Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Oceľové konštrukcie

ŠTOR CAD Benefity

Pripravili sme sadu nástrojov, ktoré samotný program neobsahuje. Každý náš klient s Maintenance Plan či Subscription (prenájom) má nárok zadarmo vyžiadať túto sadu doplnkov. ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

kliknite pre info >>> GRAITEC ADVANCE POWERPACK PRE ADVANCE STEEL

splash PowerPackGRAITEC PowerPack je výkonným rozšírením aplikácie Autodesk Advance Steel, ktorá je navrhnutá pre zvýšenie schopnosti užívateľa, jeho produktivity a efektivity. Graitec PowerPack stavia na sile lídra trhu Autodesk Advance Steel zahrnutím sady jedinečných nástrojov, šablón a prípojov, ktoré pomôžu vylepšiť a urýchliť spracovanie projektu.

S GRAITEC PowerPack majú užívatelia prístup k mnohým novým nástrojom a funkciám, ktoré im dajú konkurenčnú výhodu. Pomocou nástrojov pre rýchlejšie modelovanie ako napríklad opakované kreslenie nosníkov, extender ohýbaných plechov alebo prelamovaný nosník v kombinácii s inteligentnejšími šablónami vylepšuje proces práce na projekte.

pás karet GRAITEC PowerPack
príkazy

Príkazy sú usporiadané na kategórie v páse kariet Graitec PowerPack s konkrétnymi ikonami. Pás kariet Graitec PowerPack na Autodesk Advance Steel 2016 s aplikáciou AutoCAD 2016:

lista3Pás karet Graitec PowerPack na Autodesk Advance Steel 2015 s aplikací AutoCAD 2015:

lista1novinky verzie 2016 SP1
ROZLOŽIť VÝKRESY
Nový príkaz je k dispozícii v kategórii „Nástroje“ a umožňuje používateľom rozložiť vybrané výkresy zo „Správca dokumentov“ a premeniť kóty Advance Steel na kóty AutoCADu.

ROZLOZ VYKRESROZLOŽIť DETAILY
Tento nový príkaz je k dispozícii v kategórii „Nástroje“ a umožňuje používateľom rozložiť výkres a premeniť Advance Steel kóty na kóty AutoCADu.

ROZLOZ DETAILŠpirálová krivka / priamy nosník / poly-nosník / ohýbaný plech
Tento príkaz vznikol modifikáciou a rozšírením možností existujúcej funkcie Špirálový nosník. Slúži k rýchlemu a ľahkému definovaniu skrutkovíc (krivka, priamy nosník, poly-nosník, zložené dosky) podľa nasledujúcich krokov. Príkaz umožňuje vytvoriť skrutkovice a skrutkovice na kužeľovej ploche pomocou rôznych kombinácií počiatočného bodu, stredu a koncového bodu a polomeru alebo uhla.

sroubovice2Skrutkovica na Kuželovej PLOCHE – KRIVKA / PRIAMY NOSNÍK / POLY-NOSNÍK / Ohýbanie plechu
Tento nový príkaz slúži k rýchlemu a ľahkému definovaniu skrutkovíc na kužeľovej ploche (z krivky, priamych nosníkov, polynosníka, ohýbaného) podľa počtu krokov.

SROUBOVICE NA KUZELOVE PLOSEEXPORT MODELU DO ACIS
Nový príkaz umožňuje užívateľom exportovať model Advance Steel ako 3D teleso (formát ACIS) do súboru s príponou „.sat“ alebo „.dwg“. Ak chcete exportovať celý model do 3D telies, vyberte príkaz „Export modelu do ACIS“ z kategórie „Nástroje“

ACIS exportEXPORT DIELOV DO ACIS
Nový príkaz umožňuje používateľom exportovať objekty podľa dielcov / jednotlivých dielov ako 3D telesá (formát ACIS) do samostatných súborov vo formáte „.sat“ alebo „.dwg“.

ACIS DILY exportPODPORNÝ PLECH
Prípoj „Podporný plech“ je k dispozícii v záložke „Spoje“ pásu kariet Graitec PowerPack. Prípoj sa používa na vytvorenie podpornej výstuhy z plechu podľa polohy nosníka.

podpurny plechVYTVORIT VÝSTUHY
Nový spoj „Vytvoriť výstuhy“ z pásu kariet Graitec Advance PowerPack ponúka možnosť zvýšiť tuhosť stojky nosníka.

VYZTUHYPRIPOJENIE väzníc ohýbaným PLECHOM
Tento prípoj slúži na pripojenie vaznice alebo 2 väzníc k hlavnému nosníku pomocou ohýbaného plechu. Pri použití príkazu najprv vyberte nosník a potom vyberte väznicu alebo väznice. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti.

VAZNICE OHYB_PLECHOHRANIČENIE ROŠTOV/PLECHOV
Tento spoj sa používa pre pridanie ohraničenie k plechu alebo roštu. Hranice sa vytvorí okolo vybraných prvkov.

OHRANICENINovinky verzie 2016
ŠPIRÁLOVÝ NOSNÍK
Umožňuje jednoduché vytváranie špirálovej schodnice parametricky alebo vytvorenie špirálovej schodnice z katalógu prierezov.

helicalVLNITÝ NOSNÍK
Pomocník pre vytváranie nosníkov sa stojanom z vlnitého alebo sínusového plechu.

CorrugatedPOKRYTIE PODLAHY
Zakrytie plochy pomocou štandardných roštových panelov, plechov presných rozmerov alebo plocháče.

pokrytiSKLENENÉ PANELY
Niekoľkonásobné vloženie sklenených panelov naraz. Zvolením profilov ľubovoľného tvaru alebo materiálu definujte tvar jedno alebo viacvrstvového skla. Program umožňuje vytvorenie knižnice pre opakované použitie okien, zábradlia, priečelie obchodov a sklenených fasád.

glassZakrytie plošiny
S pomocou tohto nástroja možno vytvoriť plech ľubovoľného tvaru cez zvolenú oblasť alebo vybrané nosníky s dotiahnutím až na okraj. Ideálne použitie je na pešej lávky, chodníky a obslužné konštrukcie.

platformOrez oblúkových prvkov
Jednoduché a presné orezanie priamej rúrky, jednoduchého alebo ohýbaného plechu pomocou oblúkovej rúrky. Umožňuje rýchlu zmenu delenia obrysu rezu, odsadenie, typu a veľkosti zvaru.

cut

PREPOJENIE S ADVANCE WORKSHOP: Správy z Advance Workshop o prebiehajúvcej výrobe sa zobrazujú v modelu. PREPOJENIE s cloud: Umožňuje ukladanie modelu a pripojených dokumentov v cloudovom úložisku.

NOVINKY VERZIE 2015
Užitočné príkazy pre rýchlejšie modelovanieProduktivita

nosník, opakovane
Tento rýchlo a ľahko použiteľný nástroj urýchľuje vytvorenie modelu tým, že umožňuje nakresliť opakovane viac nosníkov bez nutnosti otvorenie alebo zatvorenie dialógu s vlastnosťami po nakreslení každého nosníka. Po vložení všetkých nosníkov jednoducho kliknite na tlačidlo Enter a nastavíte parametre všetkých nosníkov naraz.

