Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Autodesk Revit MEP

banner-revit-structure
 .
Prináša BIM riešenie (tvorbu informačného modelu budovy) špeciálne pre projekciu TZB. Projektantom TZB poskytuje nástroje pre návrh aj tých najzložitejších stavebných systémov. Revit MEP je v ako súčasť sady Architecture, Engineering & Construction Industry Collection alebo Autodesk REVIT 2017. Ako všetky produkty spoločnosti Autodesk aj Revit MEP je dostupný výhradne formou prenájmu. 
 .

Kliknite > systémové požiadavky pre Revit.

Pozrime sa na vylepšené funkcie Revit MEP

.
Vylepšenie modelovania dielov výroby

Nové nástroje umožňujú rýchlejšie a presnejšie modelovanie dielov výroby – pomocou „Nástroja pre otočenie„ umiestneného na kresliacej ploche ľahšie otočíte diel okolo osi jeho prípoja o ľubovoľný uhol. Pomocou nového príkazu „Vložiť diel“ ľahšie umiestnite inline diely, napríklad ventily, tlmiče a T spoje, do existujúcich vedení priamych segmentov.

Prevod pomocou služby výroby
Pomocou nového nástroja „Previesť na diely“ určeného pre prevod prvkov modelu na úrovni návrhu na prvky detailov na úrovni konštrukcie rýchlejšie pripravíte model na podrobné koordinačné modelovanie a konštrukciu. V nástroji „Konvertovať na diely výroby“ je k dispozícii zoznam potenciálne súvisiacich služieb prevybranú úroveň návrhu prvkov detailov potrubia a rúrok. Prevedené prvky sa vygenerujú podľa pravidiel definovaných v službách výroby.

Dokumentácia výroby
Nové možnosti dokumentácie prvkov výroby v aplikácii Revit zdokumentujete rozvrhnutie modelu omnoho efektívnejšie. Na vytváranie výkazov a popisov môžete použiť vylepšené grafické znázornenia a parametre. V rámci podkategórie prvkov výroby môžete ovládať izoláciu a výstelku. Diely výroby budú zohľadňovať nastavenie skrytých čiar TZB. Symboly spádu priradené k službám v databáze výroby sa automaticky mapujú na symboly spádu aplikácie Revit.

Vylepšenia závesu výroby
Pomocou pružnejších možností závesov v podrobnom plánovaní podpôr zaistíte realizovateľnosť stav modelu. Modelujte viac stupňové visuté závesy, aby sa  závesy mohli vzájomne podopierať. Upravte umiestnenie tyče na držiaku, čím dosiahnete koordináciu s umiestneniami konštrukcie.

Vylepšenie rozvrhnutia výroby
Pomocou nového nástroja „Návrh trasy a dielov“ môžete modelovať rozvrhnutie modelu výroby produktívnejšie a presnejšie. Vždy zobrazte náhľad toho, aké tvarovky sa vložia. Získajte kontrolu nad automatizáciou rozvrhnutia medzi dvoma otvorenými koncami, vrátane naklonených ramien. Možnosť „Vystrihnút“  v nástroji „Návrh trasy“  a dielov umožňuje pripojiť  T spoje a vývody.

Vylepšenie nástrojov pre tvorbu návrhu
Nové možnosti výpočtu zdanlivého zaťaženia, typu parametra rozdielu teplôt a funkcie zohľadnenia tlakovej straty pri tvarovkách vývodu. Nová možnosť typu parametra rozdielu teplôt zjednodušuje výpočty návrhov v definíciách rodín. Ľahko vypočítate hodnotu Delta T pomocou nového parametra typu jednotky a použite túto hodnotu pre ďalšie výpočty. Presnejšie výpočty poklesu tlaku pri potrubných sieťach priradením tabuľky poklesu tlaku k vývodom tvaroviek potrubia. Aplikácia Revit vypočíta pokles tlaku pozdĺž hlavnej tvarovky vývodu a vedľajších tvaroviek vývodu.

Výroba konštrukčných prvkov pre projekciu TZB
Subdodávatelia TZB môžu pomocou nástrojov aplikácie Revit pre výrobu zabezpečiť podporu informačného modelu budovy (BIM) a môžu docieliť prepojenie s výrobou, čo prispieva k vyššej komplexnosti pri tvorbe detailov, odhadu a výrobe technických zariadení budov. Zaistite, aby model presne odpovedal plánovanej výroby. Teraz môžete modelovať a koordinovať komponenty TZB LOD 400 v prostredí aplikácie Revit. Pomocou nového nástroja „Previesť na diely výroby“, ktorý je k dispozícii v programe Revit a umožňuje previesť prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailov na úrovni výroby, rýchlejšie pripravíte model na detailnú koordináciu, výrobu a inštaláciu.

Kliknite > LETÁK: autodesk – revit mep

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT je doplnková aplikácia s ucelenou sadou funkcií s hlavným zameraním na konkrétne naplnenie potrieb užívateľov Autodesk REVIT.  Hlavnou úlohou je zvýšenie produktivity pri práci s BIM modelom.

Medzi zaujímavé funkcie určite patrí: číslovanie/prečíslovanie, dopĺňanie parametrov k výrobku,  priradenie štandardov k miestnostiam, export a import tabuliek excelu, správa prestupov a ich kontrola.

Byť našim klientom prináša benefity. GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT 2017 je benefit pre našich klientov  po dobu aktívneho predplatné Maintenance Plan, či Subscription k niektorému z produktov: Revit, Autodesk Building Design Suite, Autodesk ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION.

.

.

.

Spoznajte možnosti aké REVIT prináša formou krátkych videí.
Zaujímavé funkcie popísané v krátkych videách nájdete TU.