Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Fusion 360

Čo je Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360 je prvý 3D CAD, CAM a CAE nástroj svojho druhu. Táto aplikácia pre digitálne  prototypovanie v sebe spája celý proces vývoja výrobku v jednom ucelenom šate založenej web-cloud technológiách. Pomocou jednoduchej užívateľskej  aplikácii (pre PC i Mac) využívajúci WebGL/HTML5 a „neobmedzeného“ výkonu cloud serverov má užívateľ k dispozícii v prostredí internetového klienta plnohodnotnú 3D CAD aplikáciu s jednoduchým a rýchlym ovládaním a s výkonnými funkciami pre spracovanie CAD súborov v rôznych formátoch. Máte k dispozícií 3D modelovanie súčastí a zostáv, priamu editáciu objemových a veľkoplošných modelov, ich analýzu, vizualizáciu , publikovanie, výrobu (CAM), simuláciu, správu dát a online kolaboráciu s kolegami, dodávateľmi či zákazníkmi.

Intuitívne užívateľské prostredie je podobné desktopovej aplikácií Autodesk Inventor Fusion. Podobné je spojení parametrického a priameho (bez histórie) modelovania. Koncepčne ide ale o úplne novú CAD aplikáciu. Fusion 360 je primárne určený pre jednotlivcov a malé firmy. Fusion 360 je k dispozícii formou cenove dostupného prenájmu (cloud subscription).

Cloud aplikácia Autodesk Fusion 360 kombinuje organické voľno-plošné modelovanie, povrchové a objemové modely do jedného integrovaného riešenie. Pre modelovanie povrchových plôch je použitá technológia Autodesk T-Splines (SubD, kompatibilní s NURBS, podporuje hladkosť G2 a G3). Fusion 360 je nezávislý na CAD formátoch – vie otvárať, editovať aj ukladať 3D modely vo všetkých bežných súborových formátoch. Dáta modelu sú prístupná odkiaľkoľvek, nemusíte prenášať rozsiahle dáta či archivovať staršie verzie. Historia editácii je ukladaná vo vašom cloud úložisku. Z nej môžete dáta exportovať i importovať. Pomocou bezpečného úložiska môžete vaše CAD modely zdieľať s ďalšími spolupracovníkmi. Pri prípadnom výpadku online pripojenia je možné rozpracovaný návrh uložiť lokálne.

Fusion 360 podporuje históriu konštrukčných prvkov, parametrické návrhy a výkresové prostredie strojárenskej dokumentácie modelu.

Aplikáciu nemusíte zložite inštalovať a aktualizovať. Aplikácia využíva hosťované cloud prostredie. Ku každej licencií dostávate jeden „site“ – oddelený priestor pre vaše projekty. Pre výpočetne náročné operácie (např. konverzie CAD formátov, analýzy) je používaný výkon v cloudu.

Súčasťou  Fusion 360 je aj  cloudová CAM aplikácia CAM 360. Fusion 360 tak podporuje i priame 2.5-osé obrábanie (Fusion Ultimate až 5-osé súbežné obrábanie) vrátane generovania NC kódu pomocou mnoho postprocesorov. Viac na  CAM360 součástí Fusion.

Fusion 360 obsahuje aj CAE funkcie pre simulácie statického zaťaženia a vlastných frekvencií 3D modelov.

Fusion 360 Ultimate  túto ponuke ešte rozširuje a to o pokročilé simulační funkcie (s jádrom Nastran), tvarové optimalizácie a 4- a 5-osé obrábanie.

  Inventor Fusion 360
Obecné Veľká sada funkcií, ktorá vyžaduje trocha cviku a skúseností, drahší software Ľahko sa učí, lacnejší
Priemyselné zameranie Zameraní na tvorbu veľkých zostáv Zameraný na menšie zostavy (menej ako 1000-2000 dielov).
Modelovanie Robustný parametrický nástroj Voľné modelovanie
Add-ins Početné doplnky, vrátanie plechov, vstrekovacích foriem, reťazí, rámové konštrukcie Nie sú dostupné
Pracovné prostredie Lokálne alebo sieťové rozmiestnenie Cloudové
Príklad použitia Navrhovanie zložitých zostáv, ako sú dopravníkové linky alebo rozloženie layout-tov Navrhovanie menej komplexných produktov, ktoré vyžadujú mechanické modelovanie aj voľno-plošné modelovanie, ako napríklad turbodúchadlo, drone.
Operačný systém Výhradne Windows Windows aj Mac
Pre viac informácií Inventor produktová stránka Fusion 360 produktová stránka.