 

beam renosník, priebežne
Tento nástroj sa správa podobne ako kreslenie krivky. Rovnako ako príkaz Nosník opakovane umožňuje vytvárať nadväzujúce nosníky vo viacerých smeroch. Pri kreslení sa buď uchopte na existujúce body (napr. V 2D pôdoryse) alebo stačí zmeniť smer pohybom myši a zadať dĺžku. Po nakreslení všetkých nosníkov stlačte klávesu Enter a môžete upraviť všetky nosníky súčasne.

beam coohýbaný plech, vytvoriť ohyb
Rýchlo vytvorte ďalšie segmenty na už existujúcom ohýbanom plechu pomocou nástroja Extender ohýbaného plechu. Výberom hrany plechu tento nástroj vytvorí na tejto hrane ďalší ohyb s rovnakým rozmerom a nastavením, ako má vybraný plech. Potom možno nový segment upraviť pomocou uzlov objektu a v dialógovom okne zmeniť uhol ohnutia.

folded2

OBJEKTY MODELU
prelamovaný nosník
Prelamované nosníky, ktoré sa vyrábajú z valcovaných profilov rozrezaním stojky kľukatým rezom a následným zvarením vzniknutých dielov vo vrcholoch rezu, sa stávajú široko používanými pre svoju únosnosť a všestrannosť. Vytvorte vo svojom modeli realistickú reprezentáciu stočených nosníkov so šesťuholníkovými otvormi (s parametrami napr. Podľa výrobcu ArcelorMittal) a pomocou prípojov zo Správcu prípoja alebo Powerpack ich spojte s ostatnými prvkami. Prelamovaný nosník môže byť tiež zobrazený na výkresoch jednotlivých dielov alebo dielcov a vykázaný presnú dĺžkou a hmotnosťou na výpisoch.

CastellatedProlamovaný nosník s kruhovými otvormi
Podobne ako prelamovaný nosník je prelamovaný nosník s kruhovými otvormi vytváraný zvarením dvoch polovičiek rozrezaného nosníka a ponúka jedinečné výhody. Tento nástroj umožňuje vymodelovať, vykresliť a vykázať štandardné prelamované nosníky na základe výšky a rozmerov otvorov z katalógov výrobcov, vrátane profilov ArcelorMittal.

Cellularnosník s otvormi
Ideálne pre širokú škálu potrieb vrátane strojných a elektrických služieb tento nástroj umožňuje modelovať nosník s otvormi, ktoré sú vytvorené zo zváraného alebo štandardného I-profilu. Jednoducho vložte profil a pomocou dialógu ľahko umiestnite a upravte otvory tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Tiež prelamovaný nosník s kruhovými otvormi môže byť zobrazený na výkresoch jednotlivých dielov alebo dielcov a vykázaný presnou dĺžkou a hmotnosťou vo výpisoch.

openingsspojenie s prestriedaním
Táto nová funkcionalita má schopnosť vytvárať pole skrutiek / dier / kotiev / spriahací tŕňov s prestriedaním týchto prvkov a umožňuje používateľom prepínať medzi skrutkami / kotvami / tŕne, aby bolo nutné znovu vytvoriť pole s iným pripojením. Spojenie na jednom alebo viacerých prvkoch môže byť pomocou priameho poľa alebo založené na 4 typoch prestriedania, čo umožňuje užívateľom vytvoriť a manipulovať s celou škálou kombinovaného spojenia.

staggered2knihovňa
Kotvy Powers, ArcelorMittal (nové profily pre prelamovaný nosník)

libraryprípoje

Pozdĺžny spoj pre zložené prierezy
Tento prípoj funguje ase zváranými nosníky (prierezu I 2T alebo prierezu I T) a bol navrhnutý pre spojenie 2 nosníkov / stĺpov pomocou rôznych kombinácií spojenia. Je možné vybrať zo skrutkových alebo zváraných spojenie všetkých prírub alebo stojok alebo kombináciou skrutkových spojení s rôznymi možnosťami nastavenia dier, usporiadanie skrutiek, veľkosťou plechov, zvarov a pod.

compoundvýztuhy pre zložené prierezy
Pre pridanie a manipuláciu s viacerými výstuhami na zloženom nosníku je k dispozícii nový prípoj Výstuha zloženého nosníka. Prípoj funguje so zváranými zloženými nosníky (prierezu I 2T alebo prierezu I T) pridaním jednej alebo viacerých výstuh prierezu. Tvary a veľkosti výstuh sú ľahko nastaviteľné jednotlivo alebo globálne, aby boli vhodné pre obrys zvaru apod. podľa potrieb užívateľa.

stiffener col2výstuhy plechu / roštu
Plechy a rošty používané na pokrytie plošín často vyžadujú vystuženie. Prípoj Powerpack „Výstuhy plechov / roštov“ vytvorí výstuhy z plechov alebo profilov, ktoré sú usporiadané rovnobežne s vybranou hranou alebo v rôznych kombináciách. S možnosťami vložiť ďalšie výstuhy kolmo k hlavnému smeru, umiestniť výstuhy nad alebo pod dosku, pridať skosenie hrán, nastaviť spôsob kríženia kolmých výstuh jednak rozdelením alebo výpalom a s mnohými ďalšími možnosťami umožňuje prípoj Raster výstuh získať ľahko a rýchlo to, čo potrebujete.

stiffener platespojenie priesečníka
V rade situácií je vyžadované spojiť nosník alebo plech v bode, kde prebiehajú nad alebo pod iným prvkom. Obvykle potrebná medzera medzi týmito dvoma prvkami musí byť vybavená balíčkom plechov alebo definovaným profilom. Prípoj Spojenie priesečníku automaticky vypočíta potrebnú hrúbku a počet dosiek, (ktoré je tiež možné rozdeliť v oboch smeroch) alebo veľkosť profilu, ktoré môžu byť tiež vystužené. Ako zváraná, tak aj skrutková konfigurácia umožňuje použitie kruhových alebo oválnych dier.

Intersection zdvíhacie oká / diery
Bezpečnostné predpisy alebo jednoducho praktické požiadavky vyžadujú dielce alebo veľké diely skonštruovať s prídavnými vystuženými zdvíhacími závesmi alebo okami, aby bolo možné prvok na stavbe dvíhať a umiestniť do požadovaného miesta. Nová funkcia Zdvíhací záves/ oko, ktorá je k dispozícii v rámci Graitec PowerPack, automaticky umiestni diery alebo závesy podľa ťažiska lineárneho dielu alebo dielce alebo na veľké rovinné diely (plechy) zadaním zdvíhacieho bodu a pozície závesov / ok. S možnosťami nastaviť tvar a veľkosť oka alebo zvoliť spôsob pripojenia pomocou zvarov alebo skrutiek alebo prispôsobiť polohy umiestnenia (hore, dole, vľavo alebo vpravo) táto funkcia Zdvíhací záves / oko ponúka rýchle výsledky a je dôležitým nástrojom pre modelovanie v Advance Steel.

okoReferencie: Tlmič s oceľovou konštrukciou | Ing. Adolf Godík | Slovenská Republika
Použitý softvér: Autodesk Advance Steel
Na oceľovej prútovej konštrukcii je posadený tlmič z ohýbaného a vystuženého nerezového plechu. Rozmery konštrukcie sú cca 5,0 x3,0 m.

Tlumič s ocelovou konstrukcíPrínosom bolo odskúšanie modelovania potrubných a zásobníkových konštrukcií z ohýbaných plechov. Modely potrubných systémov a zásobníkov sú veľmi dobre riešiteľné. Konštrukcie z ohýbaných plechov sú veľmi progresívne riešenia.

Ing. Adolf Godík

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> BALL POST RAILING DESIGNER

splash ball_post_railing_designerAplikácia Ball Post Railing Designers je súčasťou sady nástrojov GRAITEC BIM Designers, ktorá je určená pre modelovanie zábradlia s guľovými spojkami v rámci aplikácie Autodesk® Advance Steel.

ZÁKLADNÝ PREHĽAD
Vytvorte, upravte a prispôsobte všetky aspekty návrhu konštrukcie v Autodesk® Advance Steel jedným kliknutím.

