Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

BIM

GRAITEC spúšťa BIMUp

Bièvres, Francúzsko, september 2018 – GRAITEC, medzinárodný vývojár softvéru pre projektovanie, strojárske navrhovanie a prácu podľa metodiky BIM, Platinum partner Autodesku naprieč Európou a Gold Partner v USA, Kanade a Rusku, vám oznamuje spustenie Graitec BIMUp. Graitec BIMUp je osvedčená BIM metodológia navrhnutá pre spoločnosti, ktoré chcú s BIM začať a docieliť plynulého zavedenia tejto metodiky za neustálej technickej podpory Graitec.

 

Ako GRAITEC Group máme vyše 250 úspešných BIM implementácií vo významných spoločnostiach v našom regióne a v Európe. Máme vybudované know-how. Partnerstvo s nami Vám prinesie benefity vo forme prísunu najnovších trendov z BIM sveta, profesionálnu technickú podporu a konzultačnú BIM podporu priamo na vašich projektoch.

Vyberte si silného a profesionálneho partnera, na cestu zdolávania limitov. 

Jediný limit, ktorý máte, je ten, čo si sami stanovíte.

.

Čo je BIM? Building  Information Modeling


Ide o integrovaný proces tvorby budovy a jej realizácie. Nejedná sa  „len“ o softvér.

 • BIM = komplexné poňatie návrhu, výstavby a správy bodov.
 • BIM = know how, ktoré Vám môžeme pomôcť vybudovať a osvojiť do bežnej praxe Vašej firmy.
 • BIM koncept si môžeme predstaviť ako informačnú databázu, v ktorej sa zdieľajú všetky informácie a dáta o objekte od jeho návrhu, výstavby cez správu objektu počas jeho užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Je založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií, zdieľaní informácií a koordinácií jednotlivých činností.
 • BIM nie sú grafické obrázky v 2D , výkresy – pôdorysy , rezy -pohľady, nie je to ani čistý model v 3D,  tabuľky … BIM je inteligentný reálny digitálny model budovy, ktorý sám o sebe vie z akých konštrukčných komponent sa skladá a vie si sám vyšetriť súvislosti konštrukcii, stavebných materiálov, výmer, kolízii konštrukcii.

213-59608_en-isl-2015-BIM_Illustration

! SW je len nástroj na BIM, nie technológia. !

Ako tento nástroj efektívne zaviesť do Vašej praxe s minimálnymi nákladmi na implementáciu a v čo najmenej investovanom čase? Odpoveď je: Priamo na Vašom reálnom projekte.


Odovzdávame naše Know-How 12 ročné projektantské skúsenosti s BIM projektmi.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Rozkliknite > BIM pre stavebné konštrukcie a TZB

bim_for_buildings_construction_option_a_550x163

Vyjadrite svoju predstavu návrhu a tvorte projekty efektívnejšie.

Riešenie informačného modelu budovy (BIM) od spoločnosti Autodesk pre projekty domov ponúka presný, prístupný a praktický náhľad na životný cyklus projektu pre všetkých účastníkov projektu. Riešenie BIM spoločnosti Autodesk pre navrhovanie budov vám pomôžu:

 • zlepšiť pochopenie projektu a proces rozhodovania,
 • zdieľať a používať rovnaké logická dáta vo všetkých častiach životného cyklu projektu,
 • rýchlo reagovať na zmeny pomocou modernejších a rýchlejších procesov.

Autodesk® Building Design Suite je obsiahle portfólio stavebných riešení, ktoré podporujú pracovné postupy založené na postupoch BIM a CAD, ktoré architektom, technikom a stavebným dodávateľom umožňuje navrhovať, simulovať, vizualizovať a konštruovať lepšie budovy. Edícia Standard je určená pre dizajnérov, projektantov a zapisovače detailov, ktorí potrebujú základnú sadu nástrojov pre dokumentáciu. Edícia Premium ponúka optimalizovanú sadu nástrojov, ktoré architektom, projektantom TZB a statikom umožňujú využívať výhody vysokého výkonu BIM spolu s inteligentným návrhom založeným na 3D modeli. Edícia Ultimate stavia z velkej časti na edícii Premium a navyše zahŕňa rad nástrojov pre návrh a výstavbu, ktoré umožňujú lepší prehľad životného cyklu budovy.

