Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Revit Architecture

revit 2020 badge 256px opt.

Revit® Architecture je určený špeciálne pre tvorbu informačného  modelu budovy (BIM), vrátane funkcií  pre tvorbu kvalitnejších a presnejších  architektonických návrhov. Program Revit Architecture je dostupný formou prenájmu.

Všeobecné funkcie programu Revitu (all in one) rozpísané nájdete tu.

Z tých zásadných vyberáme:

Parametrické modelovanie
Parametrické komponenty sú základom pre všetky komponenty budovy navrhnuté v aplikácii Revit a ponúkajú otvorený grafický systém pre tvorbu projektov atvarov. Možno ich používať pre najprepracovanejšie zostavy, ako sú skrine a vybavenie a taktiež pre najjednoduchšie časti budov, napríklad steny a stĺpy. Nie je potrebný žiadny programovací jazyk ani kódovania.

Zdieľanie práce
Umožňuje tímu zvoliť si efektívnejší spôsob spolupráce a interakcie na základe používaného pracovného postupu a požiadaviek projektu. Pri zdieľaní práce sú  možnosti prostredia parametrického modelovania budov k dispozícii celému projektovému tímu. Ten istý inteligentný informačný model budovy môžu zdieľať používatelia softvéru Revit z rôznych odborov, ktorí budú svoju prácu ukladať do centrálneho súboru. Nástroj „Zdieľanie práce“ v aplikácii Revit poskytuje množstvo režimov spolupráce od  úplne simultánneho prístupu podľa potreby, cez zdieľaný model.  Formálne je rozdelenie projektu na samostatné zdieľané jednotky až po úplné rozdelenie prvkov  alebo systémov projektu do jednotlivo riadených prepojených modelov.

Výkazy
Výkaz je tabuľkové zobrazenie informácií extrahované z vlastností prvkov v projekte. Vytvorte výkaz v ktorejkoľvek fáze procesu návrhu. Keď vykonávate v projekte zmeny, ktoré majú vplyv na výkaz, automaticky sa aktualizuje, aby odrážal urobené zmeny. Obrázky včlenené do výkazov budú sprostredkovávať informácie o prvkoch grafickým spôsobom. Exportujte výkaz do inéhosoftvérového programu, napríklad do tabuľkového procesora.

Obojsmerná asociativita
Minimalizujte chyby vďaka možnosti ukladať všetky informácie o modeli v jedinej koordinovanej databáze. Revízia a zmeny informácií sa automaticky prejavia v celom modeli. Modul parametrických zmien aplikácie Revit automaticky koordinuje zmeny, vykonané kdekoľvek – v pohľade modelu, vo výkresoch, výkazoch, rezoch aj v pôdorysoch.

Grafické programovacie rozhranie – Dynamo.

Uložiť

Uložiť

Nemusíte vedieť programovať, aby ste si vylepšili a rozšírili správanie modelu. Dynamo poskytuje vizuálne programovacie prostredie, ktoré je prístupné  projektantom a umožňuje vizuálne vytvoriť  logiky, ktoré riadia geometriu a správanie prvkov a dát aplikácie Revit. Grafické programovacie rozhranie Dynamo pre výpočtové projekty je plne integrované s Revitom a inštaluje sa spolu s ním.

Revit Server
Uľahčite projektovým tímom spoluprácu na zdieľanom modeli aplikácie Revit v sieti WAN pomocou aplikácie Revit Server. Uchovávajte integrovanú sadu centrálnych modelov z Revitu na jednom serveri, ku ktorému je zabezpečený prístup z miestnych serverov.Integrovaná záloha zlepšuje ochranu v prípade straty pripojenia k sieti WAN.

A360 Collaboration for Revit
Prepojte tímy, ktoré majú na starosti projektovanie stavby a konštrukciu, a zaistite im centralizovaný prístup k dátam projektu BIM pomocou predplatnej cloudovej služby A 360 Colloboration for Revit

GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT je doplnková aplikácia s ucelenou sadou funkcií s hlavným zameraním na konkrétne naplnenie potrieb užívateľov Autodesk REVIT.  Hlavnou úlohou je zvýšenie produktivity pri práci s BIM modelom.

Medzi zaujímavé funkcie určite patrí: číslovanie/prečíslovanie, dopĺňanie parametrov k výrobku,  priradenie štandardov k miestnostiam, export a import tabuliek excelu, správa prestupov a ich kontrola.

Byť našim klientom prináša benefity. GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT 2017 je benefit pre našich klientov  po dobu aktívneho predplatné Maintenance Plan, či Subscription k niektorému z produktov: Revit, Autodesk Building Design Suite, Autodesk ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION.
Spoznajte možnosti aké REVIT prináša formou krátkych videí.