Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Oceľové konštrukcie

ŠTOR CAD Benefity

Pripravili sme sadu nástrojov, ktoré samotný program neobsahuje. Každý náš klient s Maintenance Plan či Subscription (prenájom) má nárok zadarmo vyžiadať túto sadu doplnkov. ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD Utilities

Štor Utilities je rozšírením Autodesk Inventor, ktoré pomáha zjednodušiť prácu s iVlastnostiam súčastí, zostáv a výkresov. Zrýchľuje kótovanie výkresovej dokumentácie a umožňuje nastavenia, aké v programe Autodesk Inventor nenájdete.

Ikonku ŠTOR Utilities nájdete na záložke Doplnky. Pomocou pravého tlačítka si ju môžete pridať na panel rýchleho prístupu.

u0

Úprava iVlastností

V karte „iVlastnosti“ môžeme hromadne meniť hodnoty iVlastností pre jeden alebo viacero dielov naraz. Výberom iba používaných iVlastnosti si zjednodušíte ich vypĺňanie. Na jednom mieste pridáte všetky potrebné informácie k súčiastke. V strome, rovnakom ako v programe Inventor, si môžeme označiť alebo odznačiť viacero dielov alebo naraz všetky položky.

u

K dispozícií je možnosť filtrovania podľa dostupných vlastností. Filtrom rýchlo vyberiete všetky diely podľa požadovaných kritérií napr. vybrať všetky diely ktoré majú v popise text „RGP“.

u2

Pri menení hodnôt a zadávaní textu sú dobrou pomôckou tlačidlá pre vloženie troch často používaných symbolov (° ± Ø), ale aj tlačidlo na mapu znakov.

u3

Nastavenia

Nastavenia sú rozdelené do troch záložiek. Na záložkách „Šablóna iVlastností model“ a „Šablóna iVlastností výkres“ si môžete zvoliť zobrazované iVlastnosti pre dané prostredie. V karte „Nastavenia“ je možné prednastaviť východziu toleranciu, ktorú použijeme pri kótovaní vo výkresoch. Nastavením požadovaných jednotiek (napr. mm) si môžete zabezpečiť že vždy budete mať hodnoty modelu zobrazené v prednastavených jednotkách aj keď bol modelovaný v iných jednotkách napr. palcoch.

Často používanou možnosť Inventoru je export parametrov modelu do užívateľských iVlastnosti modelu. Má jednu nevýhodu že je potrebné vždy nastavovať formát exportovanej hodnoty. STOR utilities umožňuje prednastaviť formát zobrazenia týchto hodnôt a to zobrazenie jednotiek, odstránenie zobrazenia počiatočných a koncových núl v exportovaných hodnotách parametrov.

u4

u5

Zobrazenie názvu v strome „Supernames“

Na sprehľadnenie pomenovanie dielov v strome je možné na karte „Supernames“ vybrať vlastnosť ktorá sa má zobrazovať. Názov sa môže skladať aj z viacerých iVlastností. Napríklad pre zmenu zobrazenia názvu zostavy, môžeme zameniť skladová číslo – popis alebo číslo súčasti_skladové číslo….

u6

Výkresové prostredie

Ďalšia výrazná pomoc obsiahnutá v utilite, ktorá je určená pre výkresové prostredie je pridávanie štyroch najčastejších symbolov resp. tolerancií. Funkciu „Kóty“ nájdeme v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kótu vo výkrese. Vyberieme zo štyroch možností pridania znaku (textu) do kóty. Následne vyberáme jednotlivé kóty v ktorých chceme túto hromadnú zmenu spraviť. Hodnota tolerancie pre možnosť „Pridaj ± tol“ sa prednastavuje v karte „Nastavenia“

u7

Export do pdf

u8

Na zjednodušenie exportu hotovej dokumentácie prináša STOR Utilities možnosť vytvoriť pdf súbor z výkresu na jedno kliknutie pri ktorom vytvorí podadresár s názvom pdf do ktorého umiestni súbor s rovnakým názvom ako má výkres. Pdf obsahuje všetky výkresové listy výkresu a čiary sú tlačené v čiernej farbe.

