Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

TZB

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú “základným” pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

Autodesk prináša dve riešenia pre oblasť: Technických zariadení budov  tj. = MEP – Mechanical, Electrical, Plumbing.

  • AutoCAD MEP, ktorý je postavený na báze klasického AutoCADu.
  • REVIT® MEP, ktorý je postavený na ucelenom BIM riešení.

AutoCAD MEP a REVIT®MEP (súčasť Autodesk Revit® 2017) sú dostupné buď samostatne (formou prenájmu) alebo spolu vrámci balíčka Autodesk Building Design Suite. Nezabudnite nákup trvalých licencií Autodesk Suite je možný len do 31.7.2016

Uložiť

kliknite pre info >>> AutoCAD MEP – výkon klasického AutoCADu obohatený o funkcie pre TZB.

AutoCAD MEP je určený pre inžinierov a projektantov vzduchotechniky, elektrorozvodov a potrubných rozvodov (TZB). Intuitívne nástroje pre kreslenie a navrhovanie pomáhajú ľahšie a efektívnejšie vytvárať a zdieľať stavebnú dokumentáciu. Aplikácia AutoCAD MEP je založená na objektovom jadre AutoCADu. Obsahuje všetky funkcie AutoCADu.

z
Hlavné výhody a funkcie programu AutoCAD MEP:
  • známe prostredie AutoCADu
  • užívateľské rozhranie prispôsobené odboru a činnostiam TZB
  • nástroje pre navrhovanie schém a tvorbu projekčnej dokumentácie
  • hladko koordinované rezy a pohľady
  • synchronizované tabuľky a popisy
  • správa
  • koordinácia

Dostupné pre 32-bitovú aj 64-bitovú verziu Windowsu. Užívateľské prostredie aplikácie MEP nie je lokalizované

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk REVIT® MEP (súčasť balíka Autodesk Revit® 2017)

Prináša BIM riešenie (tvorbu informačného modelu budovy)  špeciálne pre projekciu TZB. Projektantom TZB poskytuje nástroje pre návrh aj tých najzložitejších stavebných systémov. Revit MEP je v balíku Autodesk REVIT 2017 a je dostupný jedine formou prenájmu. Do 31.7.2016 je Revit MEP ešte ako trvalá licencia v predaji súčasťou modulu Premium sady Autodesk Building Design Suite.

Systémové požiadavky pre Revit.

z
Pozrime sa na vylepšené funkcie Revit MEP

Vylepšenie modelovania dielov výroby
Nové nástroje umožňujú rýchlejšie a presnejšie modelovanie dielov výroby – pomocou „Nástroja pre otočenie„ umiestneného na kresliacej ploche ľahšie otočíte diel okolo osi jeho prípoja o ľubovoľný uhol. Pomocou nového príkazu „Vložiť diel“ ľahšie umiestnite inline diely, napríklad ventily, tlmiče a T spoje, do existujúcich vedení priamych segmentov.

Prevod pomocou služby výroby
Pomocou nového nástroja „Previesť na diely“ určeného pre prevod prvkov modelu na úrovni návrhu na prvky detailov na úrovni konštrukcie rýchlejšie pripravíte model na podrobné koordinačné modelovanie a konštrukciu. V nástroji „Konvertovať na diely výroby“ je k dispozícii zoznam potenciálne súvisiacich služieb prevybranú úroveň návrhu prvkov detailov potrubia a rúrok. Prevedené prvky sa vygenerujú podľa pravidiel definovaných v službách výroby.

Dokumentácia výroby
Nové možnosti dokumentácie prvkov výroby v aplikácii Revit zdokumentujete rozvrhnutie modelu omnoho efektívnejšie. Na vytváranie výkazov a popisov môžete použiť vylepšené grafické znázornenia a parametre. V rámci podkategórie prvkov výroby môžete ovládať izoláciu a výstelku. Diely výroby budú zohľadňovať nastavenie skrytých čiar TZB. Symboly spádu priradené k službám v databáze výroby sa automaticky mapujú na symboly spádu aplikácie Revit.

Vylepšenia závesu výroby
Pomocou pružnejších možností závesov v podrobnom plánovaní podpôr zaistíte realizovateľnosť stav modelu. Modelujte viac stupňové visuté závesy, aby sa  závesy mohli vzájomne podopierať. Upravte umiestnenie tyče na držiaku, čím dosiahnete koordináciu s umiestneniami konštrukcie.

Vylepšenie rozvrhnutia výroby
Pomocou nového nástroja „Návrh trasy a dielov“ môžete modelovať rozvrhnutie modelu výroby produktívnejšie a presnejšie. Vždy zobrazte náhľad toho, aké tvarovky sa vložia. Získajte kontrolu nad automatizáciou rozvrhnutia medzi dvoma otvorenými koncami, vrátane naklonených ramien. Možnosť „Vystrihnút“  v nástroji „Návrh trasy“  a dielov umožňuje pripojiť  T spoje a vývody.

Vylepšenie nástrojov pre tvorbu návrhu
Nové možnosti výpočtu zdanlivého zaťaženia, typu parametra rozdielu teplôt a funkcie zohľadnenia tlakovej straty pri tvarovkách vývodu. Nová možnosť typu parametra rozdielu teplôt zjednodušuje výpočty návrhov v definíciách rodín. Ľahko vypočítate hodnotu Delta T pomocou nového parametra typu jednotky a použite túto hodnotu pre ďalšie výpočty. Presnejšie výpočty poklesu tlaku pri potrubných sieťach priradením tabuľky poklesu tlaku k vývodom tvaroviek potrubia. Aplikácia Revit vypočíta pokles tlaku pozdĺž hlavnej tvarovky vývodu a vedľajších tvaroviek vývodu.

Výroba konštrukčných prvkov pre projekciu TZB
Subdodávatelia TZB môžu pomocou nástrojov aplikácie Revit pre výrobu zabezpečiť podporu informačného modelu budovy (BIM) a môžu docieliť prepojenie s výrobou, čo prispieva k vyššej komplexnosti pri tvorbe detailov, odhadu a výrobe technických zariadení budov. Zaistite, aby model presne odpovedal plánovanej výroby. Teraz môžete modelovať a koordinovať komponenty TZB LOD 400 v prostredí aplikácie Revit. Pomocou nového nástroja „Previesť na diely výroby“, ktorý je k dispozícii v programe Revit a umožňuje previesť prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailov na úrovni výroby, rýchlejšie pripravíte model na detailnú koordináciu, výrobu a inštaláciu.

LETÁK: autodesk – revit mep

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť