Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

NOVINKY Autodesk Vault 2018

Vault je program pre správu dát. Inžinierskym a konštrukčným tímom pomáha organizovať, spravovať a sledovať procesy tvorby dokumentácie a proces výroby. Vo verzii 2018 sa posunul Vault smerom k želaniam používateľov, ktorí požadovali automatizovanú tvorbu hotovej dokumentácie.

 1. Automatické vytváranie súborov PDF

Aplikácia Vault 2018 umožňuje automaticky publikovať a spravovať súbory vo formáte 2D PDF zo súborov CAD ako uvoľnenú dokumentáciu v rámci procesu uvoľnenia návrhu.

Vault 2018 zo súborov 2D návrhu automaticky vytvára formáty PDF s použitím rovnakého nastavenia, aké používajú publikačné systémy CAD. Podporované sú súbory 2D návrhu vo formátoch DWG a IDW zo súborov výkresov aplikácií AutoCAD a Inventor.

 1. Priradenie kategórie súboru PDF

V aplikácii Vault 2018 sú všetky súbory PDF vytvorené pre riadenie dokumentu, automaticky priradené ku kategórii reprezentácie návrhu. Vyhradená kategória správcom umožňuje spravovať pravidlá, životné cykly a vlastnosti nezávisle na asociovaných súboroch návrhu.

 1. Vytvorenie súboru PDF pri zmene stavu

Správcovia môžu aplikáciu Vault 2018 nakonfigurovať tak, aby počas finálneho uvoľnenia automaticky publikovala súbory PDF pre riadenie dokumentu. Počas tohto prechodu nástroj Job Processor úložisko Vault automaticky aktualizuje vlastnosti a referencie výkresu, aby bola v súbore PDF zaistená presná reprezentácia.

 1. Publikovanie a ukladanie súborov PDF v úložisku

V aplikácii Vault 2018 môžu byť súbory PDF publikované pre riadenie dokumentu automaticky uložené do rovnakého projektu ako sprievodné súbory návrhu. Správcovia môžu navrhnúť zložku pre riadenie dokumentu, ktorá sa bude líšiť od zložiek určených pre jednotlivé súbory návrhu.

 1. Vylepšenia dávkového vykresľovania

Aplikácia Vault 2018 vylepšuje dávkové vykresľovanie a umožňuje špecifikovať veľkosť, orientáciu, farbu a mierku vykresľovania v súboroch PDF a TIF. Okrem toho teraz dávkové vykreslenie podporuje umiestnenie vodoznakov a pečiatok do súborov PDF počas operácie vykresľovania.

 1. Automatické pripojenie súboru PDF

V aplikácii Vault 2018 so súbormi PDF vytvorené pre riadenie dokumentu automaticky pripájajú k príslušným súborom návrhu.
.

 1. Vylepšenia nástroja Copy Design

Aplikácia Vault 2018 znovu zavádza mapovanie názvov súborov pomocou pravidiel akcií, umožňuje používať pravidlá akcií naprieč rôznymi úložiskám (za predpokladu, že existujú definície vlastností), umožňuje návrhárom nastaviť vlastnosti cieľového súboru na hodnoty vlastností predchádzajúcich revízií súborov, zachováva pravidlá modulu iLogic aplikácie Inventor u skopírovaných dát a zlepšuje operácie kopírovania súborov s pripojenými výkresmi.

 1. Nové role správcu

Aplikácia Vault 2018 zavádza nové role správcu, ktoré členom tímu umožňujú spravovať určité aspekty úložiska Vault, napríklad nastavenie konfigurácie alebo zabezpečenie, bez toho aby museli mať plné oprávnenie správcu.

 • Nová rola Správca projektu poskytuje oprávnenie na odoberanie rezervácií a odstraňovanie vybraných objektov.

OBR

 • Nová rola Správca zabezpečenia poskytuje oprávnenie na zmenu nastavenia zabezpečenia u všetkých typov objektov. To zahŕňa súbory, zložky, položky a vlastné (užívateľské) objekty. Používatelia s touto rolou tiež môžu zobraziť skryté objekty a zmeniť ich oprávnenia.