Aktivácia ŠTOR CAD Utilities

Prvým krokom  je registrácia produktu ŠTOR UTILITIES. V hornej lište sa nachádza jediná položka „ŠTOR“, po rozbalení vyberiete „Aktivovať“. Do riadku „Sériové číslo“ napíšete sériové číslo produktu Autodesk Inventor. Zadajte svoj e-mail, na ktorom bude založená vaša licencia. S pravej časti dialógového okna „Požadovaný kód“ skopírujte všetky informácie, a zašlite na e-mail: podpora@stor.sk . Na Vami zadaný registračný e-mail, Vám zašleme aktivačný kód, ktorý zadáte do okna „aktivačný kód“. Výsledkom je plne funkčná licencia ŠTOR Utilities.

u9

ŠTOR CAD Utilities zjednoduší vašu prácu s vypĺňaním ivlastností, v kótovaní výkresu aj v orientácii v strome zostavy.

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Inventor

Už čoskoro budú odkryté všetky informácie.
Sekciu pripravujeme …

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

ŠTOR CAD Toolsy sú k dispozícií pre produkty do verzie 2016.

kliknite pre info >>> Versioner Desktop & Mobile (všetky AutoCAD aplikácie)

Zabezpečuje kontrolu CAD projektov. Aplikácia (Versioner Desktop) vytvorí pre verziu projektu unikátny QR kód, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným stranám overiť, či sa jedná o poslednú aktuálnu verziu projektu. Pomocou mobilnej verzie tejto aplikácie (Mobile) je možné si kdekoľvek overiť či neprebehla v projekte nejaká zmena. Použiteľná je táto aplikácia pre všetky AutoCADy vo verziách 2012, 2013, 2014.

Užitočné aplikácie (nadstavby)

Nadstavbové aplikácie obohacujúci funkcionalitu Autodesk riešenia – úzko špecializovaný na konkrétnu oblasť projekcie..

kliknite pre info >>> ROHR2

ROHR2 je program pre statickú a dynamickú analýzu komplexných a nosných konštrukcií. Pevnostné výpočty potrubných komponentov môžu byť vykonané rôznymi špecifikáciami ako napríklad: ASME, EN, ISO14692, KTA, CODET alebo RCCM. ROHR2 obsahuje rozsiahlu databázu prvkov, ktorú je možné podľa vlastnej potreby dopĺňať. Výhodou ROHR2 je, že dokáže obojstranne komunikovať  a vymieňať dáta s aplikáciou Autodesk PLANT 3D .

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú „základným“ pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional je špičkový softvér pre 3D strojárenské navrhovanie, vizualizácie a simulácie. Znižuje na minimum potrebu výroby fyzických prototypov a zamedzuje nákladným zmenám, ktoré sú často odhalené až po odoslaní návrhu do výroby. Autodesk® Inventor® obsahuje komplexné nástroje pre generovanie presnej konštrukčnej dokumentácie priamo z 3D modelu.

autodesk-inventor
Autodesk Product Design Suite – produktový leták

play

Pozrite si krátky video film
Zaujíma Vás konkrétny postup práce v Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional?  Prinášame Vám sériu krátkych video filmov, vyberte si:

Návrh  a modelovanie produktov:

play

Parametrické modelovanie (vylepšené)

play

Modelovanie zostavy

play

Vytvorenie výkresu

play

Generátor tvaru

play

Návrh plechových súčastí

play

Návrh plastových súčastí

Automatizácie návrhu:

play

Automatizovaná konfigurácia produktu

play

Elektromechanický návrh

play

Automatizovaný návrh trubiek a potrubia

Interoperabilita a spolupráca na CAD projektoch:

play

Interoperabilita s BIM (vylepšené)

play

Správa dát

play

Práce s nenatívnymi dátami (vylepšená)

Simulácia a vizualizácia:

play

Dynamická simulácia

play

Pevnostná analýza

play

Rozložené zobrazovanie a animácie

 

