Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Výroba

ŠTOR CAD Benefity

Pripravili sme sadu nástrojov, ktoré samotný program neobsahuje. Každý náš klient s Maintenance Plan či Subscription (prenájom) má nárok zadarmo vyžiadať túto sadu doplnkov. ŠTOR CAD Benefity sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu dennej práce. Vyrábame ich pre Vás, preto Vaše podnety a požiadavky k výrobe sú vítané.

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD Utilities

Štor Utilities je rozšírením Autodesk Inventor, ktoré pomáha zjednodušiť prácu s iVlastnostiam súčastí, zostáv a výkresov. Zrýchľuje kótovanie výkresovej dokumentácie a umožňuje nastavenia, aké v programe Autodesk Inventor nenájdete.

Ikonku ŠTOR Utilities nájdete na záložke Doplnky. Pomocou pravého tlačítka si ju môžete pridať na panel rýchleho prístupu.

u0

Úprava iVlastností

V karte „iVlastnosti“ môžeme hromadne meniť hodnoty iVlastností pre jeden alebo viacero dielov naraz. Výberom iba používaných iVlastnosti si zjednodušíte ich vypĺňanie. Na jednom mieste pridáte všetky potrebné informácie k súčiastke. V strome, rovnakom ako v programe Inventor, si môžeme označiť alebo odznačiť viacero dielov alebo naraz všetky položky.

u

K dispozícií je možnosť filtrovania podľa dostupných vlastností. Filtrom rýchlo vyberiete všetky diely podľa požadovaných kritérií napr. vybrať všetky diely ktoré majú v popise text „RGP“.

u2

Pri menení hodnôt a zadávaní textu sú dobrou pomôckou tlačidlá pre vloženie troch často používaných symbolov (° ± Ø), ale aj tlačidlo na mapu znakov.

u3

Nastavenia

Nastavenia sú rozdelené do troch záložiek. Na záložkách „Šablóna iVlastností model“ a „Šablóna iVlastností výkres“ si môžete zvoliť zobrazované iVlastnosti pre dané prostredie. V karte „Nastavenia“ je možné prednastaviť východziu toleranciu, ktorú použijeme pri kótovaní vo výkresoch. Nastavením požadovaných jednotiek (napr. mm) si môžete zabezpečiť že vždy budete mať hodnoty modelu zobrazené v prednastavených jednotkách aj keď bol modelovaný v iných jednotkách napr. palcoch.

Často používanou možnosť Inventoru je export parametrov modelu do užívateľských iVlastnosti modelu. Má jednu nevýhodu že je potrebné vždy nastavovať formát exportovanej hodnoty. STOR utilities umožňuje prednastaviť formát zobrazenia týchto hodnôt a to zobrazenie jednotiek, odstránenie zobrazenia počiatočných a koncových núl v exportovaných hodnotách parametrov.

u4

u5

Zobrazenie názvu v strome „Supernames“

Na sprehľadnenie pomenovanie dielov v strome je možné na karte „Supernames“ vybrať vlastnosť ktorá sa má zobrazovať. Názov sa môže skladať aj z viacerých iVlastností. Napríklad pre zmenu zobrazenia názvu zostavy, môžeme zameniť skladová číslo – popis alebo číslo súčasti_skladové číslo….

u6

Výkresové prostredie

Ďalšia výrazná pomoc obsiahnutá v utilite, ktorá je určená pre výkresové prostredie je pridávanie štyroch najčastejších symbolov resp. tolerancií. Funkciu „Kóty“ nájdeme v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú kótu vo výkrese. Vyberieme zo štyroch možností pridania znaku (textu) do kóty. Následne vyberáme jednotlivé kóty v ktorých chceme túto hromadnú zmenu spraviť. Hodnota tolerancie pre možnosť „Pridaj ± tol“ sa prednastavuje v karte „Nastavenia“

u7

Export do pdf

u8

Na zjednodušenie exportu hotovej dokumentácie prináša STOR Utilities možnosť vytvoriť pdf súbor z výkresu na jedno kliknutie pri ktorom vytvorí podadresár s názvom pdf do ktorého umiestni súbor s rovnakým názvom ako má výkres. Pdf obsahuje všetky výkresové listy výkresu a čiary sú tlačené v čiernej farbe.

