Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Revit Dynamo pre konštruktérov

.

Revit umožňuje konštruktérom vytvárať modely a dokumentáciu v pokročilom prostredí BIM. Prostredníctvom aplikácie Revit môžu konštruktéri vytvárať presné konštrukčné zámery a ďalším profesantům detailné informácie o projekte.

Dynamo pre Revit je vizuálne programovacie rozhranie, ktoré umožňuje inžinierom používať výpočtové metódy pre konštrukciu organických a optimalizovaných budov a štruktúr rýchlejšie, než s tradičnými nástrojmi pre modelovanie.

Dynamo umožňuje užívateľom vytvárať, združovať a analyzovať viac parametrov budovy, ktoré automaticky revidujú svoje návrhy. Inžinieri potom môžu ľahko hodnotiť možnosti návrhu a vytvárať štruktúry založené na prírodných a matematických princípoch.

Dynamo pre stavebné inžinierstvo

Príklad: Ako doplnok Dynamo pomáha pri generovaní veterných zaťažení v aplikácii Revit

V aplikácii Revit sa súčasne vytvára fyzický model a s tým súvisiaci analytický model. Fyzikálny model štruktúry sa používa pre koordináciu i dokumentáciu. Analytický model sa používa pre štrukturálnu analýzu a návrh. Konštrukčné záťaže, kombinácie zaťaženia a hraničné podmienky možno ľahko pridať do analytického modelu.

Príklad: 5 skvelých funkcií v štrukturálnej analýze pre aplikáciu Revit

Štrukturálna analýza aplikácie Revit umožňuje konštruktérom vykonávať analýzu v cloude ako súčasť procesu BIM a pomáha minimalizovať prerušenie pracovných postupov, pretože používatelia pokračujú v návrhu. Vykonávanie analýz založených na cloude v rámci aplikácie Revit so službou Štrukturálna analýza pomáha zefektívniť proces návrhu a poskytovať rýchlo analytické výsledky.

Autodesk Revit poskytuje zjednodušený proces od návrhu cez detailné spracovanie až po jednoduché modelovanie oceľových detailov a 3D prvkov. Pre oceľové rámy ponúka Revit efektívnejšiu interoperabilitu so softvérom Autodesk Advance Steel. Vďaka viac ako 130 parametrickým prepojením umožňuje efektívnejšiu prácu.

Nové a vylepšené funkcie aplikácie Revit umožňujú konzistentné, koordinované a úplné modelovanie multidisciplinárneho návrhu zahŕňajúceho aj tvorbu detailov a výrobu.