Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Metodika výpočtov vody a cirkulácie v CADKON+ MEP

Podrobné výpočty vody a cirkulácie podľa ČSN EN a zvyklostí je pre projektanta jedna z najťažších výpočtových „disciplín“ zo všetkých odborov TZB. Už v súčasnej verzii CADKON+ 2018 MEP toho vie CADKON+ projektantom veľa zautomatizovať a vo verzii CADKON+ 2019 MEP budú výpočty a návrh sústav dotiahnuté až do detailov, ako je napr. vyvažovanie tlakov, ventily, dodržiavanie hygienických pravidiel (vznik legionelly), príprava návrhu čerpadiel atď.

Nižšie je základný postup výpočtu vodovodnej sústavy s cirkuláciou. Pre Vašu predstavu má bežný bytový dom cca. 500 úsekov, kde tieto výpočty musia prebehnúť.

Pri automatizácii pomocou CADKON+ MEP
získate veľkú časovú úsporu.
.

Aký je naj-častejší postoj k dimenzovaniu a tlakovému posúdeniu?

„… dimenzovanie a tlakové posúdenie už nepočítam, spolieham na CADKON, ktorý to vyrieši za mňa a ja to len zbežne kontrolujem.“.

Staňte sa fanúšikom na FACEBOOKU