Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Potrubné systémy

ŠTOR CAD Benefity

ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných, konštrukčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe.

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD Utilities

Štor Utilities je rozšírením Autodesk Inventor, ktoré pomáha zjednodušiť prácu s iVlastnostiam súčastí, zostáv a výkresov. Zrýchľuje kótovanie výkresovej dokumentácie a umožňuje nastavenia, aké v programe Autodesk Inventor nenájdete.

Ikonku ŠTOR Utilities nájdete na záložke Doplnky. Pomocou pravého tlačítka si ju môžete pridať na panel rýchleho prístupu.

u0

Úprava iVlastností

V karte „iVlastnosti“ môžeme hromadne meniť hodnoty iVlastností pre jeden alebo viacero dielov naraz. Výberom iba používaných iVlastnosti si zjednodušíte ich vypĺňanie. Na jednom mieste pridáte všetky potrebné informácie k súčiastke. V strome, rovnakom ako v programe Inventor, si môžeme označiť alebo odznačiť viacero dielov alebo naraz všetky položky.

u

K dispozícií je možnosť filtrovania podľa dostupných vlastností. Filtrom rýchlo vyberiete všetky diely podľa požadovaných kritérií napr. vybrať všetky diely ktoré majú v popise text „RGP“.

u2

Pri menení hodnôt a zadávaní textu sú dobrou pomôckou tlačidlá pre vloženie troch často používaných symbolov (° ± Ø), ale aj tlačidlo na mapu znakov.

u3

Nastavenia

Nastavenia sú rozdelené do troch záložiek. Na záložkách „Šablóna iVlastností model“ a „Šablóna iVlastností výkres“ si môžete zvoliť zobrazované iVlastnosti pre dané prostredie. V karte „Nastavenia“ je možné prednastaviť východziu toleranciu, ktorú použijeme pri kótovaní vo výkresoch. Nastavením požadovaných jednotiek (napr. mm) si môžete zabezpečiť že vždy budete mať hodnoty modelu zobrazené v prednastavených jednotkách aj keď bol modelovaný v iných jednotkách napr. palcoch.

Často používanou možnosť Inventoru je export parametrov modelu do užívateľských iVlastnosti modelu. Má jednu nevýhodu že je potrebné vždy nastavovať formát exportovanej hodnoty. STOR utilities umožňuje prednastaviť formát zobrazenia týchto hodnôt a to zobrazenie jednotiek, odstránenie zobrazenia počiatočných a koncových núl v exportovaných hodnotách parametrov.

u4

u5

Zobrazenie názvu v strome „Supernames“

Na sprehľadnenie pomenovanie dielov v strome je možné na karte „Supernames“ vybrať vlastnosť ktorá sa má zobrazovať. Názov sa môže skladať aj z viacerých iVlastností. Napríklad pre zmenu zobrazenia názvu zostavy, môžeme zameniť skladová číslo – popis alebo číslo súčasti_skladové číslo….

u6

Výkresové prostredie

Ďalšia výrazná pomoc obsiahnutá v utilite, ktorá je určená pre výkresové prostredie je pridávanie štyroch najčastejších symbolov resp. tolerancií. Funkciu „Kóty“ nájdeme v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kótu vo výkrese. Vyberieme zo štyroch možností pridania znaku (textu) do kóty. Následne vyberáme jednotlivé kóty v ktorých chceme túto hromadnú zmenu spraviť. Hodnota tolerancie pre možnosť „Pridaj ± tol“ sa prednastavuje v karte „Nastavenia“

u7

Export do pdf

u8

Na zjednodušenie exportu hotovej dokumentácie prináša STOR Utilities možnosť vytvoriť pdf súbor z výkresu na jedno kliknutie pri ktorom vytvorí podadresár s názvom pdf do ktorého umiestni súbor s rovnakým názvom ako má výkres. Pdf obsahuje všetky výkresové listy výkresu a čiary sú tlačené v čiernej farbe.

