Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

„Rodina“ produktov REVIT

Inovatívny software pre parametrické projektovanie a dokumentáciu, formou informačného modelu budovy (BIM)

Zahŕňa BIM aplikácie plus sprievodné webové služby pre analýzu a simulácie, riadenie a zdieľanie projektov.

Integruje tvorbu a analýzu modelu konštrukcie budovy a umožňuje ich obojstranne prepojiť s programami pre vykonávanie statických a dynamických výpočtov budov.

Previazanosť TZB s BIM. Projektová spolupráca, jednoduché úpravy, kontrola kolízií a automatická tvorba dokumentácie s prepojenými výkazmi