Prečo zvoliť riešenie Autodesk BIM?

 • Pokročilá technológia pre návrhy, vizualizáciu, simuláciu a koordináciu
 • Komplexné riešenie pracovného postupu s funkciou interoperability k zachovaniu vernosti dát a podporu vyššej efektivity
 • Podniky sa môžu presadiť vďaka platformám pre stolové počítače, cloud, web a mobilné zariadenia a cenovo výhodnému baleniu, čo umožňuje reagovať na zmeny v projekte.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rade výhod produktov od Autodesku pre BIM, kontaktujte nás ešte dnes!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Rozkliknite > BIM pre statiku a konštrukcie

Rad produktov Advance spoločností Graitec a Autodesk ponúka jedinečné BIM riešenie pre navrhovanie a projektovanie oceľových a betónových konštrukcií za použitia 3D dátového modelu. Ucelený rad produktov umožňuje nielen spoluprácu statika a konštruktéra na jednom modeli, ale aj bezproblémovú komunikáciu s architektom a stavebným inžinierom.

Zahŕňa nasledujúce produkty:

 • Advance Design – pokrýva oblasť statických výpočtov (statická analýza a navrhovanie)
 • Advance Steel a Advance Concrete – oblasť projektovej a výrobnej dokumentácie oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií
 • Autodesk Revit, prípadne Revit Structure – oblasti návrhu a stavebnej projektovej dokumentácie

BIM-03_GraitecAdvance

Výmena dát pomocou BIM Connect

Pre zdieľanie dát v rámci týchto aplikácií bol vyvinutý jedinečný formát GTC (Graitec Transfer Center), ktorý umožňuje nielen prenos, ale tiež užitočnú synchronizáciu modelu, pre porovnanie pôvodného a modifikovného stavu.
Formát GTC je natívnym formátom produktov Advance a do aplikácie Revit je pridaný zadarmo pomocou zásuvného modulu Graitec BIM Connect.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rade výhod produktov od Autodesku pre BIM, kontaktujte nás ešte dnes!

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Rozkliknite > BIM pre strojárstvo

AutoCAD_Mechanical_2013_16x9_v2_900x163

Vytvárajte skvelé produkty vďaka funkcii tvorby digitálnych prototypov Autodesk.

Autodesk® Digital Prototyping je inovatívny spôsob, ako preskúmať svoje nápady skôr, ako ich vytvoríte. Vďaka tomu môžu spolupracovať členovia tímov z rôznych odborov. Jednotlivci a spoločnosti všetkých veľkostí potom môžu svoje úžasné produkty uviesť na trh rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Od konceptu cez návrh, výrobu, marketing a oveľa ďalej – funkcie Autodesk Digital Prototyping zjednodušuje postup vývoja produktu od začiatku do konca.

Autodesk Digital Prototyping vám pomôže:

 • zlepšiť spoluprácu a inovácie v raných fázach procesu návrhu,
 •  zásadne skrátiť životný cyklus navrhovania a vývoja produktov,
 • získať väčšiu kontrolu nad dátami návrhu,
 • zabezpečiť konkurenčnú výhodu v zložitom globálnom prostredí.

Obráťte sa na nás ešte dnes a dovoľte nám ukázať vám, ako sú riešenia Autodesk Digital Prototyping podporované vo všetkých typoch výrobného softvéru Autodesk už od počiatku vďaka otvoreným štandardom, škálovatelnému nasadeniu a cenovo výhodným možnostiam nákupu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rade výhod produktov od Autodesku pre BIM, kontaktujte nás ešte dnes!

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Rozkliknite > BIM pre infraštruktúru

bim_for_infrastructure_option_a_550x163

Buďte efektívnejší s riešením BIM pre infraštruktúru

Informačný model budovy (BIM) je proces založený na inteligentnom 3D modeli, ktorý umožňuje presný, prístupný a praktický vhľad pre podporu lepšieho rozhodovania v priebehu celého životného cyklu projektu. Sada Autodesk® Infrastructure Design Suite ponúka komplexný, špičkový softvér pre pracovné postupy CAD a BIM v jedinom flexibilnom a cenovo výhodnom balíku.

