Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

BIM IMPLEMENTÁCIA, kompletné vysvetlenie postupu.

BIM IMPLEMENTÁCIA.
ČO TO VLASTNE JE?
VYSVETLENIE JEDNOTLIVÝCH KROKOV.

Implementácia BIM-u do praxe.
Prečo je dôležitá, a čo všetko sa skrýva pod týmto názvom?
BIM ponúka takmer absolútnu istotu nad projektom, a eliminuje chybovosť v projekčnej činnosti.
Projektovanie BIM technológiou neznamená kreslenie čiar, ale vyjadrovanie projektu pomocou stavby / objektu vo virtuálnom prostredí, už priamo aj s komplet overenou funkčnosťou.
Prechod z „bežného projektovania“ na BIM technológiu je zásadné rozhodnutie. Je dôležité tak zásadnú zmenu spraviť systematicky a koordinovane.

A to je práve BIM implementácia.
Systematická a koordinovaná pomoc pri zmene systému práce projekčnej firmy.

To je naša špecializácia. Prechod na BIM – implementácia do praxe.

z Viac ako 13 rokov sa venujeme BIM technológií a nazbierané skúsenosti a vedomosti z reálnych projektov odovdzávame ďalej. V našej časti Európy Graitec group už viac ako 350 spoločnostiam pomohol práve vďaka implementácií prejsť na BIM.

Implementácia prebieha na Vašom reálnom projekte. Do Vášho teamu sú priamo začlenení naši skúsení BIM aplikační projektanti a BIM manažér. Nejedná sa o teoretické informácie, ale praktické a konkrétne postupy kde výsledok je hotový projekt.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Prebieh implementácie

 1. Prvý krok je zistenie Vašich predstáv a potrieb. Spoločné stanovenie cieľa. 
 2. Vyberieme spoločne vhodný reálny projekt a podľa toho naplánujeme štart implementácie.
 3. Zostaví sa pilotný team.

Následne prebiehajú jednotlivé fázy

 • 1 fáza: Zoznámenie teamov. Vysvetlenie si úloh jednotlivých členov a celkového postupu/ stratégie.
 • 2 fáza: Analýza základných procesov a štandardov (orientačne 1-2 dni)
 • 3 fáza: Príprava základnej šablóny/šablón na mieru pre Vás (orientačne 3-10 dní)
 • 4 fáza: Realizácia vstupných školení (počet dní závisí od veľkosti Vašej projekčnej firmy – jednotlivých profesiíí atď)
 • 5 fáza: Osadenie BIM aplikačného inžiniera (ov) do Vášho teamu. Jeho významnou úlohou je byť istotou pre jednotlivých členov teamu tj byť po ruke pre riešenie problémov a posúvanie sa vopred v projekte.

Nasleduje:

 • a: Zníženie fyzickej prítomnosti aplikačného inžiniera (ov) na 2-3 dni v týždni/resp podľa potreby.
 • b: Podľa potreby konzultácie až do doby dokončenia pilotného projektu. Konzultácie prebiehajú cez vzdialené pripojenie (teamviewer) alebo tel, či mail.
 • c: Váš druhý, tretí BIM projekt – naša podpora formou BIM konzultácií, či koordinácie projektu.

 

Prečo je dôležitá implementácia?


Pre Vašu istotu.

Jednoduchšie sa “kráča” svetom s pocitom istoty. Našou úlohou je poskytnúť Vám istotu pri zavádzaní nového riešenia do Vášho “bežného pracovného života”.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Čo môžete od nás získať?

 • Viac ako 13 ročné skúsenosti a vybudované know-how pre BIM
 • PowerPack for Revit (naša sada nástrojov, ktoré podstatne rozširujú funkcionalitu a zvyšujú efektivitu práce)
 • Školenia od skúsených BIM aplikačných inžinierov z praxe ( základne, pokročilé, na mieru, konzultačné)
 • Nastavenie pracovných postupov pri tvorbe BIM modelu
 • Na mieru vytvorený BIM  štandard, špecifické šablóný atď.

alebo

 • Zákazkové vymodelovanie BIM modelu
 • Audit hotového BIM modelu
 • Audit znalosti členov BIM teamu

 

zŠTOR CAD – GRAITEC= odhodlanie a chuť, objavovať a vytvárať riešenia.

BIM dáva istotu a možnosti. My ich uznávame a podporujeme. Preto  je tu náš team pre Vás, ktorí chcete objavovať možnosti BIM sveta.

zPrečo keď implementáciu tak so ŠTOR CAD – GRAITEC?

Graitec group máme vyše 250 úspešných BIM implementácií vo významných spoločnostiach v našom regióne a v Európe. To je Naša ponuka a záruka pre Váš správny výber partnera pre BIM oblasť. Máme vybudované know-how. Pre našich klientov je k dispozícií team takmer 40 aplikačných inžinierov v pobočkách Graitec group v SR, ČR, PL. Náš team vývojárov vytvára doplnkové aplikácie podľa tuzemských projekčných zvyklostí a noriem pre optimalizáciu nami dodávaných softvérových riešení na špecifické potreby lokálneho trhu, ale i priamo jednotlivých klientov.

Inovácie = investície do konkurenčnej výhody našich obchodných partnerov. 

 

Dôkaz miesto slov? Dohodneme špeciálne pre Vás referenčnú návštevu u klienta s obdobným zameraním ako je to Vaše a môžete si sami najlepšie spraviť názor na naše služby/ skúsenosti.

Uložiť