Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Stavebnictvo

Autodesk ucelené riešenie v prehľadnej „multioborovej“ kolekcii.

Ucelené riešenie inovatívnych software pre kompletné parametrické projektovanie a dokumentáciu BIM princípom.

Je založený na jadre Revitu pričom je kompatibilný dátovo aj užívateľským prostredím.

Doplnková aplikácia s jasne preukázateľným výkonným rozšírením funkcionality samotného Autodesk Revit.

.

Je balík zameraný na produktivitu, efektivitu a schopnosti užívateľa.

3D BIM softvér pre oceľové konštrukcie, so zameraním na automatizáciu, efektivitu.

Sada aplikácií na zjednodušenie štrukturálnych pracovných postupov, ich automatizáciu v súlade s BIM.

Efektívne riešenie  na riadenie projektov v oblasti stavebníctva.

.

Optimalizácia architektonického návrhu a kreslenia.

Celosvetovo najrozšírenejší profesionálny projekčný software. Je to základný 3D produkt z portfólia.

Základné riešenie pre projektantov pri voľbe 2D kreslenia, celosvetovo najpoužívanejšieho výrobcu.

Technologické zameranie na potravinárske, chemické, energetické a spracovateľské odvetvia priemyslu. Efektívny modelovací software postavený na platforme AutoCADu.

.

Lumion prináša riešenie pre rýchlu a čistú vizualizáciu.

Celosvetovo narozšírenejší program pre architektonické a dizajnérske animácie a vizualizácie.

„Rodina“ produktov pre teamovú spoluprácu, koordináciu či už pri náčrte alebo tvorbe projektu. S Cloudovými službami máte všetky potrebné dáta k dispozícií kedykoľvek.

CADKON-RCD je systémová nadstavba pre tvorbu výkresov výstuže železobetónových konštrukcií na základe vlastnej objektovo orientované technológie.