Riešenie BIM spoločnosti Autodesk pre infraštruktúru pomáha stavebným inžinierom:

 • lepšie pochopiť a riešiť riziká, zámer a možnosti projektu pred jeho vytvorením
 • zjednodušiť úlohy návrhu vďaka špecifickým nástrojom pre daný odbor, ktoré zahŕňajú parametrické ovládacie prvky, podporujú strojárske štandardy a ponúka pravidlá overovania návrhu
 • vyhodnotiť uskutočniteľnosť stavby a určiť konflikty návrhu pred začatím výstavby.

Sada Autodesk Infrastructure Design Suite Premium zahŕňa prelomový softvér pre 3D modelovanie a technológiu vizualizácie, ktorá je súčasťou softvéru Autodesk InfraWorks , AutoCAD® Civil 3D ® pre podrobné stavebné návrhy, Autodesk® Navisworks® Simulate pre kontrolu celého projektu a tiež softvér AutoCAD® map 3D, Autodesk 3ds Max ® Design a Autodesk Revit® Structure.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rade výhod produktov od Autodesku pre BIM, kontaktujte nás ešte dnes!

Interaktívna stránka Autodesk – BIM pre Infraštruktúru

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Rozkliknite > BIM = Building Information Modeling

Ak ešte pred pár rokmi bolo BIM synonymum vytváranie budovy v 3D priestore, dnes sa BIM vníma ako komplexný proces navrhovania, vytvárania projektovej dokumentácie a organizácie stavby budovy, ktorý je založený na inteligentnom 3D modeli. Zdá sa, že myšlienka využitia modelu v projekcii je nová, priam revolučná, ale model bol historicky vždy súčasťou navrhovania budov. V súčasnosti fyzické modely nahradila vizualizácia, nehmotný model, ktorého reprezentácia v podobe obrázka zredukovala jeho vnímanie. Nové možnosti IT technológie pridali k modelu písmeno I – informácie. BIM model sa skladá z jednotlivých prvkov, ktoré si nesú informácie o sebe (poloha, na čo slúži apod). BIM dnes nie je už len o projektovaní v 3D, ale o prenesení všetkých informácií, ktoré počas projektovania vznikli, na stavbu.

Skutočný BIM model je databázou všetkých informácií o stavbe – grafických i negrafických, na výkresoch a vo výkazoch. Všetky dáta musia byť navzájom prepojené, aby zmena v jednom pohľade (výkrese) alebo tabuľke sa preniesla do všetkých ostatných častí dokumentácie.

V našom prostredí ešte stále existuje myšlienka, že BIM je budúcnosť (bližšia či vzdialená – závisí od možnosti obchodníka, ktorý Vám produkt ponúka), no pre nás je BIM prítomnosť. Globálna kríza bola katalyzátorom implementácie BIM v zahraničí. Tlak na skracovanie času na projekt a optimalizácia návrhu z hľadiska rozpočtu ma za následok, že BIM je, ak chce projektant v silnom konkurenčnom prostredí prežiť, nevyhnutnosť. BIM zmenilo aj projekčnú prax: Ak donedávna bola o „čiarach“, dnes je projekcia o dátach za nimi. Aby projektant zdieľal svoju prácu stačilo výkres vytlačiť, dnes je potrebné zdieľať CAD dáta, riadiť prístup k nim a  manažovať celý proces od návrhu po výstavbu.

Tlak na verejné financie sa podmienka projektovania BIM dostáva aj do legislatívy jednotlivých štátov, a aj v EÚ je postupne zavádzaná povinnosť projektovať verejné stavby v BIM. Pilotným štátom je Veľká Británia, táto podmienka vstúpila do platnosti už v tomto roku  (2016) a ďalšie štáty sa budú postupne pridávať do roku 2020. Podmienka BIM projektovania, ale nie je poháňaná verejným sektorom, už dnes je pomocou BIM naprojektovaných a postavených viac ako 60 % stavieb financovaných zo súkromného sektora.

Autodesk riešenie ponúka jednotnú BIM platformu. Komplexnú sadu nástrojov od návrhu po výstavbu. To umožňuje, aby každá profesia si našla pre seba najvhodnejší nástroj a postupne vznikal jediný komplexný model: CAD dáta si dnes už dokáže medzi sebou vymeniť architekt (Revit), projektant pozemných stavieb (Revit), projektant TZB (Revit all-in-one), projektant dopravných stavieb(AutoCAD CIVIL),  statik (Revit all-in-one), strojár (Inventor), rozpočtár, zhotoviteľ  (Navisworks) a stále ich jednotne prezentovať pred investorom.

Navisworks je otvorená platforma, ktorá dokáže načítavať aj dáta z konkurenčných softwarov a integrovať ich v jedinom modeli.

Predpokladať, že s BIM nástrojmi budem rýchlejší, je len veľmi obmedzený pohľad na celú problematiku. Skúsenosti ukazujú, že hlavnou výhodou BIM pre projektantov je najmä zvýšenie celkovej kvality projektov (minimalizovanie riziko omylov)  a redukcia rutinnej práce a “nekonečných prerábok”.

V praxi sa často stretávam s otázkou, pre akú veľkú firmu je BIM vhodné nasadiť. Ak projekcia v SR je založená skôr na segmentácii a špecializácii, projektanti mi kladú otázku, či je možné využiť aj v malých firmách a ako začleniť BIM do procesu, ak podklady dostávajú väčšinou klasické 2D výkresy.

Z prechodu na BIM dokážu ťažiť oba segmenty trhu: malé i veľké projekcie. Ak veľké projekcie dokážu využiť z BIMu práve schopnosť jednoducho vytvárať komplexnú dokumentáciu rozsiahlejších stavieb, kde by použitie klasického 2D zobrazovania a vykazovania prvkov znamenalo vyššiu chybovosť, malé firmy dokážu zužitkovať redukciu manuálnych a rutinných činností, ktoré pre nich znamenajú nezaplatený čas. No pre firmy všetkých veľkostí je kľúčová otázka zdieľania dát.

Rozkliknite > Prečo je implementácia dôležitá? Čo vlastne je implementácia?

Pod týmto pojmom si predstavujeme pomoc pri osvojení si nového softvéru/ resp celého riešenia do „bežného života“ Vašej spoločnosti. Ide o koordinované odovzdávanie vedomosti Vám členom pilotného teamu formou správnych postupov steb-by-step. Implementácia prebieha na reálnom projekte, takže žiadne teoretické informácie, ale praktické a konkrétne postupy a zvládnutie projektu. Touto metódou Graitec už  vyše v 350 spoločnostiam pomohol  prejsť na spôsob práce BIM technológiou. (v našej časti Európy). Máme za sebou množstvo BIM projektov, vybudované know-how a radi ho odovzdávame ďalej.

SW je len nástroj na BIM, nie technológia.

Ako tento nástroj efektívne zaviesť do Vašej praxe a v čo najmenej investovanom čase?
Odpoveď je: Správnou implementáciou a priamo na Vašom reálnom projekte.

Ako prebieha implementácia?

 • 1 fáza: Zoznámenie sa vzájomné „konzultanti“ a  pilotný team. Vysvetlenie si postupu/ stratégie. Spísanie očakávaní a obáv/pocitov.
 • 2 fáza: Analýza základných procesov a štandardov 1-2 dni
 • 3 fáza: Príprava základnej šablóny/šablón 3-5 dní
 • 4 fáza: Realizácia školení
 • 5 fáza: Nastáva čas na prijatie Vášho nového „kolegu“ do teamu, ktorého úlohou je byť Vám po ruke pri zdolávaní prvého BIM projektu.
Aby ste vedeli, že máte počas celého dňa po ruke kolegu, ktorý „všetko“ vie a skrátka projekt sa zvládne podľa plánu, keď celý team budete chcieť.
 • 6 fáza: Zníženie na fyzickú prítomnosť „nového kolegu“ 2-3 dni v týždni/ podľa potreby.
 • 7 fáza: Konzultácie počas pilotného projektu mimo fyzickú účasť konzultanta cez mail/ tel / teamviewer

Prečo je dôležitá implementácia?