Aktivácia ŠTOR CAD Utilities

Prvým krokom  je registrácia produktu ŠTOR UTILITIES. V hornej lište sa nachádza jediná položka „ŠTOR“, po rozbalení vyberiete „Aktivovať“. Do riadku „Sériové číslo“ napíšete sériové číslo produktu Autodesk Inventor. Zadajte svoj e-mail, na ktorom bude založená vaša licencia. S pravej časti dialógového okna „Požadovaný kód“ skopírujte všetky informácie, a zašlite na e-mail: podpora@stor.sk . Na Vami zadaný registračný e-mail, Vám zašleme aktivačný kód, ktorý zadáte do okna „aktivačný kód“. Výsledkom je plne funkčná licencia ŠTOR Utilities.

u9

ŠTOR CAD Utilities zjednoduší vašu prácu s vypĺňaním ivlastností, v kótovaní výkresu aj v orientácii v strome zostavy.

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Inventor

Už čoskoro budú odkryté všetky informácie.
Sekciu pripravujeme …

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

 Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

ŠTOR CAD Toolsy sú k dispozícií pre produkty do verzie 2016.

kliknite pre info >>> Versioner Desktop & Mobile (všetky AutoCAD aplikácie)

 Zabezpečuje kontrolu CAD projektov. Aplikácia (Versioner Desktop) vytvorí pre verziu projektu unikátny QR kód, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným stranám overiť, či sa jedná o poslednú aktuálnu verziu projektu. Pomocou mobilnej verzie tejto aplikácie (Mobile) je možné si kdekoľvek overiť či neprebehla v projekte nejaká zmena. Použiteľná je táto aplikácia pre všetky AutoCADy vo verziách 2012, 2013, 2014.

Užitočné aplikácie (nadstavby)

Nadstavbové aplikácie obohacujúci funkcionalitu Autodesk riešenia – úzko špecializovaný na konkrétnu oblasť projekcie..

kliknite pre info >>> ROHR2

ROHR2 je program pre statickú a dynamickú analýzu komplexných a nosných konštrukcií. Pevnostné výpočty potrubných komponentov môžu byť vykonané rôznymi špecifikáciami ako napríklad: ASME, EN, ISO14692, KTA, CODET alebo RCCM. ROHR2 obsahuje rozsiahlu databázu prvkov, ktorú je možné podľa vlastnej potreby dopĺňať. Výhodou ROHR2 je, že dokáže obojstranne komunikovať  a vymieňať dáta s aplikáciou Autodesk PLANT 3D .

kliknite pre info >>> Sinetz

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú „základným“ pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional je špičkový softvér pre 3D strojárenské navrhovanie, vizualizácie a simulácie. Znižuje na minimum potrebu výroby fyzických prototypov a zamedzuje nákladným zmenám, ktoré sú často odhalené až po odoslaní návrhu do výroby. Autodesk® Inventor® obsahuje komplexné nástroje pre generovanie presnej konštrukčnej dokumentácie priamo z 3D modelu.

Autodesk-inventor
Autodesk Product Design Suite – produktový leták

play

Pozrite si krátky video film
Zaujíma Vás konkrétny postup práce v Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional?  Prinášame Vám sériu krátkych video filmov, vyberte si:

Návrh  a modelovanie produktov:

play

Parametrické modelovanie (vylepšené)

play

Modelovanie zostavy

play

Vytvorenie výkresu

play

Generátor tvaru

play

Návrh plechových súčastí

play

Návrh plastových súčastí

Automatizácie návrhu:

play

Automatizovaná konfigurácia produktu

play

Elektromechanický návrh

play

Automatizovaný návrh trubiek a potrubia

Interoperabilita a spolupráca na CAD projektoch:

play

Interoperabilita s BIM (vylepšené)

play

Správa dát

play

Práce s nenatívnymi dátami (vylepšená)

Simulácia a vizualizácia:

play

Dynamická simulácia

play

Pevnostná analýza

play

Rozložené zobrazovanie a animácie

 

Uložiť

kliknite pre info >>> AutoCAD P&ID

kliknite pre info >>> AutoCAD Plant 3D

Plant 3D (1)AutoCad Plant 3D je efektívny modelovací software postavený na platforme klasického AutoCADu. Je určený pre potravinárske, chemické, energetické a spracovateľské odvetvia priemyslu. Poskytuje možnosti pre komplexný návrh, od tvorby P&ID schémy, vytvorenie 3D modelu, vedenie potrubných sietí, až po generovanie Ortografických a Izometrických výkresov a výkazu prvkov obsiahnutých v projekte. Umožňuje takisto vytvárať podporné prvky ako oceľové konštrukcie alebo potrubné opory. Obsahuje knižnice potrubných a podporných prvkov noriem DIN, AME, ASME, AWWA, ale poskytuje aj možnosť vytvorenia vlastného katalógu prvkov. Je kompatibilný s Autodesk Navisorks, čo umožňuje pôsobivejšiu vizualizáciu finálneho produktu tvorby projektu.
plant
AutoCAD Plant 3D obsahuje širokú škálu prvkov najmä noriem ANSI/SME B16.10 a ISO/DIN, ktorú môžete upravovať na základe vašich požiadaviek potrieb projektu.
P&ID schemaAutoCAD P&ID je účinným nástrojom na tvorbu procesných schém kde znalosť klasického AutoCADuvám zaručuje rýchly nábeh na funkčnosť tohto nástroja. AutoCAD P&ID obsahuje široké databázy symbolov noriem PIP, DIN, ISO, ISA a JIS-ISO. Vysoká flexibilita nastavení a databáz vám umožňuje efektívne prispôsobenie na základe vašich potrieb a rýchlu tvorbu výkazov prvkov.
3D modelovanieAutoCAD plant 3D je ideálny pre používateľov, ktorý sú zvyknutý na prácu v klasickom CADovskom prostredí. Modely potrubných línií vytvárate na základe vopred definovaných potrubných špecifikácií. Vysoká nosnosť informácií modelu vám značne uľahčuje tvorbu, výkazov, izometrií, pohľadov a iných výstupov.

tvorba konstrukciiAutoCAD Plant 3D obsahuje modul pre základnú tvorbu konštrukcií a konštrukčných prvkov (schody, rebríky, zábradlia, plošiny). Okrem iného, AutoCAD Plant 3D umožňuje spoluprácu s nástrojmi ako Advance Steel cez výmenný formát XML, pre detailnejšie dotvorenie konštrukcie votvorenej v Plant 3D.
Tvorba zariadeni3Pomocou modulu pre tvorbu zariadení (nádrže, čerpadlá pod.) si rýchlo a efektívne vložíte dané zariadenie do potrubného systému, alebo použiť zariadenia z iných produktov pomocou konverzných nástrojov. Ľahkým spôsobom si upravíte rozmery samotného zariadenia, dimezie pripájacích hrdiel a ich pozíciu na danom zariadení.
Izometria
Veľmi dobre prepracovanou funkciou je aj tvorba Izometrií, ktoré sú jedným z najdôležitejších projektovej a výrobnej dokumentácie. Nastavenia generovania Izometrií vám umožňujú plné prispôsobenie požadovaného vzhľadu izometrií, spolu s detailným rozpisom materiálu, kusov potrubia, zvarov a podobne.
Orto pohlady(1)Automatické generovanie pohľadov vám ušetrí mnoho času pri vytváraní finálnej projektovej dokumentácie. Vygenerované pohľady umiestnené do vašej firemnej šablóny si ľahko upravíte pomocou AutoCADovských funkcií a prepojenie s 3D modelom vám zaručuje ušetrenie času pri aplikovaní zmien z modelu do výkresu prostredníctvom jedného kliku myši.

LETÁK: Autodesk Plant Design Suite 2015 – produktový leták

Uložiť