Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

CADKON – inteligentná nadstavba

CADKON je obohacujúca  inteligentná  nadstavba  nad „základný pracovný nástroj“ AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Architecture na spracovanie projektovej dokumentácie. CADKON je inteligentný 2D nástroj na zautomatizovanie rutinnej práce  a minimalizovanie rizika omylu,  ktorý obsahuje rozsiahle knižnice výrobcov a automatizuje výpočty. 
Veľkou výhodou je fakt, že CADKON je produkt lokálneho výrobcu (CZ) tj. Plne prispôsobený našim projekčným zvyklostiam a potrebám. Má vyše 20 ročnú históriu a v CZ má vyše 12 000 predaných licencií.

CADKON Stavebné konštrukcie

Praktický výkonný nástroj s jednoduchým ovládaním

CADKON je základným výrobným nástrojom bežnej projekčnej kancelárie, ktorý rieši výkresovú projektovú dokumentáciu stavebných konštrukciíJeho veľkou výhodou oproti samostatnému AutoCADu je úplná kontrola hladín CADKONom. Používateľ sa vôbec nemusí starať o tvorbu hladín a triedenie objektov do hladín, robí to automaticky CADKON (v praxi to znamená jednak zaručený poriadok vo výkrese, ale aj úsporu času, ktorú štandartne v AutoCADe venujeme triedeniu objektov do hladín a manažovaniu hladín).

Ďalšia dôležitá vlastnosť CADKONu je používanie základných objektov AutoCADu (žiadne špecifické objekty si CADKON netvorí), výkres nakreslený v prostredí CADKONu je teda možné spracovávať aj v „čistom“ AutoCADe, rovnako túto vlastnosť CADKONu oceníme aj pri výmene dát medzi sebou.

CADKON Stavebné konštrukcie predstavuje praktický a účinný nástroj s jednoduchým ovládaním, určený na kreslenie stavebných výkresov podľa STN. Je pripravený ako nadstavba s univerzálnym využitím pre programy AutoCAD LT, AutoCAD alebo AutoCAD Architecture. CADKON Stavebné konštrukcie svojou otvorenosťou umožňuje pokračovať na rozpracovanom výkrese z inej aplikácie alebo kombinovať kreslenie v samotnom AutoCADe.

Výhodami programu sú okrem iného práca v prostredí AutoCADu pri použití natívneho formátu DWG, možnosť použitia všetkých dostupných príkazov AutoCADu, rozšírenie funkcií samotného AutoCADu a samozrejme funkcie „šité“ na mieru stavbárom, ktoré robia zo všeobecného AutoCADu profesne zameraný program s množstvom užitočných a v súčasnosti už aj zautomatizovaných funkcií. CADKON Stavebné konštrukcie je možné používať pri tvorbe projektovej dokumentácie od úvodných návrhov až po realizačné projekty, resp. je ho možné použiť ako nástroj na dokončenie projektu do stupňa realizačného projektu pre projekty urobené v iných aplikáciách (REVIT, AutoCAD Architecture, AutoCAD). CADKONu nerobia problém ani rekonštrukcie.

VIDEO play

CADKON Zdravotechnika

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 4.000 značiek a 15 výrobcov
 • Zariaďovacie predmety
 • Čerpadlá, zásobníky atď
 • Hydrantové skrine
 • Armatúry
 • Vtoky a vpuste
 • Kanalizačné tvarovky
 • Revízne šachty
 • Značky pre exteriérové situácie
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Kreslenie kanalizácie

 • Postupné skladanie tvarovek za seba
 • Vykreslenie rozsiahlych kanalizačných zvodov z vopred načrtnutých čiar AutoCADu
 • Dodatočné vkladanie čistiacich kusov, odbočiek atď. do už vykreslenej kanalizácie
 • Dodatočné zmeny v už vykreslenej kanalizácii (zmena polohy, pridanie nových vetiev, zmeny dimenzií atď.)
 • Automatické vytvorenie pozdĺžnych rozvinutých rezov
 • Podpora pre kreslenie rezov v jednotlivých podlažiach
 • Podpora pre kreslenie vonkajších prípojok kanalizácie

Kreslenie potrubia

 • K dispozícii je celá rada typov potrubia ako napr. teplé, studené, plyn atď.
 • Kreslenie je rozdelené na:
  • Hrubý náčrt potrubných rozvodov.
  • Podrobné spracovanie (práca s dimenziami, izoláciou, atď.).
  • Popis dimenzií potrubia.
  • Vkladanie armatúr, redukcií, stupačiek atď.
 • Kreslenie axonometrií/izometrií
 • Pri vykresľovaní pôdorysných rozvodov potrubia môžete zadať výšku uloženia potrubia.
 • Pri vkladaní stupačiek môžete zadať dĺžku stupačky a výšky uloženia nadväzujúcich potrubí.
 • Z pôdorysu možno automaticky vytvoriť axonometrie alebo izometrie.