 •  Nastavte počet podlaží, polí v každom podlaží a radov v každom poli a ich rozmery a vzdialenosti.
 •  Zmeňte šírku a výšku portálu, typ strechy, počet nosníkov, sklon a zarovnanie.
 • Zarovnajte štítové stĺpy a upravte stenová stužovadlá, paždíky a väznice.

image steel_structure_designer_12

image steel_structure_designer_13

image steel_structure_designer_00 image steel_structure_designer_01 image steel_structure_designer_02 image steel_structure_designer_03
predvolené profily
Rýchlo vyberte typy profilov pre všetky prvky konštrukcie zo zoznamu dostupných profilov.
Definícia budovy
Ľahko definujte typ konštrukcie zadaním počtu podlaží a polí v smere osí X a Y.
Definícia polí
Zadajte rozstup trámov v smere osi X, ktorá môže byť pravidelná alebo premenlivá a možno ju editovať neskôr.
rámy
Definujte pole v smere osi Y výškou podlažia, typom strechy vrátane profilov použitých pre jednotlivé prvky. Pole nemusí byť identické a možno ich modifikovať dodatočne.
image steel_structure_designer_04 image steel_structure_designer_05 image steel_structure_designer_06 image steel_structure_designer_07
štítové stĺpy
Ľahko použiteľný nástroj pridáva medziľahlé stĺpy do štítových stien. Ak je to potrebné, je možné dodatočne meniť počet stĺpov a zodpovedajúci rozstup vrátane použitých profilov.
väznice
Tento nástroj vytvára na väzníky konštrukcie skupinu väzníkov. Ich vlastnosti možno dodatočne kedykoľvek modifikovať.
paždíky
Tento nástroj vytvára na stĺpy konštrukcie skupinu paždíkov. Ich vlastnosti možno dodatočne kedykoľvek modifikovať.
stenové stužidlá
Tento príkaz vytvára zvislá stužidlá v zadanom poli na akúkoľvek stranu budovy. K dispozícii sú tieto typy stužidiel: krížové stužovadlá, diagonálne stužidlá, V stužidlá a vložené stužovadlá. S použitím rozšíreného kopírovania je možné súčasne modifikovať.
image steel_structure_designer_08 image steel_structure_designer_11
strešné podpery
Tento príkaz vytvára stužidlá do roviny strechy. K dispozícii sú tieto typy stužidiel: krížové stužovadlá, diagonálne stužidlá a V stužovadlá. S použitím rozšíreného kopírovania je možné ich súčasne modifikovať.
plošiny
Tento nástroj vytvára v zadanom poli plošiny tak zvonku, tak aj vo vnútri budovy. Ak je to nevyhnutné, možno ľahko pridať ďalšie prvky ako sú: konzoly, vedľajšie nosníky (ako v pozdĺžnom, tak aj v priečnom smere), rohové a okrajové stĺpiky.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> STEEL STRUCTURE DESIGNER

splash steel_structure_designer_bigGRAITEC Advance BIM Designers je sada nástrojov, ktorá je navrhnutá pre úsporu času a peňazí pri používaní aplikácie Autodesk® Advance Steel. Steel Structure Designer obsahuje širokú škálu nástrojov, ktoré umožňujú používateľom rýchlo navrhnúť budovy rôznych typov.

ZÁKLADNÝ PREHĽAD
Vytvorte, upravte a prispôsobte všetky aspekty návrhu konštrukcie v Autodesk® Advance Steel jedným kliknutím.

 • Nastavte počet podlaží, polí v každom podlaží a radov v každom poli a ich rozmery a vzdialenosti.
 • Zmeňte šírku a výšku portálu, typ strechy, počet nosníkov, sklon a zarovnanie.
 • Zarovnajte štítové stĺpy a upravte stenová stužovadlá, paždíky a väznice.

image steel_structure_designer_12

image steel_structure_designer_13

image steel_structure_designer_00 image steel_structure_designer_01 image steel_structure_designer_02 image steel_structure_designer_03
predvolené profily
Rýchlo vyberte typy profilov pre všetky prvky konštrukcie zo zoznamu dostupných profilov.
Definícia budovy
Ľahko definujte typ konštrukcie zadaním počtu podlaží a polí v smere osí X a Y.
Definícia polí
Zadajte rozstup trámov v smere osi X, ktorá môže byť pravidelná alebo premenlivá a možno ju editovať neskôr.
rámy
Definujte pole v smere osi Y výškou podlažia, typom strechy vrátane profilov použitých pre jednotlivé prvky. Polia nemusia byť identické a možno ich modifikovať dodatočne.
image steel_structure_designer_04 image steel_structure_designer_05 image steel_structure_designer_06 image steel_structure_designer_07
štítové stĺpy
Ľahko použiteľný nástroj pridáva medziľahlé stĺpy do štítových stien. Ak je to potrebné, je možné dodatočne meniť počet stĺpov a zodpovedajúci rozstup vrátane použitých profilov.
väznice
Tento nástroj vytvára na väzníky konštrukcie skupinu väzníkov. Ich vlastnosti možno dodatočne kedykoľvek modifikovať.
paždíky
Tento nástroj vytvára na stĺpy konštrukcie skupinu paždíkov. Ich vlastnosti možno dodatočne kedykoľvek modifikovať.
stenové stužidlá
Tento príkaz vytvára zvislé stužidlá v zadanom poli na akúkoľvek stranu budovy. K dispozícii sú tieto typy stužidiel: krížové stužidlá, diagonálne stužidlá, V stužidlá a vložené stužidlá. S použitím rozšíreného kopírovania je možné ich súčasne modifikovať.
image steel_structure_designer_08 image steel_structure_designer_11
strešné stužidlá
Tento príkaz vytvára stužidlá do roviny strechy. K dispozícii sú tieto typy stužidiel: krížové stužidlá, diagonálne stužidlá a V stužidlá. S použitím rozšíreného kopírovania je možné ich súčasne modifikovať.
plošiny
Tento nástroj vytvára v zadanom poli plošiny tak zvonku, tak aj vo vnútri budovy. Ak je to nevyhnutné, možno ľahko pridať ďalšie prvky ako sú: konzoly, vedľajšie nosníky (ako v pozdĺžnom, tak aj v priečnom smere), rohové a okrajové stĺpiky.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

kliknite pre info >>> AUTODESK ADVANCE STEEL

advance-steel-2017-badge-256x166GraitecPOWERPACKAdvanceSteelAutodesk Advance Steel je 3D BIM softvér pre modelovanie, konštruovanie a projektovanie oceľových konštrukcií, ktorý automatizuje vytváranie výkresov, výpisov a NC súborov. Advance Steel pracuje na platforme AutoCAD a ako časť konštrukčného BIM riešenia ponúkaného spoločnosti GRAITEC ponúka interoperabilitu s aplikáciami Revit a Graitec Advance Design.