Aktivácia ŠTOR CAD Utilities

Prvým krokom  je registrácia produktu ŠTOR UTILITIES. V hornej lište sa nachádza jediná položka „ŠTOR“, po rozbalení vyberiete „Aktivovať“. Do riadku „Sériové číslo“ napíšete sériové číslo produktu Autodesk Inventor. Zadajte svoj e-mail, na ktorom bude založená vaša licencia. S pravej časti dialógového okna „Požadovaný kód“ skopírujte všetky informácie, a zašlite na e-mail: podpora@stor.sk . Na Vami zadaný registračný e-mail, Vám zašleme aktivačný kód, ktorý zadáte do okna „aktivačný kód“. Výsledkom je plne funkčná licencia ŠTOR Utilities.

u9

ŠTOR CAD Utilities zjednoduší vašu prácu s vypĺňaním ivlastností, v kótovaní výkresu aj v orientácii v strome zostavy.

Uložiť

Uložiť

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre Inventor

Už čoskoro budú odkryté všetky informácie.
Sekciu pripravujeme …

kliknite pre info >>> ŠTOR CAD TOOLS pre AutoCAD

Vytvorili sme pre Vás sadu 71 nástrojov, ktoré samotný AutoCAD LT neobsahuje. sú vyrobené podľa SR zvyklostí a projekčných štandardov k uľahčeniu
Pozrite si videofilm: (22:14 min.)
stav1

Uložiť

ŠTOR CAD Toolsy sú k dispozícií pre produkty do verzie 2016.

kliknite pre info >>> Versioner Desktop & Mobile (všetky AutoCAD aplikácie)

Zabezpečuje kontrolu CAD projektov. Aplikácia (Versioner Desktop) vytvorí pre verziu projektu unikátny QR kód, ktorý umožňuje všetkým zainteresovaným stranám overiť, či sa jedná o poslednú aktuálnu verziu projektu. Pomocou mobilnej verzie tejto aplikácie (Mobile) je možné si kdekoľvek overiť či neprebehla v projekte nejaká zmena. Použiteľná je táto aplikácia pre všetky AutoCADy vo verziách 2012, 2013, 2014.

Nosný pracovný nástroj (Autodesk)

Autodesk prináša silné a inovatívne riešenia do CAD sveta. Produkty Autodesk sú celosvetovo najpoužívanejšie a už vyše 30 rokov sú „základným“ pracovným nástrojom pre CAD dnes už i BIM tvorbu. My Vám k nim pribalíme pridanú hodnotu vo forme nášho Know-How.

kliknite pre info >>> Inventor HSM

Autodesk Inventor HSM a Inventor HSM Pro ponúka presné, výkonné a efektívne CAM nástroje priamo v prostredí Autodesk Inventoru. V jednom užívateľskom prostredí prostredí, bez potreby prevodu dát tak môžete generovať NC kód priamo z digitálnych prototypov Inventoru.

Ponúka flexibilné funkcie pre 2.5D, 3D a 3+2 obrábanie. Vstavané simulačné nástroje pomáhajú overiť proces obrábania pred spustením vygenerovaných CNC kódov na skutočnom stroji. K dispozícii sú plne prispôsobiteľné postprocesory a výkonný editor CNC.

