Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

M2S

Keď nastane ČAS OBNOVIŤ PLÁN ÚDRŽBY,
máte niekoľko možností 
využiť výhody špeciálnej ponuky prechodu na predplatné

V čase obnovenia si môžete vybrať, či chcete prejsť na predplatné za rovnakú cenu ako v prípade obnovenia plánu údržby, alebo prejsť na sadu pre odvetvie za špeciálnu cenu.

Zaistíte si tak zníženú cenu po dobu až 3 rokov. Kým budete pokračovať v obnovovaní, budete môcť využívať zníženú cenu, ktorá väčšinou nebude tak vysoká ako cena za obnovenie plánu údržby a bude vždy oveľa nižšia ako cena nového predplatného.

Ďalšie výhody včasného prechodu M2S

PRÍSTUP

 • Najnovšie a najlepšie funkcie produktu / Prístup k novým sadám pre dané odvetvie / Nová a vylepšená podpora / Prepojené cloudové služby

KONTROLA

 • Jednoduchšia správa softvéru / Jednoduchá správa užívateľov / Aktualizácia produktu

PREHĽAD

 • Prehľad využitia cloudových služieb / Plánovanie rozpočtu

 

Podrobné informácie o prechode na Subscription

V rámci ďalšej podpory plánov údržby došlo zo strany Autodesku s platnosťou od 7. mája 2017 k postupnému navýšenie ceny za obnovenie údržby (Maintenance Renewal) o 5% v roku 2017, o 10% v roku 2018 a v pláne je navýšenie o 20% v roku 2019 .. A navyše, plán údržby možno teraz obnoviť vždy iba na jeden rok.

Zvyšovanie cien je samozrejme vnímané negatívne, ale dochádza k nemu všade, aj vďaka inflačným vplyvom. Každopádne systém údržby trvalých licencií formou maintenance rozhodne nekončí, môžete ho naďalej využívať aj v nasledujúcich rokoch, len bude drahšie ako preferovaný systém prenájmov (Subscription).

S týmito zmenami súvisí naša špeciálna ponuka prevodu existujúcich produktov z plánu údržby (Maintenance) na prenájom (Subscription) s výraznou zľavou. Zľavnená cena prechodu na prenájom je cca o 5% lacnejšia ako cena obnovy maintenance (a predstavuje tak cca 60% zľavu z ceny nového prenájmu). Čím skôr teda prejdete na prenájom, tým menej vás to bude stáť a tým viac ušetríte v porovnaní s užívateľmi, ktorí s prechodom čakajú, alebo ktorí sa rozhodnú naďalej využívať plán údržby. Po prechode na prenájom si tiež zaistíte rovnakú zľavu na obdobie troch rokov (od okamihu prechodu), naďalej tak po dobu obnovovania získate nižšie ceny.

Od štvrtého roka (a v ďalších rokoch) potom môžete váš prenájom obnovovať za naďalej zvýhodnené ceny (cca 15% nad dnešnou cenou Maintenance), teda stále lacnejšie, ako sú štandardné prenájmy. V rámci tohto prechodu z Maintenance na Subscription ( „M2S“, One Model) môžete prejsť nielen na rovnaký produkt ako už vlastníte, ale s ďalším zvýhodnením aj na zodpovedajúcu sadu Collection / Suite.

Výber varianty je čisto na Vás – vyberte pre Vás najvhodnejší postup pre prístup k najnovšiemu navrhovanému softvéru.

Zhrnutie:

 • Prechod z plánu údržby na prenájom (Subscription) je možný len v deň obnovy vášho Maintenance plánu (až 90 dní)
 • Prechod z Maintenance na Subscription Vám zaisťuje po 3 roky rovnakú cenu ako je dnešný Maintenance, takže platíte rovnako (resp. Menej) za prenájom ako za údržbu
 • 3-ročná fixácia ceny prechodu z Maintenance na Subscription platí pri voľbe ročného i 3-ročného modelu prenájmu (Subscription); 3-ročný model navyše chráni aj pred výkyvmi kurzu koruny)
 • Po troch rokoch sa síce tento „prechodový“ model zdražie o cca 15%, ale na druhú stranu budete môcť stále využívať túto zvýhodnenú cenu (oproti bežnému modelu Subscription), kým budete licenciu pravidelne obnovovať
 • Je výhodnejšie prejsť v rámci akcie z jednotlivého produktu na sadu Collection alebo LT Suite (dokonca za výrazne zvýhodnenú cenu k Design Suite Premium). Prechod možno však uskutočniť iba raz.
 • Je možné aj naďalej využívať staršie verzie tých produktov, ktoré sú súčasťou novo získaného Subscription.
 • Termín Subscription začína plynúť po skončení (vypršaní) súčasného Maintenance kontraktu.
 • Zvýhodnený prechod na Subscription môžete vykonať v roku 2018, 2019 alebo 2020, ale nie je povinný, model Maintenance funguje aj naďalej.
 • Včasným prechodom si zaistíte najvýhodnejšiu (a súčasne fixnú) cenu na obdobie 3 rokov.

 

Nie ste pripravení na prechod? Žiadny problém. Prejsť môžete, až sa vám to bude hodiť, alebo tiež vôbec a naďalej využívať plán údržby.