Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Simulácia a analýza

ŠTOR CAD Benefity

Pripravili sme sadu nástrojov, ktoré samotný program neobsahuje. Každý náš klient s Maintenance Plan či Subscription (prenájom) má nárok zadarmo vyžiadať túto sadu doplnkov. ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD Utilities

Štor Utilities je rozšírením Autodesk Inventor, ktoré pomáha zjednodušiť prácu s iVlastnostiam súčastí, zostáv a výkresov. Zrýchľuje kótovanie výkresovej dokumentácie a umožňuje nastavenia, aké v programe Autodesk Inventor nenájdete.

Ikonku ŠTOR Utilities nájdete na záložke Doplnky. Pomocou pravého tlačítka si ju môžete pridať na panel rýchleho prístupu.

u0

Úprava iVlastností

V karte „iVlastnosti“ môžeme hromadne meniť hodnoty iVlastností pre jeden alebo viacero dielov naraz. Výberom iba používaných iVlastnosti si zjednodušíte ich vypĺňanie. Na jednom mieste pridáte všetky potrebné informácie k súčiastke. V strome, rovnakom ako v programe Inventor, si môžeme označiť alebo odznačiť viacero dielov alebo naraz všetky položky.

u

K dispozícií je možnosť filtrovania podľa dostupných vlastností. Filtrom rýchlo vyberiete všetky diely podľa požadovaných kritérií napr. vybrať všetky diely ktoré majú v popise text „RGP“.

u2

Pri menení hodnôt a zadávaní textu sú dobrou pomôckou tlačidlá pre vloženie troch často používaných symbolov (° ± Ø), ale aj tlačidlo na mapu znakov.

u3

Nastavenia

Nastavenia sú rozdelené do troch záložiek. Na záložkách „Šablóna iVlastností model“ a „Šablóna iVlastností výkres“ si môžete zvoliť zobrazované iVlastnosti pre dané prostredie. V karte „Nastavenia“ je možné prednastaviť východziu toleranciu, ktorú použijeme pri kótovaní vo výkresoch. Nastavením požadovaných jednotiek (napr. mm) si môžete zabezpečiť že vždy budete mať hodnoty modelu zobrazené v prednastavených jednotkách aj keď bol modelovaný v iných jednotkách napr. palcoch.

Často používanou možnosť Inventoru je export parametrov modelu do užívateľských iVlastnosti modelu. Má jednu nevýhodu že je potrebné vždy nastavovať formát exportovanej hodnoty. STOR utilities umožňuje prednastaviť formát zobrazenia týchto hodnôt a to zobrazenie jednotiek, odstránenie zobrazenia počiatočných a koncových núl v exportovaných hodnotách parametrov.

u4

u5

Zobrazenie názvu v strome „Supernames“

Na sprehľadnenie pomenovanie dielov v strome je možné na karte „Supernames“ vybrať vlastnosť ktorá sa má zobrazovať. Názov sa môže skladať aj z viacerých iVlastností. Napríklad pre zmenu zobrazenia názvu zostavy, môžeme zameniť skladová číslo – popis alebo číslo súčasti_skladové číslo….

u6

Výkresové prostredie

Ďalšia výrazná pomoc obsiahnutá v utilite, ktorá je určená pre výkresové prostredie je pridávanie štyroch najčastejších symbolov resp. tolerancií. Funkciu „Kóty“ nájdeme v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kótu vo výkrese. Vyberieme zo štyroch možností pridania znaku (textu) do kóty. Následne vyberáme jednotlivé kóty v ktorých chceme túto hromadnú zmenu spraviť. Hodnota tolerancie pre možnosť „Pridaj ± tol“ sa prednastavuje v karte „Nastavenia“

u7

Export do pdf

u8

Na zjednodušenie exportu hotovej dokumentácie prináša STOR Utilities možnosť vytvoriť pdf súbor z výkresu na jedno kliknutie pri ktorom vytvorí podadresár s názvom pdf do ktorého umiestni súbor s rovnakým názvom ako má výkres. Pdf obsahuje všetky výkresové listy výkresu a čiary sú tlačené v čiernej farbe.