Fusion 360 Ultimate

Od Novembra 2016 je okrem Fusion 360 Standard ponúkaná taktiež verzia Ultimate. Verzia Ultimate ponúka pokročilejšie funkcie pre vývoj výrobkov:

 • Pokročilé simulácie
  • Simulácie vzperu, nelineárne simulácie a simulácie udalostí
  • Optimalizácie tvorov
  • Skrutkové spoje, riadenie sieťovania a ďalšie vylepšenia simulácií
 • Výroba
  • 4-osé obrábanie
  • 5-osé obrábanie

Porovnanie funkcií Fusion 360 a Fusion 360 Ultimate

Funkcie Fusion 360 Standard Ultimate
Výhody prenájmu
Priebežná aktualizácia ANO  ANO
Služby technickej podpory  ANO  ANO
Flexibilný prenájom a cloud kredity  ANO  ANO
Modelovanie
Náčrty  ANO  ANO
Parametrické modelovanie  ANO  ANO
Priame modelovanie  ANO  ANO
Voľno plošné modelovanie, T-Splines  ANO  ANO
Import a editácia povrchových sietí (mesh)  ANO  ANO
Modelovanie povrchových plôch  ANO  ANO
Modelovanie zostáv  ANO  ANO
Dokumentácia
Výrobné 2D výkresy  ANO  ANO
Animácie  ANO  ANO
Vizualizácie, rendering  ANO  ANO
Správa dát a kolaborácia
Verziovanie  ANO  ANO
Fusion Team – tímová spolupráca  ANO  ANO
Vetvenie a zlučovanie variantov  ANO  ANO
Revízie a pripomienkovanie návrhu online  ANO  ANO
Verejné alebo súkromné zdieľanie návrhu  ANO  ANO
Prístupnosť
Windows a Mac OSx  ANO  ANO
Prístup k dátam z web prehliadača  ANO  ANO
Mobilne prehliadanie a správa  ANO  ANO
Simulácie
Simulácie v cloude  ANO  ANO
Statické zaťaženie a modálna analýza  ANO  ANO
Tepelné namáhanie a analýza  ANO  ANO
Výroba
3D tlač (vrstvenie, podpery…)  ANO  ANO
Sústruženie (CAM)  ANO  ANO
Rezanie vodným lúčom, laserom, plazmou  ANO  ANO
2.5-osé a 3-osé obrábanie (CAM)  ANO  ANO
Pokročilé simulácie
Pokročilá analýza (skrutkové spoje, viacnásobné zaťaženie …) NIE  ANO
Vzpery (zborenie štíhlych prvkov v cloude) NIE  ANO
Nelineárne zaťaženie (deformácie a materiály v cloude) NIE  ANO
Simulácie udalostí, rázy (v cloude) NIE  ANO
optimalizácia tvaru (v cloude) NIE  ANO
Pokročilá výroba
Sondy NIE  ANO
3+2 osé obrábanie (5-osé indexované) NIE  ANO
4-osé obrábanie NIE  ANO
5-osé súbežné obrábanie NIE  ANO

K ročnému subscription verzie Ultimate dostávate naviac 1000 cloud kreditov pre cloudové simulácie a rendering/vizualizácie (pro mesačný subscription 100 a pre kvartálny 300) a vyššiu úroveň technickej podpory. Cena renderingu je 1 kredit/megapixel, simulácia stojí 5 kreditov, vzpery 15 kreditov, nelineárne simulácie 25 kreditov a simulácie udalostí podľa zložitosti od 15 kreditov (obvykle 15-100 kreditov).

Podporované CAD formáty

Autodesk Fusion 360 podporuje otváranie CAD súborov v nesledujúcich formátoch:

 • Autodesk Inventor (.ipt)
 • Autodesk Fusion360 (.f3d)
 • Autodesk Sim360 (.sim, .sim360)
 • Autodesk Alias (.wire)
 • AutoCAD DWG (.dwg)
 • Catia V5 (.CATPart)
 • DXF (.dxf)
 • IGES (.igs, .iges)
 • NX (.prt)
 • Parasolid (.x_b, .x_t)
 • Pro/Engineer Granite (.g)
 • Pro/Engineer Neutral (.neu)
 • Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
 • Rhino (.3dm)
 • SAT/SMT (.sat, .smt, .sab, .smb)
 • STEP (.stp, .step)
 • Solidworks (.prt, .sldprt)

Minimálne Systémové Požiadavky

 • OS® X Yosemite (10.10.x), OS® X El Capitan (10.11.x), macOS® Sierra (10.12)
 • Microsoft® Windows® 7 SP1 or Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 10 ( iba 64-bit)
 • CPU: 64-bit processor (32-bit nie je podporovaný)
 • Pamať: 3GB RAM (odporúčané sú 4GB alebo viac)
 • A DSL internetové pripojenie alebo rýchlejšie
 • Priestor na disku: ~2.5GB
 • Grafická karta: 512MB GDDR RAM alebo viac, okrem Intel GMA X3100 série
 • Microsoft-compliant mouse, Apple Mouse, Magic Mouse, MacBook Pro trackpad

Podrobnejšie informácie Vám rád odovzdá Ing. Karol Merta  / 0905 326 434, karol.merta@stor.sk