Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Vinárstvo GOTBERG, Popice | Bukolsky Architekti

Stavba sa nachádza v katastri obce Popice, v polohe nad druhým terénnym zlomom severne nad obcou v trati Stará hora. Jedná sa o príklad modernej vinárskej architektúry, ktorá získala ocenenie „Najlepšia priemyselná stavba Juhomoravského kraja roka 2009“.

Celkovému urbanistickému riešeniu predchádzala štúdia územia a terénu. So zvýšenou pozornosťou sa zaoberala krajinou a najmä jej fenomény. Pre stavbu sa určujúcimi stali svah, krajina vinárskej oblasti, prevládajúci vetry od východu, sad a predovšetkým panoramatický výhľad na Pálavské vrchy a vodná nádrž Nové mlyny. Reflexie týchto prvkov do územnoplánovacích novotvaru je hlavnou témou celého riešenia a určuje budovu z hľadiska objemového, tvarového a funkčného.
Dom je úzko zviazaný s krajinou, z ktorej vyrastá, je vnorený do svahu, ktorý ho čiastočne prekrýva.

1b0b3c58-6e38-8794-759b-06f6a18001eb

Uložiť

Uložiť

Uložiť