Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Dopravné, železničné stavby, terénne úpravy

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

1

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Civil 3D - ako jeden z benefitov určených našim klientom

Benefit od nás  Ako jeden z benefitov určený našim klientom je šikovná aplikácia s funkciami, ktoré sú z dennej praxe a v Civil-u buď chýbajú či ich doplnením zjednodušujú prácu v ňom. Aplikáciu robíme pre Vás a tak aj ďalšie funkcie závisia od Vašich podnetov a projekčných skúseností či potrebných štandardov. Predstavme si funkcie ŠTOR CAD TOOLS pre Civil 3D.

Automatické priradenie názvu zostavy
V Civil-e je nevyhnutné vytvárať väčšie množstvo zostáv.  Pre jednoduchší prehľad vo výkrese je obsahom smartCAD TOOLS  funkcia automatického priradenia názvu vytvoreným zostavám, či už jednotlivo alebo hromadne všetkým naraz. Popisky sú nastaviteľné a to konkrétne polohu vloženia a veľkosť.

Výška bodu
Najčastejšie odovzdáva geodet podklady formou rozbitej 2D situácie ku ktorej býva formou prílohy zoznam bodov v .txt formáte.  Stáva sa, že zoznam bodov nie je k dispozícii, alebo neobsahuje všetky body ktoré sú obsiahnuté vo výkrese.  Navyše výška bodu vo výkrese je popísaná textom, pričom po rozbití je tento text rozbitý ako výška bodu pred a za desatinným oddeľovačom, ktorý predstavuje polohu bodu vo výkrese. Takýto text je nepoužiteľný pre tvorbu povrchu v Civil-e.
Spojenie ACAD textov predstavujúcich výšku bodu pred/za desatinným oddeľovačom do jedného textu pre možnosť využitia textu ako 3D objektu na tvorbu povrchu umožní funkcia „Výška bodu“. Funkciu „Výšku bodu“ je možné použiť  buď pre všetky, alebo len vybrané body.Po použití funkcie sa všetky texty obsahujúce výšku bodu pred a za desatinným oddeľovačom spoja do jedného textu. Následne  je možné použiť už Civil funkciu „Výšky z textu“ a priradiť takýmto textom ich popisovanú výšku a následne body použiť už ako objekty na tvorbu Civil povrchu.

Popis výšky čiar
Máte podklady  2D čiary? Funkcia „popis výšky čiar“ slúži práve na spracovanie a použitie 2D podkladu v Civil-e 3D.  Priradí 2D čiaram predstavujúcim v situácii vrstevnice hromadne výšky. Po výbere 2D čiar a zadaní intervalu vrstevníc sa priradí každej adekvátna výška. Tieto čiary s výškou je už možné použiť na tvorbu Civil povrchu cez príkaz „Pridať Vrstevnice“.

ŠTOR CAD Šablona (Benefit) .DWT obsahujúca potrebné štýly zobrazení + štýly popiskov, tabuliek, zobrazenie priečnych rezov. 2
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Tvorba vzorových priečnych rezov 3ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Jazdné pruhy (ľavý/pravý/obojstranný) pre jednoduché ručné nastavenie klopenia krytu a pláne.3ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Mestské komunikácie – krajnica s obrubníkom, krajnica s obrubníkom a drenážou, krajnica s obrubníkom, drenážou a chodníkom, (s/bez betónového lôžka, napojenie na intravilán), obrubníky, žľaby, pridlažba, palisáda 3
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Bloky (DWG), značky pre pozdĺžny profil a situáciu podľa STN 013 466, STN 013 462, STN 013 463, Výšková kóta k bodu 4
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Dopravné značenie pre SR – bloky pre zvislé a vodorovné dopravné značenie 5
ŠTOR CAD Zostavy (Benefit) Železničná podzostava 6

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú „základným“ pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> AutoCAD

Je základným produktom z portfólia Autodesk produktov.

AutoCAD umožňuje vytvárať a zjednodušiť dokumentáciu k Vašim projektom moderným  efektívnym spôsobom. Zrýchlite tvorbu detailov. Individuálne požiadavky sú vítané.  Nakonfigurujte si vlastné nastavenia AutoCADu, zostavujte si vlastné pracovné postupy a zaveďte si štandardy práce vo svojom teame.

Zmodernizujte svoju prácu vďaka možnostiam, ktoré máte k dispozícií k AutoCADu.