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk AdvanceSteel

advance-steel-2017-badge-256x166GraitecPOWERPACKAdvanceSteelAutodesk Advance Steel je 3D BIM softvér pre modelovanie, konštruovanie a projektovanie oceľových konštrukcií, ktorý automatizuje vytváranie výkresov, výpisov a NC súborov. Advance Steel pracuje na platforme AutoCAD a ako časť konštrukčného BIM riešenia ponúkaného spoločnosti GRAITEC ponúka interoperabilitu s aplikáciami Revit a Graitec Advance Design.

100% zameraný na oceľové konštrukciesteel img_18_Mod
Autodesk Advance Steel urýchľuje fázy návrhu (jedno- alebo viacpoužívateľský režim) tým, že ponúka rozsiahlu knižnicu inteligentných objektov, automatické prípoje (spoje) a špecifické nástroje pre vytváranie štandardných konštrukcií, schodísk, zábradlia a rôznych oceľových konštrukcií.
Autodesk Advance Steel automatizovane generuje všetky výrobné a zostavné výkresy s inteligentnými nástrojmi pre kótovanie a popisovanie všetkých potrebných pohľadov na diely a dielce. Autodesk Advance Steel je časťou konštrukčného BIM riešenie od spoločnosti Autodesk, ktoré automatizuje celý návrh konštrukcie od výpočtu až po výrobu
.

modelovanie konštrukcií
Všetky nástroje umožňujú rýchle a efektívne modelovanie. Vytvorenie presného modelu je dôležité, pretože Autodesk Advance Steel z neho následne vytvára všetky dokumenty (výkresy, výpisy, NC súbory).

steel img 14V prvom rade Autodesk Advance Steel poskytuje užívateľovi rozsiahlu knižnicu konštrukčných prvkov a funkcií pre návrh ako sú napr .:

 • bežné priemyselné rámy a stužidlá
 • bežné profily
 • strechy
 • schodiská, zábradlia, rebríky a pod., vrátane prípojov
 • zložité ohýbané plechy (napr. krútené alebo kónické plechové prechody)
 • zvárané, zkružené a nosníky premennej výšky
 • nástroje pre správu plechov

Autodesk Advance Steel pracuje v 2D alebo 3D pohľadu, podľa preferencie používateľa a typu modelovanej konštrukcie. Autodesk Advance Steel podporuje všetky základné funkcie CADu (uchopovanie, uzlové body, kópie, atď.).

steel_img_8Autodesk Advance Steel ďalej ponúka knižnice prispôsobiteľných automatických prípojov (viac ako 300). Advance Steel tiež ponúka možnosť vytvoriť špecifické prípoje vďaka nasledujúcim pomôckam:

 • polygonálne vypále plechov a nosníkov (vyzámkovanie, výrezy podľa USS, osovo, pod uhlom)
 • vloženie a rozmiestnenie skrutiek, dier a tŕňov s hlavou
 • spájanie dielov zvarom

Nový Správca prípojov má nasledujúce možnosti:

 • ponúka všetky prípoje na jednom mieste
 • zobrazuje náhľady prípoja v rôznych variantoch
 • výber a aplikovanie prípoja priamo zo Správcu prípojov!

steel_img_2

Autodesk Advance Steel zabezpečuje automatické rozpísania položiek a dielcov. Pomocou parametrov v dialógových paneloch môže používateľ nastaviť predponu položiek, metódu rozpísania, počiatočné číslo a jeho prírastok. Autodesk Advance Steel potom vykoná finálnu kontrolu: kolízie prvkov, kontrolu uskutočniteľnosti skrutkových spojov, konzistenciu čísiel položiek a dielcov.
Znalostné inžinierstvo: Autodesk Advance Steel obsahuje novú adaptívnu technológiu, ktorá veľmi uľahčuje a urýchľuje vytváranie prípojov. Pri vytváraní prípoja Autodesk Advance Steel zisťuje, či v minulosti boli parametre kontaktu vybranými objekty uložené do užívateľskej tabuľke a ak áno, tak softvér ponúkne styk s optimálnymi parametrami vzhľadom na integritu konštrukcie.