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité potrubie, armatúry, kanalizačné tvarovky atď.).
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (kanalizácia, dĺžka potrubia podľa DN, armatúry atď.).

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami.
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď.
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s polomerom atď.).
 • Rozšírené typy čiar (plynovod, parovod, teplovod atď.).
 • Tvorba legiend situácií.

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu – elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia – môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program

CADKON Vzduchotechnika

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie vzduchotechniky.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.450 značiek a 14 výrobcov
 • Potrubné tvarovky (hranaté, spiro, kruhové a ohybné hadice)
 • Objekty a elementy
 • Schematické značky
 • Smery prúdenia, uloženia atď
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Kreslenie potrubia

 • Postupné skladanie potrubných tvaroviek (pre komplikované prípady)
 • Vykreslenie potrubných trás z vopred načrtnutých čiar pomocou AutoCADu
 • Podpora pre kreslenie ohybných hadíc
 • Riešenie dodatočných zmien polohy už vykreslených potrubí
 • Podpora pre riešenie viditeľnosti hrán krížiacich sa potrubí
 • Definície materiálu a izolácií potrubí

Využitie databázy výrobcov

 • Rozsiahla databáza výrobcov, objektov a elementov
 • Vyhľadávanie a porovnanie sortimentu rôznych výrobcov
 • Vložené typy výrobkov môžete vyhodnotiť napr. do MS Excel

Kreslenie schém

 • Podpora pre kreslenie čiarových schém
 • Pripravená databáza schématických značiek

Vkladanie pozícií a popisov

 • Popis prírub potrubí
 • Vkladanie pozícií
 • Vyhľadávanie a zmeny pozičných čísiel
 • Popis presných rozmerov tvaroviek

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité tvarovky, elementy atď.)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (tvarovky, elementy, rozvinuté plášte atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s rádiusom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajší plyn, parovod, teplovod atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Vzduchotechnika – základný rozsah funkcií

Videoukážky
Videoukážky Zdravotechnika

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu – elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia – môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program

CADKON Vykurovanie a potrubia

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania a potrubí.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Prepojenie na výpočty od spoločnosti PROTECH

 • Odovzdanie informácií o miestnostiach z výkresu do tepelných strát.
 • Meranie rozmerov miestností a konštrukcií z výkresu do tepelných strát.
 • Rozmiestenie navrhnutých vykurovacích telies vo výkrese.
 • Odovzdanie informácií o potrubných rozvodoch a vykurovacích telesách z výkresu do programu DIMOS (v DIMOSe sa načítajú spotrebiče, vetvy a automaticky očíslujú jednotlivé úseky).
 • Popis spotrebičov a rozmerov potrubia vo výkrese navrhnutých programom DIMOS.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.200 značiek a 6 výrobcov (31 výrobcov vykurovacích telies).
 • Vykurovacie telesá (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Kotly, zásobníky, čerpadlá atď. (obecné značky a databázy od rôznych výrobcov)
 • Schematické a podrobne vykreslené armatúry (prírubové, medziprírubové, meracie atď.)
 • Podrobne rozkreslené potrubné tvarovky (kolená, t-kusy, odskoky atď.)
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca s vykurovacími telesami

 • Vkladanie navrhnutých telies z tepelných strát od spoločnosti PROTECH
 • Vkladanie telies z databázy CADKONu (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Dodatočná editácia rozmerov, výrobcu, ventilu atď
 • Jednoduchý popis vykurovacích telies

Kreslenie potrubia

 • K dispozícii je množstvo typov potrubí ako napr. prívodné, spätné, plyn, kondenzát atď
 • Kreslenie je rozdelené na:
  • Hrubý náčrt potrubných rozvodov
  • Podrobné spracovanie (práca s rozmermi, izoláciou, návrh pomocou programu DIMOS od spoločnosti PROTECH atď.)
 • Popis rozmerov potrubí
 • Vkladanie armatúr, redukcií, stupačiek atď
 • Podpora pre kreslenie podrobných výkresov potrubia (napr. výkresy kotolní a strojovní)

Kreslenie rozvinutých schém

 • Číslovanie stupačiek a definície jednotlivých vetiev v pôdoryse
 • Automatické vytvorenie rozvinutých schém aj s popísanými spotrebičmi

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité potrubie, armatúry atď.)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (špecifikácie vykurovacích telies, dĺžka potrubí podľa DN, armatúry atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s rádiusom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajší plyn, parovod, teplovod atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Základný rozsah funkcií modulu Vykurovanie

Videoukážky
Videoukážky Zdravotechnika

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu – elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia – môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program

CADKON Elektroinštalácie


Praktický
a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie slaboprúdu a silnoprúdu.

Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.Databáza značiek
 • Databáza obsahuje cca. 1.800 značiek a 2 výrobcov
 • Prístroje (zásuvky, vypínače, istiace prístroje)
 • Svietidlá
 • Spotrebiče
 • Insta BUS
 • Hromozvody a uzemnenie
 • Oznamovacia technika
 • Zabezpečovacie zariadenia
 • Schémy a rozvádzače
 • Káblové žľaby
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca so značkami

 • Schematické rozmiestnenie značiek vo výkrese
 • Hromadné zadávanie vlastností značiek (označenie, číslo, napätie atď.)
 • Hromadné zmeny vlastností už vložených značiek

Kreslenie vedenia

 • Pripravené základné typy káblov (zásuvky, svietidlá, motory atď.)
 • Zadanie parametrov káblov (označenie, typ, rozmer, odkiaľ kam, atď.)
 • Kreslenie združených vedení
 • Kreslenie káblových žľabov

Popisy prvkov vo výkrese

 • Tvar popisu vložených značiek možno ľubovoľne nastaviť (označenie, číslo, atď.)
 • Sú pripravené rôzne varianty popisov káblov
 • Možnosť prečíslovať už vložené značky

Schémy a rozvádzače

 • Rozsiahla databáza značiek
 • Pripravené šablóny
 • Jednoduché vkladanie alebo vymazanie už vložených značiek

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (typy čiar káblov, použité značky)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (dĺžky káblov, kusovník značiek aj s ich vlastnosťami, atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s polomerom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajšie osvetlenie, silové vedenie atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Základný rozsah funkcií modulu Vykurovanie

Videoukážky
Videoukážky Zdravotechnika

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu – elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia – môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program

CADKON H – Krovy

Rozšírenie pre program AutoCAD Architecture zamerané na parametrické kreslenie drevených konštrukcií krovov s efektívnym vytváraním výkresovej dokumentácie, plne zohľadňuje miestne zvyklosti a normu kreslenia výkresov. Modul Krovy nadväzuje na základné rozšírenie DT+ programu AutoCAD Architecture.

Kreslenie prvkov krovu

S podporou kreslenia krokiev, väzníc, klieštin, hambálkov či stĺpikov vytvoríme do strechy ADT konštrukciu krovu. Prvky kreslíme jednotlivo alebo skupinovo (vkladáte do plochy segmentu). CADKON dohliada na logické väzby medzi prvkami. Krokva je vždy vzťahovaná k hornej alebo dolnej strešnej rovine, pomúrnica leží na hornej hrane steny, stĺpik podopiera väznicu a zároveň leží na tráme. Využitie objektovej technológie je názorné pri kreslení nárožnej a úžľabnej krokvy. Pre jednotlivé polohy krokvy prednastavíme zodpovedajúce typy zakončení, ktoré sa automaticky menia podľa aktuálnej polohy krokvy. V zložitejších prípadoch (zavetrovanie) využijeme funkciu na kreslenie obecného tvaru prvku. Praktické uplatnenie nájde predovšetkým funkcia pre vytvorenie výmeny pre komín, strešné okno či vikier.

Bezproblémové zmeny krovu

Dodatočná zmena tvaru strechy znamenala dosiaľ vo väčšine prípadov nové nakreslenie krovu. Teraz sa všetky úpravy premietnu do konštrukcie krovu. Ak zmeníme uhol sklonu niektorej zo strešných plôch, upraví sa všetky prvky, ktorých sa zmena týka (sklon krokví, dĺžka klieštin atď.). Ak pretiahneme pôdorysnú dĺžku časti strechy, doplní sa v tejto oblasti krov. Logické väzby zostávajú zachované. Takže po zmene výšky strechy „nevisí“ väznice vo vzduchu, ale naďalej ju podopiera stĺpik s novou výškou. Krov možno meniť aj po prvkoch vrátane zmeny dĺžky, profilu a typu zakončenia. Všetky editácie sa vykonávajú bežnými príkazmi AutoCADu.

