Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

AutoCAD Architecture


AutoCAD Architecture prináša riešenie „obohateného“ základného AutoCADu, ktoré bolo vytvorené na, dosiahnutie vyššej efektivity práce pri tvorbe návrhov a dokumentácie. Avšak „klasickým“ spôsobom. Tiež obsahuje obsahuje, ktoré automatizujú kreslenie a pomáhajú redukovať výskyt chýb.

Systémové požiadavky.

Zaujímavé funkcie:

Úpravy striech pomocou uzlov
Použitím uzlov budete mať pri tvorbe a úprave obrysov striech všetko pod kontrolou. Ak pridáte vrchol, budú mať obe hrany rovnaké vlastnosti ako počiatočná hrana. Pri odobratí vrcholu budú pre výslednú hranu použité vlastnosti hrany s nižším číslom.

Architektonická renovácia
Vďaka nástrojom pre renováciu budov Vám pôjde návrh a realizácia vašich renovačných projektov omnoho rýchlejšie. Umožní vám graficky znázorniť zmeny návrhu existujúcich budov v súčasnej, novej alebo demolovanej podobe a koordinovať výkresové pohľady renovácie.

Náhľad štýlov architektonických objektov
Pred použitím si môžete vizuálne overiť štýly stien, dverí, okien a ďalších architektonických objektov na palete „Vlastnosti“.

Steny, dvere a okná
Majte svoje projekty so stenami, dverami a oknami, ktoré napodobňujú skutočné správanie a konštrukciu. Môžete meniť múry a ich podmienky zakončenia na úrovni komponentov s cieľom zabezpečiť lepšiu prácu s bežným stavom stien, napríklad so šikmými, hranatými alebo pretínajúcimi sa protipožiarnymi stenami. Dvere alebo okná vkladajte do výkresov s použitím presnejšieho ovládania. Keď presuniete akúkoľvek stenu, všetky spojené steny a  priestory sa automaticky aktualizujú.

Zmeny zaoblenia alebo skosenia v reálnom čase
Sledujte vykonávané zmeny zaoblenia a skosenia v reálnom čase ešte pred dokončením príslušného príkazu.

Integrované renderovanie
Pre pôsobivú prezentáciu klientom môžete v ľubovoľnej fáze vytvoriť vizuálne zobrazenie svojho návrhu. Zrýchlite cykly revízií publikovaním priamo do formátu DWF™ alebo DWFx.

Aplikácia AutoCAD Architecture je dostupná formou prenájmu. AutoCAD Architecture je súčasťou uceleného riešenia pod názvom Autodesk Building Design Suite.  V jednej sade spolu s nástrojmi pre tvorbu 3D informačného modelu budovy (BIM) vo verzii ABDS Premium.


AutoCAD ARCHITECTURE = ONE AUTOCAD
.