Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Advance Workshop pre 3D laserové stroje

Tím Advance Workshop s potešením oznamuje, že našim zákazníkom je teraz k dispozícii priame spojenie s 3D laserovými rezacími strojmi používané pre rezanie oceľových profilov.

Toto spojenie, prvý z radu, je výsledkom odhodlania a vytrvalosti pri načúvaní potrebám našich zákazníkov, aby sme im poskytli najmodernejšie riešenia.

Medzi hlavné výhody tejto novej funkcie programu Advance Workshop:

  • Vyššia presnosťMenej spraco
  • vateľských prácSledovateľ
  • nosť materiálovKontrola produktivity prostredníctvom obojsmerné výmeny dát medzi výrobným a techni
  • ckým oddelením.

Vďaka tomuto rozšíreniu bude zákazníkom, ktorí implementujú riešenia spoločnosti GRAITEC, pre túto časť ich obchodných procesov pripojený Priemysel 4.0.