Popis a tabuľka

Popis obsahuje typ prvku, profil, dĺžku, ale aj položku. Položkovanie prebieha automaticky dvoma spôsobmi, ktoré možno nastaviť. Prvý, jednoduchší spôsob rozlišuje len typ a profil prvkov. Druhý spôsob je podrobnejší a priraďuje novú položku aj prvkom rozdielnej dĺžky. Tabuľka prvkov tiež obsahuje podrobný výpis materiálu vrátane prierezu. Všetky zmeny v konštrukcii sa automaticky premietnu do popisov a tabuliek.

Systémové požiadavky

CADKON Krovy má rovnaké nároky na konfiguráciu počítača ako verzia AutoCADu Architecture, na ktorej je CADKON Krovy používaný. Je potrebných iba 20 MB voľného miesta na disku.

Produktový leták

DT+ pre AutoCAD Architecture

Rozšírenie programu AutoCAD Architecture zohľadňujúce miestne zvyklosti kreslenia, zamerané na objektové modelovanie budov a efektívne vytváranie výkresovej dokumentácie. Zahŕňa nevyhnutné úpravy zobrazenia stavebných prvkov, nastavenie prostredia, knižnice stavebných prvkov, vlastné parametrické prvky, a množstvo utilít využiteľných pre 2D kreslenie i 3D modelovanie. Súčasťou je aj obsiahla knižnica zariaďovacích predmetov.

Pripravené zobrazenie objektov

Zobrazenie stavebných objektov (dverí, okien, schodísk..) bolo v DT+ nastavené a rozšírené tak, aby zodpovedalo našim normám a potrebám miestnych projekčných kancelárií. Dvere majú os s popisom šírky a výšky, okná sa dajú zobraziť dvoma čiarami, alebo je upravená vstupná čiara a popis schodiska. Veľkým uľahčením sú tiež pripravované tzv. konfigurácie zobrazenia podľa bežne používaných typov stavebných výkresov. Odpovedajúcim spôsobom je upravené zobrazenie stavebných objektov, značky rezov, bublín, pôdorysných a výškových kót i podrobnosť a veľkosť kót.

Správa podlažia v jednom výkrese

Samostatnou kapitolou programovej ponuky DT+ je alternatívna podpora pre správu podlažia v jednom výkrese. Prináša možnosť ovládať podlažie riedením vzdialenosti jednotlivých objektov alebo zapínaním hladín. Na základe zvoleného štandardu hladín je potom v menách hladín automaticky rozlišované označenie podlažia. To dáva možnosť nastaviť odlišnú vzdialenosť podlažia pre každý výkres výkresového priestoru. Samozrejmosťou sú tiež praktické funkcie ako je popis prvkov do rôznych podlaží., filtrovanie výberov prvkov podľa podlažia, možnosť vypnúť alebo izolovať podlažia ukázaním prvkov.

Bubliny a tabuľky výplní zo schémami

Pri priraďovaní položiek oknám a dverám DT+ automaticky odsleduje prvky rovnakých rozmerov a typov a priradí im rovnaké čísla, odčíta schémy a výplne, rozmery a názvy prvkov. Ďalšie parametre je možne priradiť ihneď alebo dodatočne. Pre uľahčene vyplnenia ponúka DT+ pre každý parameter históriu zadaných hodnôt. Pomocou správcu je možne dáta hromadne upraviť alebo previesť prečíslovanie položiek. Rovnako odpočítanú schému je možne ručne upraviť a opatriť napr. kótami. Výsledkom je tabuľka, kde sa ihneď odrazia prevedene úpravy z výkresu. Spolu zo schémami je ju možné exportovať do Excelu.

Popisy, odkazy

Novy funkcia vytvárania popisov, odkazov a združených odkazov úplne odpovedá potrebám každodennej praxe bez ohľadu na charakter výkresu. Podpora MV TEXT (viac pohľadový text), ktorú má DT+, sú textové poznámky, ktoré môžu mať rôznu veľkosť a vlastnosti v závislosti na zvolenú konfiguráciu zobrazenia.

Prehľadné ovládanie príkazov

DT+ ponúka prehľadný a do najmenších detailov prepracovaný spôsob ovládania najčastejšie používaných kombinácií príkazov, a to tak originálnych, ako aj vlastných. Podporu pre vytiahnutie steny ku streche, nakreslenie strechy, vloženie otvoru do dosky či tabuľku okien a dverí vyvoláte jedným kliknutím na ľahko zapamätateľnú ikonu.

