Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

CADKON 2017

CADKON je inteligentný CAD / pracovný nástroj pre projektantov stavebných konštrukcií, architektúry a projektantov venujúcim sa profesiám zdravotechnika, vzduchotechnika, vykurovanie a elektroinštalácieCADKON je špeciálne obohatený o inteligentné funkcie a databázy výrobcov používané v dennej praxi. Excelentne Vám uľahčí, zrýchly a zautomatizuje prácu.
CADKON stavebné konštrukce a CADKON TZB je nadstavba fungujúca nad AutoCAD LT, AutoCAD či AutoCAD Architecture. 

Novšie portfólio tvoria produkty CADKON+. 
Množstvo slovenských projekčných kancelárií nasadilo CADKON vo svojej projekčnej praxi pre projekty stavieb rôzneho zamerania a veľkosti. CADKON+ je praxou osvedčené samostatne fungujúce CAD riešenie až po správu dat. Je dostupný formou trvaléj licencie, s možnosťou sieťovej verzie a s príjemne nastavenou cenovou politikou.
.
Pracovať s CADKON znamená byť v pohode, pretože máte všetko, čo potrebujete pre bezproblémovú prácu:
.

.

SW pre projekciu a dokumentáciu stavebných konštrukcií. Rýchle výkazy prvkov, materiálov  do tabuliek. Rýchle editovanie zmien v projekte.
Podrobnejšie info TU.

SW pre projekciu, dokumentáciu výkresov kanalizácie, rozvodov vody, plynu. S výpočtami a rozsiahlou databázou značiek a výrobcov.
Podrobnejšie info TU.

SW pre projekciu, dokumentáciu VZT, strojovní a výmenníkových staníc. S výpočtami a rozsiahlou databázou značiek i výrobcov.
Podrobnejšie info TU.

SW pre projekciu, dokumentáciu vykurovania, plynu a kotolní. S rýchlymi výpočtami a rozsiahlou databázou značiek a výrobcov.
Podrobnejšie info TU.

.

SW pre projekciu, dokumentáciu silnoprúdu a slaboprúdu. S rýchlymi výpočtami a rozsiahlou databázou značiek i výrobcov.
Podrobnejšie info TU.

Rozširujúca nadstavba pre AutoCAD Architecture, zameraná na efektívne kreslenie drevených konštrukcií krovov.
Podrobnejšie info TU.

CADKON-RCD je systémová nadstavba pre tvorbu výkresov výstuže železobetónových konštrukcií na základe vlastnej objektovo orientované technológie.
Podrobnejšie info TU.

Aplikácia určená pre načítanie obrázkov s GEO referenciou, pre prácu s rastrovými súbormi formátu .CIT do AutoCADu.
Podrobnejšie info TU.

.

Na slovensku vzniklo množstvo projektov v CADKON. Ako vnímajú prácu s CADKON užívatelia? 

Ing. Peter Geci | projekcia TZB | Dlho som hľadal ten správny software pre moju prácu až som ho napokon našiel. CADKON+ MEP 2017 je nástroj, ktorý dokonale prekonal konkurenčné produkty týkajúce sa projektovania technických zariadení budov. Samotné projektovanie je zjednodušené bohatou databázou prvkov a funkciami, ktoré mnohonásobne zjednodušujú a urýchľujú prácu na projektoch. Je to skvelý nástroj, s ktorým viem robiť plnohodnotné realizačné projekty.

Ing. Arch. Katarína Krížiková | S CADKON+ Basic som spokojná, prechod zo staršej verzie AutoCAD LT som zvládla bez akýchkoľvek ťažkostí. Práca z CADKON-on je rýchla a kompatibilita inými kolegami  je bez problémov.

STAVEBNÉ PROJEKTY, Ing. Fedor Siváček, je dlhoročný  užívateľ CADKONu či už ako nadstavby nad AutoCAD a teraz už aj CADKON+. Po inštalácii  CADKON+20117 ocenil pán Siváček nové vylepšenia, ktoré mu opäť trocha urýchlili a spríjemnili projektovanie. Dúfa, že ďalšie opravy a vylepšenia budú takisto užitočné, ktoré ocenia aj nový, ďalší užívatelia CADKONu+.

 

Referenčné projekty:

 

TOP 5/ alebo čo Vám CADKON+ prinesie:

  • Ucelené CAD  riešenie od projekcie po správu dát, trvalá licencia s možnosťou sieťovej verzie
  • Vysoká úspora času a zníženie chybovosti vďaka špecializovanej, profesne zameranej funkčnosti
  • Rýchle výkazy použitých materiálov napr. do .xls
  • DWG formát = bezproblémová výmena dát s ostatnými CAD softvérmi
  • Rozsiahle knižnice stavebných prvkov, zariaďovacích predmetov a vybavenia od 39 výrobcov/ a 2600 blokov, pre TZB databáza 54 výrobcov/ 15 000 značiek
    Bonus: Príjemná cena

Kompletné informácie, videá, trial verzie nájdete na www.CADKON.eu