100% zameraný na oceľové konštrukciesteel img_18_Mod
Autodesk Advance Steel urýchľuje fázy návrhu (jedno- alebo viacpoužívateľský režim) tým, že ponúka rozsiahlu knižnicu inteligentných objektov, automatické prípoje (spoje) a špecifické nástroje pre vytváranie štandardných konštrukcií, schodísk, zábradlia a rôznych oceľových konštrukcií.
Autodesk Advance Steel automatizovane generuje všetky výrobné a zostavné výkresy s inteligentnými nástrojmi pre kótovanie a popisovanie všetkých potrebných pohľadov na diely a dielce. Autodesk Advance Steel je časťou konštrukčného BIM riešenie od spoločnosti Autodesk, ktoré automatizuje celý návrh konštrukcie od výpočtu až po výrobu
.

modelovanie konštrukcií
Všetky nástroje umožňujú rýchle a efektívne modelovanie. Vytvorenie presného modelu je dôležité, pretože Autodesk Advance Steel z neho následne vytvára všetky dokumenty (výkresy, výpisy, NC súbory).

steel img 14V prvom rade Autodesk Advance Steel poskytuje užívateľovi rozsiahlu knižnicu konštrukčných prvkov a funkcií pre návrh ako sú napr .:

 • bežné priemyselné rámy a stužidlá
 • bežné profily
 • strechy
 • schodiská, zábradlia, rebríky a pod., vrátane prípojov
 • zložité ohýbané plechy (napr. krútené alebo kónické plechové prechody)
 • zvárané, zkružené a nosníky premennej výšky
 • nástroje pre správu plechov

Autodesk Advance Steel pracuje v 2D alebo 3D pohľadu, podľa preferencie používateľa a typu modelovanej konštrukcie. Autodesk Advance Steel podporuje všetky základné funkcie CADu (uchopovanie, uzlové body, kópie, atď.).

steel_img_8Autodesk Advance Steel ďalej ponúka knižnice prispôsobiteľných automatických prípojov (viac ako 300). Advance Steel tiež ponúka možnosť vytvoriť špecifické prípoje vďaka nasledujúcim pomôckam:

 • polygonálne vypále plechov a nosníkov (vyzámkovanie, výrezy podľa USS, osovo, pod uhlom)
 • vloženie a rozmiestnenie skrutiek, dier a tŕňov s hlavou
 • spájanie dielov zvarom

Nový Správca prípojov má nasledujúce možnosti:

 • ponúka všetky prípoje na jednom mieste
 • zobrazuje náhľady prípoja v rôznych variantoch
 • výber a aplikovanie prípoja priamo zo Správcu prípojov!

steel_img_2

Autodesk Advance Steel zabezpečuje automatické rozpísania položiek a dielcov. Pomocou parametrov v dialógových paneloch môže používateľ nastaviť predponu položiek, metódu rozpísania, počiatočné číslo a jeho prírastok. Autodesk Advance Steel potom vykoná finálnu kontrolu: kolízie prvkov, kontrolu uskutočniteľnosti skrutkových spojov, konzistenciu čísiel položiek a dielcov.
Znalostné inžinierstvo: Autodesk Advance Steel obsahuje novú adaptívnu technológiu, ktorá veľmi uľahčuje a urýchľuje vytváranie prípojov. Pri vytváraní prípoja Autodesk Advance Steel zisťuje, či v minulosti boli parametre kontaktu vybranými objekty uložené do užívateľskej tabuľke a ak áno, tak softvér ponúkne styk s optimálnymi parametrami vzhľadom na integritu konštrukcie.

steel_img_11Nový nástroj pre navrhovanie prípojov
Autodesk Advance Steel teraz vie navrhnúť alebo zhodnotiť základné typy prípojov. Pri vytvorení prípoja užívateľ zadá vnútorné sily v styčníku a Autodesk Advance Steel prípoj rýchlo navrhne alebo posúdi. Do modelu je automaticky vložený správny typ a počet skrutiek, hrúbka plechu a pod. A vytvorí sa podrobný report statického výpočtu!

Práca s plechovými dielmi
Autodesk Advance Steel je tiež CAD softvér, ktorý ľahko modeluje oceľové konštrukcie z plechov. Napr. iba dve kliknutia zaberie vytvorenie plechového prechodu medzi dvoma CADovými objekty (kružnica, štvorec, a pod.), alebo medzi dvoma profily s rôznymi priemermi.

Výkresy týchto tvarov sa automaticky vytvárajú z ich rozvinutej reprezentácie.

steel_img_trojkombinaceSpolupráca viac užívateľov
S technológiouZdieľanie modelu môžu užívatelia Advance Steel pracovať v skutočnom viacužívateľskom režime.

steel_img_10

Autodesk Advance Steel ponúka bezkonkurenčný, flexibilný a bezpečný nástroj pre viacpoužívateľský režim práce:

 • Zvýšenie rýchlosti pri modelovaní veľkej konštrukcie (viac užívateľov pracuje súčasne na jednom DWG súboru)
 • Výkon pri zobrazovaní (nástroje pre zobrazenie iba vybraných objektov)
 • Flexibilita (prípoja možno vytvárať na prvkoch modelovaných rôznymi užívateľmi)
 • Bezpečnosť (objekt použitý jednou osobou nemôže byť modifikovaný iným)
 • Informovanosť (informácie o zmenách v modeli v reálnom čase)

Funkcionalita Multiuser je súčasťou paketu Advance Steel Premium.

Automatizované vytváranie výkresov

steel_img_12
Keď je 3D model dokončený, tak Autodesk Advance Steel ponúka celý rad automatických funkcií pre vytvorenie všetkých potrebných dielenských a zostavných výkresov. K dispozícii je veľká ponuka formátov (napr. A4 až A0) a šablón s rôznymi nastaveniami (rozvrhnutie, kótovacej štýl a pod.), Do ktorých sa výkresy generujú. Výkresy sú vytvorené ako samostatné súbory DWG, kde objekty sú automaticky popísané a okótované. Vzhľad výkresov možno prispôsobiť podľa špecifických požiadaviek pomocou nástroja Správca výkresových štýlov.


Zostavné a prehľadové výkresy

 • Ľubovoľné izometrické pohľady na model konštrukcie s rôznymi možnosťami opisu objektov.
 • 2D pohľady, rezy, pôdorysy kotvenie a striech sú automaticky popísané a okótované.
 • Dodatočné a detailné pohľady, napríklad. V prípade komplikovaných stykov, kotvenie so základmi,
 • Flexibilita vo voľbe spôsobu zobrazenia objektov vo výkresoch.
steel_img_16

Dielenské výkresy

 • Dielenské výkresy jednotlivých položiek a dielcov.
 • Automatické generovanie výkresov pomocou tzv. Procesov – v zodpovedajúcom výkresovom štýle a s rozmiestnením na potrebný počet formátov.
 • Všetky diely sú okótované a popísané požadovanými informáciami.
 • Kóty môžu byť reťazové, od základne alebo so staničením (i v kombinácii).
 • Funkcia pre výkres rozvinu trubiek (páliace šablóny) a ohýbaných plechov.
 • Nevyhnutné rezy dielcom sú vytvárané automaticky.

steel_img_trojkombinace_2Konečné úpravy výkresov

 • Priamo z už vygenerovaného výkresu možno vytvoriť dodatočný pohľad alebo rez.
 • Možnosť zmeniť mierku, skrátenie a znázornenie objektov vo výkrese.
 • Kóty môžu byť dodatočne upravené alebo pridané ďalšie (napr. Aj oblúkové, uhlové …) .Rychlé vloženie ďalších opisov objektov a nastaviteľným formátom obsahu získaného priamo z modelu

správa dokumentov
Kedykoľvek po dokončení modelu konštrukcie môžu byť vytvorené výpisy materiálu a súbory pre CNC stroje (NC a DXF súbory). Užívateľ si môže vybrať z preddefinovaných formátov výpisu materiálu alebo si možno vytvoriť vlastné: nastaviť obsah, vložiť logo, upraviť triedenie … Správca dokumentov je užívateľsky príjemný, integrovaný nástroj pre centralizovanú správu výkresov a výpisov materiálu, ktorým môžete ušetriť veľa času, napr. využitím náhľadu na vygenerované výkresy alebo tlačou výpisov materiálu. Autodesk Advance Steel automaticky vytvára vo výkresoch revízne obláčiky zmien vzhľadom predchádzajúcemu stavu výkresu. To značne pomáha používateľom získať lepší prehľad o zmenách po automatickej aktualizácii výkresov s revíziou.

