). Stropná konštrukcia je navrhnutá kombinovaná z prefabrikovaných železobetónových stropných panelov a monolitického železobetónu (nad jedálňou verejnosti).

027124a9-2677-5314-b9d1-b061f4adc6c1

Uložiť

Uložiť

Uložiť