 • Zdielajte svoju prácu pomocou technológie TrustedDWG™.
 • Pracujte v prepojených stolných počítačoch, v cloudu či pomocou mobilných riešení.
 • V rámci predplatného získavate mobilnú aplikáciu AutoCAD 360 Pro.

Cieľová skupina užívateľov by sa dala špecifikovať:

 • Návrhár, inžinier, kreslič
 • Konštruktér strojného vybavenia
 • Projektant komerčných, obytných objektov
 • Poskytovateľ inžinierskych služieb.
 • Vlastník budov, vedúci oddelení správy budov(facility manažer)
 • Krajinár, urbanista, dodávateľ zemných prác

Novinky: AutoCAD 2017

Inovácia, prepojenie a zjednodušenie – to sú hlavné oblasti, ktorým sú venované vylepšenia a stratégia novej verzie AutoCAD 2017.

 • .dwg formát sa nemení – kompatibilita až pre verzie 2013 – 2017
 • podporuje Windows 10, 8.x a 7
 • automatická tvorba osí

pozrite si krátky videofilm: autocadosy

 • import .pdf súborov –vektory, texty, rastre, typy čiar… s prevodom na entity AutoCADu

pozrite si krátky videofilm: autocad2017

 • Inštalácia verzie 2017 je ešte zjednodušená

             pozrite si krátky videofilm: autpcad imstalacia

 • Autodesk Desktop App– nová verzia výborného Autodesk Aplication Manager. Dialógové okno je teraz prehľadnejšie (členenie podľa nainštalovaných produktov), popis aktualizácií je podrobnejší (vrátane veľkosti aktualizácie):
 • Migrácia užívateľských nastavení z predchádzajúcich verzií

LETÁK: AutoCAD 2017 Preview Guide

Uložiť

kliknite pre info >>> AutoCAD ® Civil 3D ®

AutoCAD_Civil_3D_2017_lockup_OL_1line_yearNavrhujte. Analyzujte. Optimalizujte. Vizualizujte.

Potrebujete výkonný, dynamický a konštrukčný model s minimalizovanou chybovosťou? Okrem tohto Autodesk Civil 3D zabezpečuje aj, že zmeny vykonané na jednom mieste sa okamžite prejavia v celom projekte.

 • Návrh na báze 3D modelu
 • Nástroje pre navrhovanie, geopriestorové funkcie
 • Hydrológie a hydrauliky
 • Optimalizujte spotrebu materiálu
 • Vizualizácia
 • Zoznámte sa s Civil 3D – video film (2:43 min). Preskúmajte možnosti návrhu efektívnejšie a jednoduchšie, analyzujte výkon projektu a dodávajte konzistentnú dokumentáciu k vašim projektom v oblasti dopravy, územného rozvoja a vodohospodárskych projektov.

video_civilZdroj: http://www.autodesk.cz/products/autocad-civil-3d/overview

LETÁK: AutoCAD Civil 3D  – produktový leták

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk® Infrastructure Modeler

Urbanistické návrhy, komunikácie, infraštruktúra a odhady. Je možné prepojenie – napojenie s databázou a pracovať s urbanistickým celkom…

kliknite pre info >>> Autodesk Vehicle Tracking

Simulácie prejazdu, analyzuje a schvaľuje manévrovateľnosť vozidiel: križovatky, kruhové objazdy, parkoviská…

kliknite pre info >>> Infraworks 360

Urbanistická a koncepčná cloudová aplikácia.

kliknite pre info >>> Navisworks

Efektívne riešenie  na riadenie projektov v oblasti stavebníctva. Poskytuje nástroje pre prehliadanie, analýzy, vizualizácie, výkazy výmer, simulácie a koordináciu projektových dát pochádzajúcich z rôznych aplikácií. 3D koordinácia, 4D plánovanie, 5D simuláciu. Perfektný manažérsky nástroj.

LETÁK: autodesk – navisworks

kliknite pre info >>> AutoCAD Raster Design - slúži na konvertovanie rastrových obrázkov na vektorové objekty

Program AutoCAD Raster Design slúži na konvertovanie rastrových obrázkov na vektorové objekty vo formáte DWG™. Je vhodným doplnkom pre všetkých projektantov konštruktérov, ktorí pracujú so skenovanými CAD podkladmi (stará papierová dokumentácia), leteckými satelitnými snímkami alebo ortofoto mapami. Aplikácia umožňuje pracovať s rastrovými obrázkami rovnakým spôsobom ako s normálnymi vektorovými entitami výkresu.

