Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Potrubné a technologické celky

  • ŠTOR CAD Benefity
  • Užitočné doplnkové aplikácie (nadstavby)
  • Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

kliknite pre info >>> Autodesk AutoCAD Plant 3D

Plant 3D (1)AutoCad Plant 3D je efektívny modelovací software postavený na platforme klasického AutoCADu. Je určený pre potravinárske, chemické, energetické a spracovateľské odvetvia priemyslu. Poskytuje možnosti pre komplexný návrh, od tvorby P&ID schémy, vytvorenie 3D modelu, vedenie potrubných sietí, až po generovanie Ortografických a Izometrických výkresov a výkazu prvkov obsiahnutých v projekte. Umožňuje takisto vytvárať podporné prvky ako oceľové konštrukcie alebo potrubné opory. Obsahuje knižnice potrubných a podporných prvkov noriem DIN, AME, ASME, AWWA, ale poskytuje aj možnosť vytvorenia vlastného katalógu prvkov. Je kompatibilný s Autodesk Navisorks, čo umožňuje pôsobivejšiu vizualizáciu finálneho produktu tvorby projektu.
plant
AutoCAD Plant 3D obsahuje širokú škálu prvkov najmä noriem ANSI/SME B16.10 a ISO/DIN, ktorú môžete upravovať na základe vašich požiadaviek potrieb projektu.
P&ID schemaAutoCAD P&ID je účinným nástrojom na tvorbu procesných schém kde znalosť klasického AutoCADuvám zaručuje rýchly nábeh na funkčnosť tohto nástroja. AutoCAD P&ID obsahuje široké databázy symbolov noriem PIP, DIN, ISO, ISA a JIS-ISO. Vysoká flexibilita nastavení a databáz vám umožňuje efektívne prispôsobenie na základe vašich potrieb a rýchlu tvorbu výkazov prvkov.
3D modelovanieAutoCAD plant 3D je ideálny pre používateľov, ktorý sú zvyknutý na prácu v klasickom CADovskom prostredí. Modely potrubných línií vytvárate na základe vopred definovaných potrubných špecifikácií. Vysoká nosnosť informácií modelu vám značne uľahčuje tvorbu, výkazov, izometrií, pohľadov a iných výstupov.

tvorba konstrukciiAutoCAD Plant 3D obsahuje modul pre základnú tvorbu konštrukcií a konštrukčných prvkov (schody, rebríky, zábradlia, plošiny). Okrem iného, AutoCAD Plant 3D umožňuje spoluprácu s nástrojmi ako Advance Steel cez výmenný formát XML, pre detailnejšie dotvorenie konštrukcie votvorenej v Plant 3D.
Tvorba zariadeni3Pomocou modulu pre tvorbu zariadení (nádrže, čerpadlá pod.) si rýchlo a efektívne vložíte dané zariadenie do potrubného systému, alebo použiť zariadenia z iných produktov pomocou konverzných nástrojov. Ľahkým spôsobom si upravíte rozmery samotného zariadenia, dimezie pripájacích hrdiel a ich pozíciu na danom zariadení.
Izometria
Veľmi dobre prepracovanou funkciou je aj tvorba Izometrií, ktoré sú jedným z najdôležitejších projektovej a výrobnej dokumentácie. Nastavenia generovania Izometrií vám umožňujú plné prispôsobenie požadovaného vzhľadu izometrií, spolu s detailným rozpisom materiálu, kusov potrubia, zvarov a podobne.
Orto pohlady(1)Automatické generovanie pohľadov vám ušetrí mnoho času pri vytváraní finálnej projektovej dokumentácie. Vygenerované pohľady umiestnené do vašej firemnej šablóny si ľahko upravíte pomocou AutoCADovských funkcií a prepojenie s 3D modelom vám zaručuje ušetrenie času pri aplikovaní zmien z modelu do výkresu prostredníctvom jedného kliku myši.

Autodesk Plant Design Suite  – produktový leták – kopie

Uložiť

Uložiť