Aktivácia ŠTOR CAD Utilities

Prvým krokom  je registrácia produktu ŠTOR UTILITIES. V hornej lište sa nachádza jediná položka „ŠTOR“, po rozbalení vyberiete „Aktivovať“. Do riadku „Sériové číslo“ napíšete sériové číslo produktu Autodesk Inventor. Zadajte svoj e-mail, na ktorom bude založená vaša licencia. S pravej časti dialógového okna „Požadovaný kód“ skopírujte všetky informácie, a zašlite na e-mail: podpora@stor.sk . Na Vami zadaný registračný e-mail, Vám zašleme aktivačný kód, ktorý zadáte do okna „aktivačný kód“. Výsledkom je plne funkčná licencia ŠTOR Utilities.

u9

ŠTOR CAD Utilities zjednoduší vašu prácu s vypĺňaním ivlastností, v kótovaní výkresu aj v orientácii v strome zostavy.

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Inventor

Už čoskoro budú odkryté všetky informácie.
Sekciu pripravujeme …

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

 Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

ŠTOR CAD Toolsy sú k dispozícií pre produkty do verzie 2016.

kliknite pre info >>> Versioner Desktop & Mobile (všetky AutoCAD aplikácie)

 Zabezpečuje kontrolu CAD projektov. Aplikácia (Versioner Desktop) vytvorí pre verziu projektu unikátny QR kód, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným stranám overiť, či sa jedná o poslednú aktuálnu verziu projektu. Pomocou mobilnej verzie tejto aplikácie (Mobile) je možné si kdekoľvek overiť či neprebehla v projekte nejaká zmena. Použiteľná je táto aplikácia pre všetky AutoCADy vo verziách 2012, 2013, 2014.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú „základným“ pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional je špičkový softvér pre 3D strojárenské navrhovanie, vizualizácie a simulácie. Znižuje na minimum potrebu výroby fyzických prototypov a zamedzuje nákladným zmenám, ktoré sú často odhalené až po odoslaní návrhu do výroby. Autodesk® Inventor® obsahuje komplexné nástroje pre generovanie presnej konštrukčnej dokumentácie priamo z 3D modelu.

autodesk-inventor
Autodesk Product Design Suite – produktový leták

play

Pozrite si krátky video film
Zaujíma Vás konkrétny postup práce v Autodesk Inventor / Autodesk Inventor Profesional?  Prinášame Vám sériu krátkych video filmov, vyberte si:

Návrh  a modelovanie produktov:

play

Parametrické modelovanie (vylepšené)

play

Modelovanie zostavy

play

Vytvorenie výkresu

play

Generátor tvaru

play

Návrh plechových súčastí

play

Návrh plastových súčastí

Automatizácie návrhu:

play

Automatizovaná konfigurácia produktu

play

Elektromechanický návrh

play

Automatizovaný návrh trubiek a potrubia

Interoperabilita a spolupráca na CAD projektoch:

play

Interoperabilita s BIM (vylepšené)

play

Správa dát

play

Práce s nenatívnymi dátami (vylepšená)

Simulácia a vizualizácia:

play

Dynamická simulácia

play

Pevnostná analýza

play

Rozložené zobrazovanie a animácie

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Nastran

kliknite pre info >>> Nastran in-CAD

kliknite pre info >>> Autodesk Simulation Mechanical

Softvér špecializovaný na analýzu metódou konečných prvkov a modelovanie.

Simulační CAE software Autodesk Simulation Mechanical pomáha inžinierom ľahko definovať pokročilé simulácie pomocou metódy konečných prvkov (FEA), vrátane simulácie mechanických udalostí (MES), s využitím riešiteľa Autodesk Nastran, multifyzikálnych simuláciách a kompozitov. Voliteľne má užívateľ taktiež k dispozícií bezkonkurenční výpočtový výkon na cloude (licence Simulation Mechanical Flex).