OBR

 • Nová rola Správca konfigurácie poskytuje oprávnenie na konfiguráciu nastavenia správy a objektov úložiska Vault. To zahŕňa nastavenia súborov, vizualizácia, správy správania (napríklad vlastností a životného cyklu), položiek a zmenových príkazov.

 1. Nová vlastnosť súboru Verzia aplikácie

Nová vlastnosť súborov aplikácie Inventor – Verzia aplikácie – zobrazí čas posledného uloženia súboru a verziu aplikácie Inventor, v ktorej bol uložený. (Vlastnosť Verzia aplikácie je aktuálne k dispozícii iba pre súbory aplikácie Inventor.)

 1. Zobrazenie schémy číslovania pri uložení

Pri definovaní schémy číslovania môžete vytvoriť popis preddefinovaného zoznamu. Tieto opisy schém číslovania teraz zobrazia po vytvorení nový súbor v aplikácii Inventor alebo AutoCAD a jeho uloženie.

 1. Vlastné typy úloh

Správcovia úložisko Vault môžu teraz priamo prostredníctvom dialógu Nastavenie úložiska priradiť k priechodom životného cyklu vlastné úlohy. Pri definovanie nových alebo existujúcich životných cyklov môžu správcovia úložiska Vault upraviť prechod stavu životného cyklu a pomocou novej karty Vlastné typy úloh špecifikovať vlastnú úlohu. Je nutné vlastnú úlohu napísať a otestovať. Administratívne je proces potrebný k začleneniu akcie do životného cyklu teraz oveľa ľahší.

 1. Vylepšenie a funkcie pre aplikáciu Inventor
 • Oddeliteľný prehliadač úložiska Vault

Doplnok Vault 2018 pre aplikáciu Inventor umožňuje odpojiť, premiestniť a znova pripojiť prehliadač úložiska Vault na jednu z nových pozícií na obrazovke, vďaka čomu môžete optimalizovať rozloženie ponúk. Vďaka samostatným prehliadačom aplikácií Inventor a Vault môžete zobraziť stromy oboch komponentov súčasne v rámci rovnakej relácie návrhu aplikácie Inventor.

 • Vyhľadávanie v prehliadači úložiska Vault

Doplnok Vault 2018 pre aplikáciu Inventor poskytuje nové vyhľadávanie v prehliadači úložisko Vault, ktoré zahŕňa aj vyhľadávanie viac kľúčových slov a uľahčuje konštruktérom identifikáciu a výber komponentov v rámci stromu komponentov úložiska Vault.

 • Prejsť do priečinka úložiska

V rámci doplnku Vault pre aplikáciu Inventor je k dispozícii nový príkaz Prejsť do priečinka úložiska. Po výbere cieľového komponentu môžete vybrať príkaz Prejsť do priečinka úložiska. Tým otvoríte novú reláciu prehliadača Vault Explorer, kde sa zobrazia verzie a revízie vybrané komponenty v rámci umiestnenie jej uloženého projektu.

 • Nové možnosti otvorenia súboru

Doplnok Vault 2018 pre aplikáciu Inventor umožňuje otvárať súbory v plnom alebo expresnom režime. Položka Načítanie úplne načíta všetky dáta komponentov a sprístupní všetky príkazy. Príkaz Načítať expresne otvára súbory veľkých zostavy podstatne rýchlejšie (3-5x), ale niektoré príkazy nebudú dostupné.

Systémové požiadavky

 • Operačné systémy
 • Microsoft® Windows® 10
 • Microsoft Windows 8,8.1 (64bit)
 • Microsoft Windows 7 (64-bit) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional,
 • Enterprise, alebo Ultimate (odporúčané)
 • Vault Professional 2017 – Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard,
 • Datacenter
 • Procesor64 – bit Intel® alebo AMD, 2,0 GHz alebo rýchlejší
 • Operačná pamäť
 • 4 GB RAM
 • 16 GB pre plnú replikáciu ADMS a SQL inštalácia
 • Rozlíšenie displeja
 • 1280×800 (1920×1080 odporúčané)
 • Grafická karta
 • Podporujúce Microsoft Direct3D 10 alebo vyšší
 • Pevný disk
 • 6 GB voľného miesta pre inštaláciu