steel_img_11Nový nástroj pre navrhovanie prípojov
Autodesk Advance Steel teraz vie navrhnúť alebo zhodnotiť základné typy prípojov. Pri vytvorení prípoja užívateľ zadá vnútorné sily v styčníku a Autodesk Advance Steel prípoj rýchlo navrhne alebo posúdi. Do modelu je automaticky vložený správny typ a počet skrutiek, hrúbka plechu a pod. A vytvorí sa podrobný report statického výpočtu!

Práca s plechovými dielmi
Autodesk Advance Steel je tiež CAD softvér, ktorý ľahko modeluje oceľové konštrukcie z plechov. Napr. iba dve kliknutia zaberie vytvorenie plechového prechodu medzi dvoma CADovými objekty (kružnica, štvorec, a pod.), alebo medzi dvoma profily s rôznymi priemermi.

Výkresy týchto tvarov sa automaticky vytvárajú z ich rozvinutej reprezentácie.

steel_img_trojkombinaceSpolupráca viac užívateľov
S technológiouZdieľanie modelu môžu užívatelia Advance Steel pracovať v skutočnom viacužívateľskom režime.

steel_img_10

Autodesk Advance Steel ponúka bezkonkurenčný, flexibilný a bezpečný nástroj pre viacpoužívateľský režim práce:

 • Zvýšenie rýchlosti pri modelovaní veľkej konštrukcie (viac užívateľov pracuje súčasne na jednom DWG súboru)
 • Výkon pri zobrazovaní (nástroje pre zobrazenie iba vybraných objektov)
 • Flexibilita (prípoja možno vytvárať na prvkoch modelovaných rôznymi užívateľmi)
 • Bezpečnosť (objekt použitý jednou osobou nemôže byť modifikovaný iným)
 • Informovanosť (informácie o zmenách v modeli v reálnom čase)

Funkcionalita Multiuser je súčasťou paketu Advance Steel Premium.

Automatizované vytváranie výkresov

steel_img_12
Keď je 3D model dokončený, tak Autodesk Advance Steel ponúka celý rad automatických funkcií pre vytvorenie všetkých potrebných dielenských a zostavných výkresov. K dispozícii je veľká ponuka formátov (napr. A4 až A0) a šablón s rôznymi nastaveniami (rozvrhnutie, kótovacej štýl a pod.), Do ktorých sa výkresy generujú. Výkresy sú vytvorené ako samostatné súbory DWG, kde objekty sú automaticky popísané a okótované. Vzhľad výkresov možno prispôsobiť podľa špecifických požiadaviek pomocou nástroja Správca výkresových štýlov.


Zostavné a prehľadové výkresy

 • Ľubovoľné izometrické pohľady na model konštrukcie s rôznymi možnosťami opisu objektov.
 • 2D pohľady, rezy, pôdorysy kotvenie a striech sú automaticky popísané a okótované.
 • Dodatočné a detailné pohľady, napríklad. V prípade komplikovaných stykov, kotvenie so základmi,
 • Flexibilita vo voľbe spôsobu zobrazenia objektov vo výkresoch.
steel_img_16

Dielenské výkresy

 • Dielenské výkresy jednotlivých položiek a dielcov.
 • Automatické generovanie výkresov pomocou tzv. Procesov – v zodpovedajúcom výkresovom štýle a s rozmiestnením na potrebný počet formátov.
 • Všetky diely sú okótované a popísané požadovanými informáciami.
 • Kóty môžu byť reťazové, od základne alebo so staničením (i v kombinácii).
 • Funkcia pre výkres rozvinu trubiek (páliace šablóny) a ohýbaných plechov.
 • Nevyhnutné rezy dielcom sú vytvárané automaticky.