Výroba
GRAITEC je aktívnym členom asociácie DSTV a náš softvér vytvára NC-dáta, ktoré sú 100% kompatibilné pre väčšinu celosvetovo vyrábaných NC strojov. Nasledujúci výrobcovia potvrdzujú plnú kompatibilitu s DSTV štandardmi a spolupracujú s nami pri ďalšom vývoji postupov pre výrobný proces.

steel_logo_1 steel_logo_2 steel_logo_3 steel_logo_4
 steel_logo_5  steel_logo_6

Ďalej Autodesk Advance Steel používa formát KISS („Keep It Simple, Steel“) pre prenos dát z modelu a výpisov materiálu do softvéru pre riadenie výroby. Medzi ďalšie podporovaná a certifikované riešenia patria FABTROL.

 steel_logo_7

Od verzie 7.1 je Autodesk Advance Steel certifikovaný ako Microsoft Client a MS Office kompatibilné. Testovanie definované podľa Microsoft Platform Test for ISV Software Solutions bolo vykonané službou VeriTest spoločnosti Lionbridge Technologies.

Autodesk2014Compatible
Autodesk Advance Steel ponúka užívateľom profesionálne objekty, ako sú nosníky, stĺpy, skrutky, atď. Pri spustení Advance Steel ako nadstavby AutoCAD®, Autodesk Advance Steel využíva technológiu Autodesku Object ARX vo svojom najvyššom potenciále. Táto technológia umožňuje Advance Steel využívať väčšinu štandardných funkcií (kópia, vložiť, predĺž, orež, pretiahni, atď.). Natívnym formátom súborov balíka Advance je 100% Autodesk kompatibilný DWG súbor.

GRAITEC je člen ADN (Autodesk Application Developer) od roku 1997 a UAR (Unique Application Reseller) od roku 2001.
steel_logo_000Technológia BIM: interoperabilita a integrácia softvéru spoločnosti GRAITEC

Všetky programy spoločnosti Graitec môžu teraz ľahko komunikovať s novým formátom BIM, ktorý umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov bez straty dát a opakovaného zadávania vstupných údajov!
Pozrite sa, ako je Autodesk Advance Steel kompatibilný s aplikáciou Autodesk Revit.
Výrobky s týmto logom nie sú nevyhnutne produkty Autodesku a ako také nie sú garantované spoločnosťou Autodesk. Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop sú registrované ochranné známky spoločnosti Autodesk, Inc.

Dostupnosť vyššie uvedených funkcionalít závisí od zakúpeného paketu aplikácie.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> ADVANCE DESIGN

Splash Advance_Design_2016Advance Design je prispôsobený požiadavkám kvalitného riešenia pre statické výpočty a návrh oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií. Výpočty sú vykonávané v súlade s poslednou verziou Eurokódov vrátane českých národných dodatkov (STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 1993, STN EN 1995 a STN EN 1998). Advance Design obsahuje výkonné nástroje pre modelovanie konštrukcií, statické výpočty metódou konečných prvkov, prehľadné návody návrhom oceľových, železobetónových a drevených konštrukcií, automatickú aktualizáciu výsledkov a vygenerovaných dokumentov.

Advance Design je časťou konštrukčného BIM řešení spoločnosti GRAITEC.

Rýchle a jednoduché modelovanie
Advance Design obsahuje kompletnú knižnicu konštrukčných prvkov, podpôr a zaťaženie už v základnom balíku. Tieto prvky možno prispôsobiť všetkým návrhovým situáciám. Úpravy modelu (kopírovanie, zrkadlenie, atď.) Je možné vykonávať pomocou jednoduchých nástrojov so širokou škálou možností.

 • AD 01Používanie pracovnej roviny, zadávanie súradníc do príkazového riadku, režimy uchopovania, súradnicové systémy
 • Možnosti znázornenia (drôtené / realistické, izometrie / perspektíva, opis prvkov, atď.), Adaptabilné pracovné prostredie (práca s modelom vo viacerých pohľadoch, 2D / 3D režim, atď.)
 • Výkonné nástroje pre úpravy modelu (posun, kopírovania, rotácia, zrkadlenie, atď.), Uzlové modifikácie objektov
 • Organizácia modelu v adresárovej štruktúre systémov pre rýchly výber alebo filtrovanie znázornenie, možnosť práce v režime podlaží (vytvorenie stĺpu 1 kliknutím, steny 2 kliknutiami)
 • Import, export a synchronizácia pomocou mnohých výmenných formátov: GTC (Graitec BIM), IFC, SDNF, PSS, CIS / 2, DXF, …

integrované Eurokódy

 • AD 02Generátor klimatických zaťaženia snehom (STN EN 1991-1-3) a vetrom (STN EN 1991-1-4)
 • Generátor seizmického zaťaženia (návrhové spektra seizmické odozvy podľa STN EN 1998-1, atď.)
 • Generátor zjednodušených a kompletných kombináciou zaťaženie (STN EN 1990)
 • Posudzovanie oceľových konštrukcií (STN EN 1993) – pevnosť a stabilita, požiarna odolnosť, optimalizácia prierezov, oceľové prípoje
 • Posudzovanie železobetónových konštrukcií (STN EN 1992) – návrh a posúdenie výstuže dosiek a ohýbaných a tlačených prútov, trhliny, pretlačenie, požiarna odolnosť
 • Posudzovanie drevených konštrukcií (STN EN 1995) – pevnosť a stabilita, optimalizácia prierezov, požiarna odolnosť

Vytváranie siete a výpočet metódou konečných prvkov

 • Široká škála typov lineárnych a plošných prvkov podľa spôsobu prenášanie zaťaženia (napr. Kábel, vzpera, nosník; rovinná napätosť, membrána, atď.)
 • Definícia tuhých alebo pružných väzieb a podpôr
 • Vytváranie siete konečných prvkov – automatické alebo podľa zadaných parametrov objektu, trojuholníkové alebo štvoruholníkové segmenty siete, vyhladzovanie siete, atď.
 • Statický, dynamický, nelineárny, modálne výpočet, všeobecný vzpier, atď
 • Vlastné výpočtovej jadro – lepšie využitie výkonu procesora a pamäte

AD 03_mesh

Automatické spracovanie výsledkov

 

 • Automatické spracovanie a aktualizácie všetkých typov výsledkov (MKP, železobetón, oceľ, drevo) v jednotnom prostredí
 • Viac dostupných metód spracovania výsledkov s možnosťou aktualizácie – grafické výsledky, výsledné krivky, priebehy napätia v prvku, statické správy
 • Vytváranie animácií ako z konštrukčného, tak z výpočtového modelu
 • Plne nastaviteľný vzhľad generovaných dokumentov – štýly, tabuľky, obrázky, uložené pohľady, vlastné texty, atď.
 • Zóny automatického vyhladenie výsledku v doskách nad vrcholom stĺpa alebo bodovou podporou

železobetónové konštrukcie

 • Koncepcia tzv. Návrhových šablón ponúka možnosť triedenia prvkov podľa ich návrhových vlastností (trieda betónu, parametre posúdenie vniku trhlín, atď.)
 • Výpočet potrebných plôch výstuže pre lineárne a plošné prvky
 • 3D interakčné diagramy pre ľubovoľné prierezy
 • Výsledky výpočtu sú dostupné pre všetky generované dokumenty

oceľové konštrukcie

 • AD 06_ocPosudzovanie oceľových prípojov s možnosťou detailnej definície parametrov prípoja, vlastné rozhranie s detailným náhľadom a posudkom prípoje
 • Koncepcia tzv. Návrhových šablón ponúka možnosť triedenia prvkov podľa ich návrhových vlastností (rovinný alebo priestorový vzpier, priehyb, atď.)
 • Optimalizácia prierezov vychádzajúce z preddefinovanej knižnice dostupných prierezov a rozmedzie stupňa využitia, prebiehajúce v iteračných cykloch
 • Listy tvarov – výpis všetkých dostupných výsledkov pre vybraný oceľový prvok

Technológia pamäti výsledkov. Ako funguje?
Keď je uložený grafický náhľad, Advance Design neukladá iba aktuálnu snímku, ale tiež kontext, v ktorom bol náhľad generovaný: zorný uhol, priblíženie, filter zobrazených prvkov, nastavenie farieb a charakteristík zobrazenia, typ výsledkov (izo-hodnoty, izo-regióny, deformované prvky, faktor zväčšenia, atď.), aktuálne zaťaženia, nastavenie jednotiek, atď. Takto uložený pohľad je možné vložiť do generovaného dokumentu, ktorého celkový obsah (opis geometria, výsledky, grafické náhľady, atď.) je možné tiež uložiť. V rámci každého ďalšieho výpočtu, Advance Design môže automaticky obnoviť všetky grafické náhľady a prepísať uložený dokument.