Hlavné výhody integrovaných CAD/CAM systémov:

 • úspory v nákladoch pri nákupe systému a v licencovaní – jeden výrobca, jeden dodávateľ
 • úspory pri školení pracovníkov a lepšia zastupiteľnosť
 • lepšia previazanosť dát
 • možnosť použití CAD nástrojov pri práci v CAM oblasti a naopak
 • minimalizácia vznikaných chýb kvôli prenosu dát atd.
 • Podpora všetkých procesorov a jadier

image004

Verzie Inventoru HSM
Inventor HSM je k dispozícií v troch verziách líšiacich sa rozsahom funkcií a cenou. Používajú ale spoločné jadro HSMWorks, rovnako ako cloudová verzia CAM (vo Fusion 360).

hsmexpress inventor_HSM hsmpro
Inventor HSM Express je bezplatná profesionálna nadstavba Inventoru pre 2- a 2.5-osé obrábanie a vyvŕtavanie Inventor HSM je na Inventore založená aplikácia pre 2.5D, 3D a 3+2 obrábanie Inventor HSM Pro je na Inventore Professional založená aplikácia pre 2.5D, 3D a 5-osé (alebo viacosé) obrábanie
(vyžaduje Inventor alebo Inv.LT, 2017, 2016, 2015 či 2014) (obsahuje Autodesk Inventor 2017) (obsahuje Inventor Professional 2017)

Inventor HSM Express je k dispozícií zdarma na stránkach autodesku. Licenciu Inventoru HSM a HSM Pro je možné získať ako trvalú (aktualizácia formou Maintenance Subscription) alebo formou ročného alebo kvartálneho prenájmu (tzv. Desktop Subscription). K dispozícií je i časovo obmedzená Trial verzia.

image003

Uložiť

kliknite pre info >>> Inventor HSM Pro

Autodesk Inventor HSM a Inventor HSM Pro ponúka presné, výkonné a efektívne CAM nástroje priamo v prostredí Autodesk Inventoru. V jednom užívateľskom prostredí prostredí, bez potreby prevodu dát tak môžete generovať NC kód priamo z digitálnych prototypov Inventoru.

Ponúka flexibilné funkcie pre 2.5D, 3D a 3+2 obrábanie. Vstavané simulačné nástroje pomáhajú overiť proces obrábania pred spustením vygenerovaných CNC kódov na skutočnom stroji. K dispozícii sú plne prispôsobiteľné postprocesory a výkonný editor CNC.

Hlavné výhody integrovaných CAD/CAM systémov:

 • úspory v nákladoch pri nákupe systému a v licencovaní – jeden výrobca, jeden dodávateľ
 • úspory pri školení pracovníkov a lepšia zastupiteľnosť
 • lepšia previazanosť dát
 • možnosť použití CAD nástrojov pri práci v CAM oblasti a naopak
 • minimalizácia vznikaných chýb kvôli prenosu dát atd.
 • Podpora všetkých procesorov a jadier

image004

Verzie Inventoru HSM
Inventor HSM je k dispozícií v troch verziách líšiacich sa rozsahom funkcií a cenou. Používajú ale spoločné jadro HSMWorks, rovnako ako cloudová verzia CAM (vo Fusion 360).

hsmexpress inventor_HSM hsmpro
Inventor HSM Express je bezplatná profesionálna nadstavba Inventoru pre 2- a 2.5-osé obrábanie a vyvŕtavanie Inventor HSM je na Inventore založená aplikácia pre 2.5D, 3D a 3+2 obrábanie Inventor HSM Pro je na Inventore Professional založená aplikácia pre 2.5D, 3D a 5-osé (alebo viacosé) obrábanie
(vyžaduje Inventor alebo Inv.LT, 2017, 2016, 2015 či 2014) (obsahuje Autodesk Inventor 2017) (obsahuje Inventor Professional 2017)

Inventor HSM Express je k dispozícií zdarma na stránkach autodesku. Licenciu Inventoru HSM a HSM Pro je možné získať ako trvalú (aktualizácia formou Maintenance Subscription) alebo formou ročného alebo kvartálneho prenájmu (tzv. Desktop Subscription). K dispozícií je i časovo obmedzená Trial verzia.

image003

Uložiť

kliknite pre info >>> Inventor CAM

Sekciu pripravujeme …

kliknite pre info >>> EdgeCAM

Sekciu pripravujeme …