Jednoduchá príprava geometrie pomocou Sim Studio – Jednoducho upravujte, zjednodušujte, modifikujte a idealizujte CAD model pre FEA analýzu.

playMultiCAD import – Ľahko importujte dáta z rozličných CAD Formátov.

playInteroperabilita s Inventorom – Jednoduché zdieľanie CAD a FEA dát.

playMateriálová Knižnica – Prístup ku tisíckam lineárnym a nelineárnym materiálom.
qAutomatické Vytváranie Sietí – Automatické generovanie sietí na 3D geometrií a 2D náčrtoch.

playVýpočet Tlakových Nádob – Jednoduché používanie a vytváranie tlakových nádob a súvisiacich komponentov.

playRiešiteľ Autodesk Nastran – Spúšťajte o mnoho presnejšie simulácie.

playNelineárna Statika – Rozhodnite sa, kedy je potrebné spustiť nelineárnu analýzu.

playSimulácia Vibrácií – Identifikujte problémy lineárnych a nelineárnych vibrácií.

playSimulácia Mechanických Událostí – Analyzujte bez problémov prípady spôsobené pohybom a predvídajte napätie a deformácie.

playTeplotná Analýza – Analyzujte prestup tepla.

playÚnavové Simulácie – Určujte únavovú životnosť súčiastok.

playSimulácia Pádu – Využite intuitívny interface pre scenáre pádových skúšok.

playDynamic Design Analysis Method (DDAM) – Analyzujte odozvu na šokové zaťaženie vlnou.

playMultiphysics

Kombinácia Rôznych Typov Analýz

playCFD interoperabilita – Jednoducho skombinujte teplotné a tlakové zaťaženie z CFD analýzy.

playMoldflow interoperabilita – Simulujte na základe skutočného výrobku z Moldflow analýzy.

playLinearizácia napätia – V súlade s ASME predpismi kotlov a tlakových nádob.
qqKoeficient bezpečnosti – Analyzujte a zobrazte faktor bezpečnosti.

playDetailné výsledky a reporty – Rýchlo vytvárajte a exportujte detailné správy.
qqq

Integrácia s Autodesk Vault – Spravujte a vyhľadávajte dáta vrátane riadenia revizií a verzií, tak ako v iných produktoch spoločnosti Autodesk.

playPokročilá Vizualizácia – Ľahko a rýchlo vytvárajte profesionálnu high-end vizualizáciu vašich výsledkov.
qqqq

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> Autodesk CFD

kliknite pre info >>> Autodesk Moldflow

kliknite pre info >>> Autodesk Product Design Suite

Predaj týchto produktov bol ukončený k 31.7.2016. Ucelené riešenie nájdete v balíkoch TU

Ucelená sada Autodesk Product Design Suite prináša komplexné riešenie digitálneho prototypovania, ktoré  poskytuje návrhové, vizualizačné a simulačné nástroje pre kompletný proces navrhovania výrobkov. Tvorba digitálnych prototypov uľahčuje návrh, vizualizáciu simuláciu výrobkov pred začatím výroby.

  • Rozvíjajte inováciu pomocou integrovaných, odborovo špecializovaných nástrojov pre tvorbu digitálnych prototypov, ktoré sú postavené na platforme 3D CAD softvéru Autodesk® Inventor®.
  • Zvýšte kvalitu výrobkov pomocou komplexných pracovných postupov cloudových services.
  • Získajte lepšiu kontrolu nad technickými dátami projektu pomocou integrovaných funkcií správy dát.
  • Komunikujte Vaše konštrukčné nápady pomocou technických dát, ktoré vám pomôžu s predajom vašich výrobkov.

Autodesk Product Design Suite –  produktový leták

Uložiť