steel_img_trojkombinace_2Konečné úpravy výkresov

 • Priamo z už vygenerovaného výkresu možno vytvoriť dodatočný pohľad alebo rez.
 • Možnosť zmeniť mierku, skrátenie a znázornenie objektov vo výkrese.
 • Kóty môžu byť dodatočne upravené alebo pridané ďalšie (napr. Aj oblúkové, uhlové …) .Rychlé vloženie ďalších opisov objektov a nastaviteľným formátom obsahu získaného priamo z modelu

správa dokumentov
Kedykoľvek po dokončení modelu konštrukcie môžu byť vytvorené výpisy materiálu a súbory pre CNC stroje (NC a DXF súbory). Užívateľ si môže vybrať z preddefinovaných formátov výpisu materiálu alebo si možno vytvoriť vlastné: nastaviť obsah, vložiť logo, upraviť triedenie … Správca dokumentov je užívateľsky príjemný, integrovaný nástroj pre centralizovanú správu výkresov a výpisov materiálu, ktorým môžete ušetriť veľa času, napr. využitím náhľadu na vygenerované výkresy alebo tlačou výpisov materiálu. Autodesk Advance Steel automaticky vytvára vo výkresoch revízne obláčiky zmien vzhľadom predchádzajúcemu stavu výkresu. To značne pomáha používateľom získať lepší prehľad o zmenách po automatickej aktualizácii výkresov s revíziou.

Výroba
GRAITEC je aktívnym členom asociácie DSTV a náš softvér vytvára NC-dáta, ktoré sú 100% kompatibilné pre väčšinu celosvetovo vyrábaných NC strojov. Nasledujúci výrobcovia potvrdzujú plnú kompatibilitu s DSTV štandardmi a spolupracujú s nami pri ďalšom vývoji postupov pre výrobný proces.

steel_logo_1 steel_logo_2 steel_logo_3 steel_logo_4
 steel_logo_5  steel_logo_6

Ďalej Autodesk Advance Steel používa formát KISS („Keep It Simple, Steel“) pre prenos dát z modelu a výpisov materiálu do softvéru pre riadenie výroby. Medzi ďalšie podporovaná a certifikované riešenia patria FABTROL.

 steel_logo_7

Od verzie 7.1 je Autodesk Advance Steel certifikovaný ako Microsoft Client a MS Office kompatibilné. Testovanie definované podľa Microsoft Platform Test for ISV Software Solutions bolo vykonané službou VeriTest spoločnosti Lionbridge Technologies.

Autodesk2014Compatible
Autodesk Advance Steel ponúka užívateľom profesionálne objekty, ako sú nosníky, stĺpy, skrutky, atď. Pri spustení Advance Steel ako nadstavby AutoCAD®, Autodesk Advance Steel využíva technológiu Autodesku Object ARX vo svojom najvyššom potenciále. Táto technológia umožňuje Advance Steel využívať väčšinu štandardných funkcií (kópia, vložiť, predĺž, orež, pretiahni, atď.). Natívnym formátom súborov balíka Advance je 100% Autodesk kompatibilný DWG súbor.

GRAITEC je člen ADN (Autodesk Application Developer) od roku 1997 a UAR (Unique Application Reseller) od roku 2001.
steel_logo_000Technológia BIM: interoperabilita a integrácia softvéru spoločnosti GRAITEC

Všetky programy spoločnosti Graitec môžu teraz ľahko komunikovať s novým formátom BIM, ktorý umožňuje výmenu modelov medzi aplikáciami a tiež synchronizáciu modelov bez straty dát a opakovaného zadávania vstupných údajov!
Pozrite sa, ako je Autodesk Advance Steel kompatibilný s aplikáciou Autodesk Revit.
Výrobky s týmto logom nie sú nevyhnutne produkty Autodesku a ako také nie sú garantované spoločnosťou Autodesk. Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD a Autodesk Architectural Desktop sú registrované ochranné známky spoločnosti Autodesk, Inc.

Dostupnosť vyššie uvedených funkcionalít závisí od zakúpeného paketu aplikácie.

Uložiť

Uložiť