Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

STEEL STRUCTURE DESIGNER

Umožňuje užívateľovi vytvárať rýchlo kompletné oceľové konštrukcie v najrôznejších tvaroch.
STEEL STRUCTURE DESIGNER 2017 prináša vylepšenie vďaka svojmu obsahu dennej práce s

Autodesk® Advance Steel. Nová verzia 2017 umožňuje tiež zaoblené strechy vytvorené v oboch smeroch, s nosnými trámami, ktoré sa automaticky nastavia, zoradia, usporiadajú/ k zaobleniu /oblúku strechy – čo je mimoriadne komplikované realizovať manuálne.

V jednom dialógovom okne môžete definovať pôdorys objektu, presnú polohu jednotlivých stĺpov,  počet poschodí či traktov, vystuženie stien aj strechy, atď…

Chcete podrobnejšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať.