Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Revit Structure

Projektovanie konštrukcií dnes už BIM technológiou. Revit  Structure integruje tvorbu a analýzu modelu konštrukcie budovy a umožňuje ich obojstranne prepojiť s programami pre vykonávanie statických a dynamických výpočtov budov. Stavební inžinieri môžu plne využívať všetky výhody informačného modelu budovy (BIM) a spolupracovať na jednom projekte s architektmi, ktorí používajú Revit Architecture. Kontrola kolízií ľahko a včas odhalí problémy, ktoré pri koordinácii medzi profesiami vznikajú. Projektanti TZB, ktorí používajú Revit MEP, majú zabezpečenú ľahkú spoluprácu s využitím všetkých výhod BIM.

S aplikáciou Revit Structure máte možnosť tvoriť vlastné konštrukčné prvky (stropné nosníky, prievlaky rôznych prierezov, priehradové nosníky …). Každý prvok (tzv. families) môže byť spracovaný v niekoľkých úrovniach detailu, bez nutnosti ovládania programovacieho jazyka.

Analytické modely obsahujú všetky informácie potrebné pre konštrukčné analýzy, ako napr. zaťaženie, rozmery konštrukčných prvkov a vnútorné väzby. Pre konštrukčnú analýzu môže byť prenesená iba požadovaná časť modelu, napr. krídlo budovy alebo stropná doska. Podpora importu DWG umožňuje použitie výkresov a detailov z AutoCADu. V Revite Structure je možné DWG aj uložiť.

Spojky výstuží
Zlepšite úroveň detailu modelovanie a dokumentácie výstuže pomocou plne prispôsobiteľných spojov k výstuže. Projektanti konštrukcií môžu pomocou schematických  spojok definovať požiadavky. Kresliči detailov môžu pomocou nich vytvárať dielenské výkresy.  Výrobcovia môžu zájsť do úplných detailov a presne modelovať a znázorniť spojky výstuže. Pridajte spojky do skupín, zostáv či rozdelení s jedinečným číslovaním spojok a exportujte  ich do rôznych formátov.

Grafický správca väzieb výstužou
Nové nástroje na kresliacej ploche, ktoré nahrádzajú dialóg väzby výstužou, prinášajú vylepšený pracovný postup pre výstuže. Umiestňované tvary štandardných výstuží sa môžu lepiť k susednej štandardnej výstuži, alebo sa dajú uviazať k hostiteľským plochám.

Výstuž ohnutých dielcov
Náčrtom a úpravou ohnutých dielcov pri umiestňovaní výstuží zváraných sietí dosiahnete prispôsobenie rôznym tvarom betónových hostiteľov. Vytvárajte presnejšie detaily konštrukčných prvkov a dokumentáciu.

Premenlivé rozdelenie výstuže
Pomocou sád výstuží, ktoré sa menia pozdĺž šikmých plôch, zadefinujete presnú výstuž pre neštandardné tvary betónových prvkov, prispôsobením výstuže zložitým tvarom. Použite poznámky k viacerým výstužiam, užívateľské nastavenia číslovania a presné výkazy, ktoré zobrazujú premenlivé dĺžky. Definujte sady šikmých výstuží.

Konštrukčné pripojenie
Uvádzajte informácie o požadovaných prípojoch a definujte vzťahy medzi prvkami umiestnením konštrukčného prípoja, ktorý určuje, ako pripojiť viacemateriálovéprvky rámových konštrukcií, napríklad nosníky, stĺpy alebo stužidlá.

Rozdelenie stĺpu
Rozdeľte zvislý stĺp v požadovanom bode, čím určíte presný zámer návrhu. Zlepšujte pracovné postupy a rozšírte možnosti využitia modelov výroby.

Vylepšené konštrukčné základy
Pripájajte konštrukčné stĺpy k izolovaným základom a pätkám. Dĺžka stĺpa sa upraví podľa zmien výšky základov.

Nové katalógy oceľových profilov
S aplikáciou Revit môžete získať prístup ku katalógom oceľových profilov pre Austráliu, Nový Zéland, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, USA, Indiu podľa Eurokódu.

Analýza gravitácie- Structural Analysis for Revit
Pomocou nástroja pre analýzu gravitácie, (doplnok predplatiteľom Maintenance) pre určité výrobky, k dispozícii v službe Structural Analysis for Revit, môžete odvodiť trajektóriu toku zaťaženia a určiť, ako sa vertikálne zaťaženie prenáša z hornej časti modelu do základov.

Pozrite si krátky videofilm: 0,58 min.
stav7

.

.

.

Spoznajte možnosti aké REVIT prináša formou krátkych videí.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Tvorba detailov výstuží
Modelujte 3D betónové výstuže v rozšírenom prostredí Informačného modelu budovy (BIM). Tvorte detailné a presné návrhy výstuže. Tvorte dokumentáciu, ktorá obsahuje dielenské výkresy výstuže s výkazmi výstuží.

Obojsmerné prepojenia, viac analytických balíčkov – Robot Structural Analysis Professional.
S aplikáciou Revit máte možnosť presnejšie a rýchlo začleniť výsledky analýzy  projektu. Výsledky analýzy automaticky aktualizujú model, ktorý je obojsmerneprepojený s aplikáciou Robot Structural Analysis Professional. Tieto aktualizácie budú pomocou technológie parametrických zmien koordinované vo všetkých pohľadoch modelu a stavebných výkresoch.

Structural Analysis for Revit
Vykonávajte cloudové konštrukčné analýzy budov. Vykonávajte okamžité analýzy pri práci s aplikácii Revit Structure alebo spúšťajte paralelné analýzy koncepciímedzerakonštrukčného návrhu. Cloudová služba Structural Analysis for Revit ponúka projektantom a konštruktérom nasledujúce výhody:

  • Výsledky je možné preskúmať a zobraziť v rámci aplikácie Revit Structure s minimálnym narušením ich pracovných postupov.
  • Je možné vykonávať okamžité analýzy počas práce v aplikácii Revit alebo spúšťať paralelné analýzy konštrukčnej koncepcie návrhu.
  • Môžete si stiahnuť výsledky konštrukčnej analýzy projektu z cloudu.
  • Výsledky je možné predviesť na prvkoch modelu a v mapách, diagramoch a deformáciách.

Konštrukčný analytický model
Robte analýzy v analytickom modeli vytvorenom pri modelovaní automaticky. Aplikácia Revit Structure generuje analýzu a návrh.

Prepojenie s tvorbou detailov oceľových štruktúr
Pomocou podrobného modelu aplikácie Revit možno vytvárať dokumentáciu pre výrobu. Vďaka vzájomnému prepojeniu aplikácií Revit a Advance Steel môžete plynule vytvárať návrhy BIM od fázy návrhu až po výrobu oceľových konštrukcií.

Systémové požiadavky pre Revit
Podrobnejší prehľad funkcionality REVITu nájdete tu, alebo Vám radi odovzdáme informácie my.
LETÁK: autodesk – revit structure

Uložiť

GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT je doplnková aplikácia s ucelenou sadou funkcií s hlavným zameraním na konkrétne naplnenie potrieb užívateľov Autodesk REVIT.  Hlavnou úlohou je zvýšenie produktivity pri práci s BIM modelom.

Medzi zaujímavé funkcie určite patrí: číslovanie/prečíslovanie, dopĺňanie parametrov k výrobku,  priradenie štandardov k miestnostiam, export a import tabuliek excelu, správa prestupov a ich kontrola.

Byť našim klientom prináša benefity. GRAITEC ADVANCE POWERPACK pre REVIT 2017 je benefit pre našich klientov  po dobu aktívneho predplatné Maintenance Plan, či Subscription k niektorému z produktov: Revit, Autodesk Building Design Suite, Autodesk ARCHITECTURE, ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION.

Uložiť

Uložiť