Moderné užívateľské rozhranie

 • AD 08Variabilné nastavenie vzhľadu pracovného prostredia
 • Možnosť plávajúcich alebo ukotvených komponentov používateľského rozhrania, automatické schovávanie nástrojových paliet, atď.
 • Kompaktný panel vlastností objektov (filtrovanie špecifických parametrov vlastností, možnosť ukladať a načítať nastavenie vlastností)
 • Navigátor – rýchle prepínanie medzi konštrukčným a výpočtovým modelom, kompletné informácie o projekte (hierarchie modelu, zaťaženie, kombinácie, predpoklady výpočtu, atď.)

kompatibilita
Microsoft – Advance Design je dostupný pre Windows Vista®, Windows7® a Windows8® v 32-bitové aj 64-bitovej verzii. To umožňuje užívateľom vykonávať výpočty na veľkých modeloch s vysokými nárokmi na operačnú pamäť s výrazne nižšou dobou výpočtu.

ArcelorMittal – GRAITEC a ArcelorMittal si dali, v rámci zmluvy o strategickom partnerstve, za cieľ rozšíriť softvérové riešenie GRAITEC, a tým uľahčiť prístup konštrukčných kancelárií a projektantov oceľových konštrukcií k produktom ArcelorMittal. Advance Design poskytuje možnosť definovať prelamované nosníky v 3D modele a ich návrh podľa Eurokódu 3 pomocou modulu ArcelorMittal.

Technológia BIM: interoperabilita a integrácia softvéru spoločnosti GRAITEC

AD 10Všetky programy spoločnosti Graitec môžu teraz ľahko komunikovať s novým formátom BIM, ktorý umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov bez straty dát a opakovaného zadávania vstupných údajov! Dostupnosť vyššie uvedených funkcionalít závisí od zakúpeného paketu aplikácie.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> GRAITEC ADVANCE WORKSHOP

AW 2016_BADGE_250x249Softvér pre riadenie výroby oceľových konštrukcií
GRAITEC Advance Workshop je špecializovaný, ľahko použiteľný informačný systém (MIS) pre riadenie výroby oceľových konštrukcií, ktorý umožňuje výrobcom oceľových konštrukcií úplnú kontrolu nad každou fázou výroby. Skladové hospodárstvo a riadenie zásob, vysledovateľnosť a kontrola kvality, prácnosť a CNC procesy pre zvýšenie efektivity a znižovanie nákladov – a nakoniec k optimalizácii celkového obchodného výkonu. GRAITEC Advance Workshop spravuje CNC stroje a jednotlivé pracovné sily podobne, takže je prispôsobiteľný potrebám výrobcu oceľových konštrukcií všetkých veľkostí a technickej úrovne.

Riadenie, správa a optimalizácia výroby oceľových konštrukcií
Vďaka prepojeniu pre import dát zo všetkých významných 3D BIM softvérov pre oceľové konštrukcie vrátane aplikácie Autodesk Advance Steel alebo možnosti importovať dáta z programu Excel, ERP systémov alebo aj manuálne, v kombinácii s ovládačmi všetkých hlavných značiek CNC strojov, je GRAITEC Advance Workshop mimoriadne všestranné riešenia pre riadenie výroby oceľových konštrukcií. Pozrime sa bližšie na softvérové funkcie:

Správca informácií
BIM operabilita – Načítanie, triedenie a správa dát BIM projektu z rôznych CAD / BIM zdrojov s obojsmerným prepojením s aplikáciou Autodesk Advance Steel.
Podpora viacerých typov formátov súborov – Import, triedenie a správa rôznych priemyselných štandardov pre digitálne formáty ako sú: CAM, PCS, DXF, CSV, XLS, BOM, DTSV, NC, NC1 …

Kompatibilita s 3D systémy pre projektovanie oceľových konštrukciíimage product_AW_features_3D_steel_detailing_compatibleNačítava údaje generované z akéhokoľvek BIM / CAD systému, ako je Autodesk Advance Steel, Bentley ProSteel 3D, Tekla Structure, aveva BOCAD, StruCAD, SDS / 2, TechoMetal a mnoho ďalších, rovnako ako import NC, BOM alebo Excel dát či dokonca priame prepojenie do ERP systému, čo robí z Advance Workshop integrovanou súčasťou vášho obchodného procesu.

Vytváranie dielov z knižníc za behu – Vstavané šablóny štandardných tvarov a profilov umožňujú vytvárať diely za behu. Importované diely je možné upravovať. Prvky je možné zadať manuálne jednoducho pomocou rozmerov dĺžky a šírky alebo priamo nakresliť. Všetky tvary nosníkov / plechov možno modifikovať v rámci editora Advance Workshopu.
Správca dokumentov zjednodušuje kontrolu a sledovateľnosť – Riadenie súvisiace s projektovou dokumentáciou, výkresmi, údajmi pre zváranie a ďalších údajov je dôležitou súčasťou riadenia kvality a vysledovateľnosti naprieč celým výrobným procesom.
Pokročilý prehliadač a editor dielov a montážnych zostáv – Integrovaný 2D a 3D prehliadač umožňuje prehliadať a editovať diely a vytvárať je pomocou náčrtu. Doplnenie technologických informácií k dielam globálne alebo jednotlivo ako sú úpravy pre zvar a označovanie dielov.
Pokročilé úpravy pre zvary vo všetkých situáciách – Aplikácia pokročilých úprav na hranách plechov a profilov umožňuje riadne pripraviť diely pre zváranie a poskytuje presné údaje pre výrobné stroje.
Zabezpečenie a nastavenia prístupových práv užívateľov – Možnosť nastaviť práva jednotlivým užívateľom podľa rolí a spravovať prístup.
Automatizovaná kontrola chýb výrobných dát – Výrobné dáta sú kontrolované pri importe na základe vopred definovaných filtrov podľa možností výroby, aby sa odhalili prípadné problémy pred začatím výroby.
Subdodávky a outsourcovanie práce – Špecializované služby poskytované ostatnými môžu byť ľahko definované tak, že tieto úlohy môžu byť rýchlo zvýraznené na začiatku a ľahko pridelené, alebo odoslané dopytu jednému alebo viacerým subdodávateľom.

