Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Výrobný areál firmy MILACRON | PROJEKT CENTRUM NOVA | Česká Republika

Předmětem činnosti areálu je výroba zakázkově řešených vstřikovacích lisů k produkci plastových obalů tekutin.

Vlastní areál je tvořen výrobní a skladovou halou, administrativní budovou, areálovými zpevněnými plochami s parkovištěm zákazníků i zaměstnanců, venkovními rozvody inženýrských sítí, oplocením areálu s vjezdovými bránami vč. žb opěrné stěny a zařízeními pro napojení areálu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Již od zahájení prací na prvních návrzích byl CADKON velkým pomocníkem. Především jednoduchost vytváření stavebních konstrukcí, tvorba popisů místností včetně výpočtu ploch a tvorby tabulek velmi zjednodušily počátky prací a umožnily tak předkládat investorovi jednotlivé varianty návrhů v krátkých časových intervalech. V dalších fázích projektu pak byly hojně využívány např. funkce pro tvorbu bublin s následným výkazem do tabulky, kótování včetně kót otvorů, výškové kóty v řezech, tvorba obkladů stěn včetně popisů, tvorba popisů a odkazů, kreslení různých typů izolací apod. Vesměs se jedná o časově náročné činnosti, které jsou díky těmto funkcím zjednodušeny a zároveň zpříjemněny.

7996ce47-502e-cb04-2506-9397a18d90d8

Uložiť

Uložiť