Pre Vašu istotu.
Jednoduchšie sa „kráča“ svetom s pocitom istoty… Našou úlohou je poskytnúť Vám pomoc pri zavádzaní nového riešenia do Vášho „bežného pracovného života“. Priniesť Vám úžitok a ubrať stres z nepoznaného.  Je jednoduchšie a rýchlejšie prvý projekt zvládnuť s ľuďmi, ktorý už majú za sebou množstvo takmer totožných projektov.

Rozkliknite > Prečo keď BIM tak v spolupráci so ŠTOR CAD - GRAITEC?

Pred 13 rokmi sme začali my samy Revit používať. Ako prvý  sme sa pustili do projektu v Revite v SR a v ČR!  Ako prvý sme robili prezentáciu pre ČR, SR. Sme team ľudí s nekonečnou energiou a nevyčerpanou chuťou prieskumníkov. Ideme vytrvalo za svojim cieľom. V téme „BIM sveta“ sme spomedzi partnerov Autodesk najskúsenejší a najostrieľanejší team praxou.
Viac ako 15 rokov sme Autodesk akreditovaný partner, so statusom Platinum partner, čo je najvyšší možný status aký sa dá dosiahnuť. Vám, klientom tento status odovzdáva informáciu, že spolupracujete s partnerom, ktorí musí spĺňať veľmi prísne kritéria (technické, vedomostné, manažérske…)

Náš prvý cieľ bol jasný už pred 13 rokmi  – priniesť – predstaviť – implementovať Revit na Slovensku = úloha splnená.
Náš druhý náš cieľ – BIM udomácniť ako štandard v projekcii na Slovensku. Dlhoročný proces,  prebieha fáza realizácie.

Rozkliknite > Čo môžete od nás získať?

 • Viac ako 13 ročné skúsenosti  z reálnych a realizovaných projektov pomocou BIM.
 • To znamená pre Vás istejší a priamejší prechod na BIM.
 • Máme prispôsobené špeciálne prostredie pre prácu v Revite.
 • Tisíce prvkov pre Revit a Revit MEP.
 • VIP prístup k výukovým videám. Náš smer je prax, nie teória. Vieme, čo robíme a prečo to tak robíme.
 • Školenia od skúsených projektantov BIM ( základne, pokročilé, zamerané podľa potreby)
 • Nastavenie pracovných postupov pri tvorbe BIM modelu .
 • Príprava  BIM  štandardov, špecifických šablón , tabuliek, výpisov prvkov
 • Programovanie utilít na mieru klienta a jeho zamerania
 • Vymodelovanie BIM modelu
 • Audit klientskeho BIM modelu
 • Audit znalosti členov BIM teamu
 • Modelovanie MEP profesii

ŠTOR CAD – GRAITEC= odhodlanie a chuť, objavovať a vytvárať riešenia.

BIM dáva istotu a možnosti. My ich uznávame a podporujeme. Preto  je tu náš team pre Vás, ktorí chcete objavovať  možnosti BIM sveta.

Rozkliknite > Pre koho je BIM vhodný?

Pre všetkých čo majú chuť! Pre veľké aj malé teamy. Pre všetkých čo chcú byť flexibilnejší, chcú sa presadiť a motivuje ich úspech.

ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. sme súčasťou GRAITEC Innovation, technicky najsilnejšieho a najväčšieho Autodesk Platinum Partnera naprieč Európou a Amerikou. 


Našou špecializáciou sú optimalizované CAD a BIM riešenia, s implementáciou do praxe na reálnom projekte, a to priamym začlenením našich CAD a BIM aplikačných projektantov a manažérov, do pracovného tímu klienta. Venujeme sa individuálnej optimalizácii a vývoju špecifických aplikácií podľa potrieb klienta.


K dispozícii máme takmer 40 aplikačných inžinierov so skúsenosťami z praxe na pobočkách GRAITEC Group v SR, ČR, PL. Vďaka nášmu medzinárodnému pôsobeniu disponujeme s viac ako 250 technikmi.

Nastal správny čas, kontaktujte nás