Správca výroby

Virtuálna dielňa pre simuláciu procesov – Definícia a správa každej fázy výrobného procesu až do detailov zaistí optimálne a efektívnu dielňu.
Inteligentné alokácie dielov – Diely sú inteligentne smerované cez výrobné zariadenie dielne, čo zahŕňa CNC stroje aj oblasti manuálnej práce, vrátane montáže, náterov a povrchových úprav a nakladanie.
Detekcia požiadaviek na špeciálne metódy zváranie alebo iných požiadaviek – Možno ľahko definovať, detekovať a spravovať viac zváracích špecializácíi a ich pracovného vyťaženia založenom na ich certifikáciu.
Sledovanie pohybu materiálu – Materiály a diely sú sledované pri priechode dielňou, aby sa zabezpečili informácie pre optimalizáciu smerovania.
Just in Time dodávka dielov pre montážne zostavy – Diely súvisiace s montážou sú sledované, aby všetky dorazili ku zváravi pre výrobu „práve včas“.
Riadenie logistiky a nakládky – Správa logistiky viac dodávateľov a kontrola dodávky viacnásobných pracovných procesov podľa dielov, montážnych zostáv, etáp, fáz, hmotnosti, veľkosti …
Analýza výroby – Pre optimalizáciu výroby je možné analyzovať všetky výrobné procesy, každý krok, zariadenia, čas a náklady vo vnútri dielne.
Porovnanie a analýza post-produkcie
Porovnanie výroby tým, že sa sleduje čas spracovania pre každú stanicu a pre každú akciu / proces s možnosťou optimalizovať každé výrobné centrum.
Výrobné reporty
Možnosť reportovať, filtrovať, zobrazovať údaje o výrobe podľa časového rozsahu, stroja, projektu, … a zahrnúť ich do prezentácie, súborov formátov PDF, XLS alebo XML, vytlačiť …
Sledovanie výroby a stavu projektu
Možno sledovať stav projektu od okamihu objednávky k stavu výroby v každom kroku, pracovné centrá a jednotlivé diely, dodávku a celú cestu od naloženia na prepravný prostriedok až po montáž na stavenisku.
Sledovanie projektu od objednávky cez dopravu až po dodanie
Centrálna správa každej fázy výrobného procesu poskytuje špecializované inštruktážne návody pre každý proces vrátane rezania, vŕtania, dierovania, zvárania, lakovania a naloženia na vozidlo vrátane definície procesu a požiadaviek.

nárezové plány

Automatická optimalizácia rezania materiálu s flexibilitou manuálneho ovládania
Výkonná funkčnosť nárezových plánov prináša okamžite viditeľné úspory a automaticky vyberie zo skladu optimálne tyče a vytvára detailné nárezové plány pre minimalizáciu potrebných tyčí a zníženie strát materiálu. Spracováva viac skladových veľkostí a dielov.

pracovné centrum

Podpora všetkých hlavných CAM strojov
CAM procesory poskytujú CNC dáta pre požadovaný proces zahŕňajúci všetky aspekty výroby pre všetkých hlavných výrobcov oceliarskych CNC strojov.
Definícia a editácia poradie výroby – Vytvorenie a editácia poradia výroby a využitia výhod
Advance DSTV Viewer – Samostatný modul pre prezeranie DSTV / NC súborov.

Správca skladu

Sledovateľnosť zabezpečuje kvalitu a kontrolu
vyhovenie miestnym štandardom o sledovateľnosť od začiatku do konca vrátane dodávateľov a zváračských certifikátov. Kontrola položiek sledovaním pôvodu, procesu, interakcie, histórie, umiestnenie alebo aplikácie.

Kompletné riadenie zásob a spotrebného materiálu
Funkcia komplexnej správy zásob vrátane dodávateľov, materiálových certifikátov, predbežných záväzkov, dátumu dodania, sledovanie odpadu a využitie zvyškov. „Real time“ databázy skladu je ľahko konfigurovateľná a môže sa pripojiť k modulu ERP. Efektívne riadenie zásob vám umožní mať správne množstvo zásob na správnom mieste v správny čas To zaisťuje, že kapitál nie je zbytočne viazaný a chráni výrobu, ak nastanú problémy s dodávateľským reťazcom.

Pre koho je určený Advance Workshop? Advance Workshop môžu využiť rôzne typy užívateľov:

 • Servisné centrá s dielňou
 • Výrobcovia oceľových konštrukcií, ktorí sú vybavení dielňou s CNC strojmi a manuálnymi procesmi
 • Výrobcovia oceľových konštrukcií s dielňou bez CNC strojov (iba s manuálnymi procesmi)

Aby GRAITEC Advance Workshop vyhovel rôznym požiadavkám podľa typu užívateľa, je k dispozícii v podobe piatich balíčkov. Preto je Advance Workshop vhodný aj pre malé firmy a zároveň je rozšíriteľný pri raste používateľa.

Pakety Viewer Standard Professional Premium Ultimate
DSTV Viewer Production Management Production Management  Production Management  Production Management  Production Management
1 x Uživateľská licencia (podporuje viac uživateľských profilov)  Production Management  Production Management  Production Management  Production Management
Správa BIM, dát a dokumentov  Production Management  Production Management  Production Management  Production Management
Centrum riadenia výroby  Production Management  Production Management  Production Management  Production Management
Generátor výpisov a systém čiarových kódov  Production Management  Production Management  Production Management  Production Management
Správca procesov  Production Management  Production Management  Production Management
Zarezávacie plány  Production Management  Production Management  Production Management
Správa skladu  Production Management  Production Management
Plánovač výroby  Production Management

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> AUTODESK REVIT STRUCTURE

obr autodesk revit structureAplikácia Revit Structure je určená pre 3D modelovanie a výkresy stavebných konštrukcií. Princíp je založený na BIM technológii. Ďalej pomáha analyzovať celú stavbu alebo jej časť pomocou obojsmerného prepojenia s aplikáciami na konštrukčnú analýzu a bezpečnosť budov. Pri zakúpení s predplatným u spoločnosti GRAITEC získate navyše rozšírenie GRAITEC Advance PowerPack pre Revit, ktoré zahŕňa funkčné rozšírenie, šablónu projektu a knižnicu prvkov Revitu, zohľadňujúcu miestne požiadavky na vytváranie výkresovej dokumentácie.

parametrický nástroj

rs1sTento inteligentný parametrický nástroj s novým prístupom k navrhovaniu je komplexný systém založený na databáze. Každá kresba, každý 2D alebo 3D pohľad je priamym obrazom informácie z jednej základnej databázy. Pri kreslení jednotlivých pohľadov, Revit ukladá všetky informácie do modelu a sám sa postará o koordináciu so všetkými ostatnými časťami projektu. Aplikácia Revit® Structure kombinuje fyzikálny model budovy s plne prepojeným editovateľným analytickým modelom. Fyzikálny model sa používa pri tvorbe a koordinácii výkresov a analytický model používajú aplikácie iných výrobcov k statickej analýze.

zmeňte čokoľvek

rs2sKaždý 2D alebo 3D pohľad, každý list výkresu, každý detail a každý výkaz v aplikácii Revit Structure sú priamou prezentáciou informácií z rovnakej základnej databázy budovy. Kedykoľvek urobíte zmeny, aplikácia ich prenesie do modelu a aktualizuje každý súvisiaci pôdorys, rez, výšku alebo výkaz. Táto hlavná funkcia aplikácie Revit Structure, ktorej systém vďačí za jednoduché použitie a rýchlu odozvu, pomáha prakticky eliminovať chyby koordinácie a zlepšiť celkovú kvalitu dokumentácie.

stavebná dokumentácia
Aplikácia Revit Structure automatizuje opakujúce sa ručné úlohy kreslenia, ktoré je nutné vykonávať v tradičných systémoch CAD. Okamžite vytvára rezy, výšky a pohľady detailu. Automaticky vkladá referenčné rezy, výšky a detaily podľa čísel výkresov. Vďaka obojsmernej asociativitě sa každá zmena v akomkoľvek pohľade prenesie do všetkých súvisiacich pohľadov, takže výkresy zostávajú plne koordinované. Vytvára detaily z 3D modelu aj s doplnkovými poznámkami alebo úplne od začiatku pomocou nástrojov aplikácie Revit Structure pre 2D kreslenie. Prípadne ich importujte z klasických CAD aplikácií. Ak chcete ušetriť čas, importujte celé listy typických detailov vo formáte DWG z predchádzajúcich projektov. K dispozícii sú špeciálne kresliace nástroje na detaily ocele a betónu, napríklad značky zvaru, kotevné skrutky, výstuž, výstuž betónovej plochy a ďalšie.