Nadstavba Raster Design ponúka

funkcie pre spracovanie rastrových súborov (vrátane farebných a multispektrálnych), prácu s georeferenčními informáciami,poloautomatické vektorizačný nástroje, OCR funkcie pre rozpoznanie textu, vrátane ručne písaného textu, čistenie a vyrovnanie rastrov (rubbersheeting,transformácia a projekcia), prevody rastrových formátov, rastrovú editáciu (REM) a analýzu, operácie s farebnými paletami, vkladanie rastrov priamo do .DWG súborov a pod.

Podporované rastrové formáty: CALS, digital elevation model (DEM), DoQ, US National Geospatial Agency DTED (level 0, 1, 2), ER Mapper ECW, ESRI GRID, GeoTiff,GIF, JPEG, JPEG 2000, Lands FAST-L7A, DigitalGlobe QuickBird, National Transmission Imagery Format (Nitre) verzie 2.0 a 2.1 (satelitné snímky), LizardTech MrSID,TIFF, a ďalšie.

AutoCAD Raster Design je dnes dostupný buď ako samostatné riešenie alebo je súčasťou balíčkov

Pozrite si krátky videofilm:  1:40 min.
stav4

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk ReCap - nástroj pre správu, zobrazenie, spracovanie a indexovanie ...

Nástroj pre správu, zobrazenie,  spracovanie a indexovanie veľmi  rozsiahlych mračien bodov z laserového 3D skenovania. Umožňuje preniesť presný model reality -budov, mostov, strojov, umeleckých predmetov, krajiny, súčasného stavu stavieb či infraštruktúry do CAD aplikácií a vidieť tak CAD model v kontexte reálneho sveta. Laserové skenovanie (LIDAR) ponúka až milimetrovú presnosť snímania modelu. Aplikácia ReCap je súčasťou balíčkov Autodesk Design Suite a samostatných aplikácií AutoCAD, Revit, Inventor a 3ds Max.  Pôvodnú technológiu ReCap získal Autodesk akvizíciou spoločnosti Alice Labs.

Aplikácia Autodesk ReCap je ľahko ovládateľný nástroj, ktorý načíta súbory skenovaných bodov v rade obvyklých formátov. Aplikácia je lokalizovaná aj do češtiny. Súbory bodov môžete kombinovať, orezávať, prezerať v 3D. Indexovaním mračien bodov vzniknú komprimované súbory RCP/RCS, ktoré je možné priamo pripojiť do AutoCADu, Revitu, Inventoru a 3ds Max  vo verziách 2015/2016/2017 (nahrádza pôvodný formát mračien bodov – PCG).

Pozrite si krátky videofilm: 3:03 min.stav5
Pozrite si krátky videofilm: 1:29 min.stav6

Uložiť

kliknite pre info >>> Infrastructure Design Suite prináša komplexné (BIM) riešenie a nástroje pre

Predaj týchto produktov bol ukončený k 31.7.2016. Ucelené riešenie nájdete v balíkoch TU

Balík obsahuje aplikácie pre pokrytie všetkých fáz procesu: plánovanie, koncepčný návrh, realizačný projekt, simulácie a koordinácie, vizualizácie až po správu projektu.

 • Plánovanie a riadenie projektov s detailným prehľadom
 • Vyhodnotenie parametrov projektu vďaka integrovanej analýze a simulácii
 • Rýchlejšie a múdrejšie projektovanie pomocou inteligentných nástrojov založených na modely
 • Vizuálnu komunikáciu počas celého projekčného procesu

Sady sú dostupné vo variantoch:

Infrastructure Design Suite Standard obsahuje aplikácie:
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Autodesk Navisworks Simulate

Infrastructure Design Suite Premium obsahuje aplikácie:
+
AutoCAD Civil 3D
Autodesk 3ds Max Design

Infrastructure Design Suite Ultimate obsahuje aplikácie:
+
Autodesk Navisworks Manage

BIM modelovanie Vám pomôže:

 • znížiť počet omylov a prípadov prehliadnutí bez ohľadu na to, kedy a ako sa mení projekt;
 • nájsť a zmenšiť počet nákladných konfliktov v projekte pred začiatkom výstavby;
 • zlepšiť spoluprácu členov tímu a správu projektových údajov;
 • získať zákazky a vybudovať si uznanie investora prostredníctvom efektných vizualizácií a profesionálneho výsledku, kvality projektu.

LETÁK: autodesk – infrastructure design suite