formáty a prepojenie
Aplikácia Revit Structure umožňuje import, export a prepojenie dát s najpoužívanejšími oborovými formátmi vrátane formátov DWG ™, DXF ™, DGN, IFC a CIS / 2, takže môžete pracovať s dátami ľubovolného konzultanta, klienta či dodávateľa. Aplikácia Revit Structure podporuje tradičný pracovný postup, kedy konštrukčné modelovanie začína so súbormi DWG poskytnutými architektom, ktorý ich vytvoril pomocou aplikácie AutoCAD® alebo AutoCAD Architecture.
Analytický model aplikácie Revit Structure je obojsmerne prepojený s externými aplikáciami ku konštrukčnej analýze a návrhu. Výsledky analýzy presne a automaticky aktualizujú model pri zmene veľkosti ktoréhokoľvek prvku vďaka obojsmernému prepojenia. A technológia parametrických zmien tieto aktualizácie skoordinuje vo všetkých výkresoch projektovej dokumentácie.

materiály a komponenty
Aplikácia Revit Structure obsahuje stavebné materiály ako oceľ, železobetón, prefabrikovaný betón, murivo a drevo. Vzhľadom na to, že budovy, ktoré navrhujete, sú stavané z rôznych stavebných materiálov, môžete stavebný objekt modelovať pomocou požadovaných materiálov. Aplikácia Revit Structure ponúka úplnú sadu nástrojov pre konštrukčný návrh – napríklad steny, systémy stropných nosníkov, nosníky, priehradové nosníky, nosníky s priehradovými stojinami, prvky z prefabrikovaného betónu, betónové výstuže, oceľová spojenie, ukotvenie, detaily plechovej krytiny a ďalšie. Parametrické definície umožňujú vykonávať rýchle revízie akéhokoľvek typu objektu. Nové objekty, detaily či symboly sa vytvárajú graficky a ukladajú sa v rodinách, ktoré možno upravovať a opakovane používať v iných projektoch.

sada revit structure suite

rs6sAk používate AutoCAD a zaujímate sa o Revit Structure, potom AutoCAD® Revit® Structure Suite je riešenie pre vás. Sada obsahuje aplikáciu Revit Structure a AutoCAD. Navyše tu je rozšírenie pre AutoCAD nazvanej AutoCAD Structural Detailing (Robobat softvér). Toto rozšírenie obsahuje moduly pre kreslenie oceľových konštrukcií (prípoja, styky, plechy, skrutky, …), výkresov tvaru betónu (3D model, rezy, pohľady, výkazy) a výkresov výstuže betónu (prútová výstuž, sieťe, tabuľky, výkazy,. ..).

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> TREPCAD

logo trepcadTREPCAD je jednoducho použiteľná a výkonná aplikácia pre navrhovanie a vytváranie výrobnej dokumentácie schodísk na základe zadaného pôdorysu.

 

Princíp programu

TC5-Image1TREPCAD pracuje parametricky, tj. po spustení vždy ponúkne hotové schodisko a stačí len zmeniť pôdorysné rozmery, všetko ostatné do seba prirodzene zapadá. Takže nie sú potrebné žiadne zručnosti s CAD programamy. Na ľavej strane okna aplikácie sa nachádza stromová štruktúra s parametrami pre úpravy. Veľká sila TREPCAD spočíva v tom, že sa parametre môžu kedykoľvek zmeniť u každého kroku …

Automaticky vytvárané výkresy

 • Pôdorys
 • Profily alebo schodnice
 • výpisy materiálov
 • rezy stupnicami
 • Pohľady na zábradlia
 • Jednotlivé diely zábradlia
 • Výpis materiálu zábradlia
 • 3D-pohľad

Všetky výkresy sú vytvárané v ľubovoľnom meradle na formáty od A4 po nekonečnú dĺžku (pre ploter), takže stačí bežná kancelárska tlačiareň. Kótovanie a zobrazenie môže byť prispôsobené veľkosti papiera.

Varianty pôdorysu

TC7-Image2-typy schodist

 • schodisko s priamymi ramenami: priamej jednoramenné, 1 roh s podestou, 2 rohy s priebežnou alebo rozdelenou podestou
 • so zmiešanými stupňami: raz alebo 2x lomené
 • vretenové alebo točité schodisko

V pôdoryse je možné zadať ľubovoľný uhol každého rohu, šírky ramien môžu byť rozdielne.

druhy schodníc

 • dva nosníky (zubatice) s osedlaných stupnicami
 • dva nosníky (zubatice) s medziľahlými stupnicami
 • bočné schodnice z plechu alebo z profilu (pre priame ramená)
 • plechová schodnica s osedlanými stupnicami

TC5-Image3-zabradliProfily je možné vybrať z modifikovateľného zoznamu. Priame schodiská sú možné ako priemyselné schodisko so stupňami z roštov (takisto Vyberateľný z modifikovateľného zoznamu), schodnice sú potom s dierami. Pre schodnice sú k dispozícii početné varianty nástupu a výstupu. K dispozícii je editor schodníc, ktorý umožňuje definovať tvar schodnice z pásoviny ľubovoľným počtom bodov v nadväznosti na stupne. Pre všetky varianty konštrukcií sú k dispozícii úchytky stupňov.

zábradlie
Voliteľný modul umožňuje vytvoriť ku všetkým typom schodísk rôzne varianty zábradlia – so stĺpikmi a priečkami alebo s výplňou. Možné sú tiež priemyselné zábradlia s okopome (zábradlové zarážkou). Všetkým prvkom zábradlia sa dá určiť profil a tiež všetky prvky možno posunúť vertikálne alebo horizontálne. U zakrivených schodísk je zábradlie možné vytvoriť priame alebo prispôsobiť tvaru schodiska. Pri priamom schodisku môže byť nástup šikmý alebo kolmý. Stĺpiky môžu byť upevnené na nosnú konštrukciu v rôznych variantoch.

TC7-zabradli600x380

Smer stupňov

TC5-Image4-stupneSmer stupňov je TREPCADom automaticky nastavený, navyše každý stupeň je voľne otočný. Program pri stiesnených podmienkach napasuje stupne a nastaví polohu rohového stupňa automaticky. K dispozícii sú početné možnosti dodatočných úprav.

NormyVšetky schodiská môžu byť z konštrukčného hľadiska posúdené podľa DIN 18065 (doplnenia v júni 2011) alebo podľa STN EN ISO 14122-3. Statika sa neposudzuje.
Podesty – Stupne sú (v závislosti od typu schodiska) pomocou pevnej šírky stupňa konvertibilné na podestu.
Rozhranie DXF – Pomocou integrovaného rozhrania DXF možno všetky 2D a 3D výkresy exportovať s komfortným nastavením hladín a farieb do iných CAD systémov alebo CNC strojov, napr. Pre laserové rezacie zariadenie.
Export 3D modelu – Pre výmenu dát s inými 3D-CAD systémy bolo integrované rozhranie DSTV / PSS. Špeciálne napojenie existuje pre aplikácie MegaCAD, Tenado, Advance Steel, Qomet a Metall S.

3D zobrazenie

TC5-Image5-3D pohledSchodisko možno prezerať a otáčať vo fotorealistickom zobrazení s priradenými materiálmi ako oceľ, drevo, kameň alebo sklo. To slúži ako orientačná pomôcka. Toto zobrazenie je možné tiež uložiť ako grafický súbor a vložiť napr. Do ponuky.

Hardvérové požiadavkyTREPCAD nevyžaduje k prevádzke žiadny CAD program. Funguje na bežných kancelárskych PC s Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7. Ploter nie je nutný.
Jazykové verzie – TREPCAD je k dispozícii v českej, nemeckej, anglickej a poľskej jazykovej verzii.

Uložiť

Uložiť