Strešné okná s knižnicou VELUX a ROTO

Podporu pre konštruovanie strešných okien možno rozdeliť na dve oblasti. Prvá sa zameriava na definíciu strešného okna určitých parametrov, druhá umožňuje vložiť strešné okno (alebo aj zostavy viacerých strešných okien naraz) do strechy. Pripravenú knižnicu typových radov okien výrobcov VELUX a ROTO si môžete sami rozširovať. Okrem vlastného rozmeru okna si tiež volíte ďalšie konštrukčné detaily (napr. typ ostenia, rozmery rámov, typ otvárania). Spôsob vloženia strešného okna do strechy možno určiť podľa toho, či požadujete zadať pôdorysný bod vloženia alebo poznáte výšku dolnej či hornej hrany okna na streche. Okná vložené do strechy môžete dodatočne meniť, a to ako ich polohu, tak aj typ a rozmery. Tabuľka strešných okien obsahuje výpis všetkých použitých okien vo výkrese.

Kreslenie dosky a otvoru do dosky

Funkcie pre kreslenie dosky nakreslia dosku zadanej hrúbky. Tvar možno definovať tromi spôsobmi: postupným zadávaním rohových bodov, výberom krivky obecného tvaru alebo výberom stien, nad ktorými požadujete dosku nakresliť. Do dosky môžete vložiť otvor tak, že 2D zobrazenie obsahuje aj príslušnú značku prestupu zodpovedajúcu normovej zvyklosti.

Definície a správa podlaží

Možnosť výškovo si rozdeliť navrhovaný objekt podľa podlaží ocení každý užívateľ. Názov podlažia, konštrukčná a svetlá výška, hrúbka stropnej dosky, prípadne natočenie podlažia sú informácie, ktorými definujete podlažie. Tzv. správca podlaží potom umožňuje podlažia a predovšetkým objekty k nim prislúchajúce ovládať (tj. vypínať či zapínať, kopírovať alebo mazať).

Obecné funkcie

Integrovaný prehliadač CKVIEW, nakreslenie vrstevnice na streche v zadanej výške, podpora pre kreslenie výškových kót, knižnice prvkov (napr. stien, komínov, okien a dverí) patrí k obecným funkciám DT+.

Okná a dvere so zalomeným ostením

Členenie okenných rámov, konštruovanie dverí do zalomeného ostenia, popis okien a dverí podľa STN patrí k nevyhnutným podporám, ktoré Vám DT+ ponúka.

Kreslenie izolácie v 2D

Funkcie na kreslenie tepelnej izolácie a hydroizolácie nakreslí v stavebnom výkrese tvar zodpovedajúci Vami vybranému typu izolácie. Izoláciu možno editovať príkazmi AutoCADu, aj dodatočne meniť jej hrúbku či tvar.

Knižnica MV blokov a ovládanie

Rozsiahla knižnica pripravených MV blokov plne korešponduje s objektovou technológiou. To znamená, že zobrazenie bloku automaticky zodpovedá aktuálnemu pohľadu na výkres. Prehľadné vkladanie blokov s možnosťou zmeny rozmerov, funkcie pre editáciu do výkresu už vložených blokov a opätovné uloženie do knižnice dokresľujú celkový komfort toho, čo DT+ obsahuje. Pre následné vizualizácie pomocou produktu 3D Max je naviac pripravená väzba pre jednoduché priraďovanie materiálov podľa farieb.

Odkazy 

TrepCAD

Program určený na navrhovanie a následné jednoduché vytvorenie výrobnej dokumentácie schodísk (oceľových alebo oceľových v kombinácii s drevom) je novinkou na našom trhu.

Aby ste mohli začať používať TrepCAD, nepotrebuje poznať žiadnu CAD aplikáciu, napr. AutoCAD a ani ju nepotrebuje vlastniť. TrepCAD je samostatný program, ktorý na základe parametrov zadávaných pôdorysu schodiska automaticky generuje všetko ostatné – schodnice, stupne, prípadne zábradlie. Zmena parametrov schodiska je možná v ktorejkoľvek fáze návrhu a prejaví sa okamžite. Všetky nastavenia schodiska sú prehľadne zoradené v stromovej štruktúre v ľavej časti programu – stačí si len vybrať časť schodiska pre úpravu a môžete začať.

Tvorba schodiska

Vašou úlohou je len jediná vec – návrh schodiska. Ostatné je generované automaticky, bez toho, že by ste museli niečo komplikovane nastavovať. Automaticky vytváraný je:

•    pôdorys
•    profily alebo schodnice
•    výpisy materiálov
•    rezy stupnicami
•    pohľady na zábradlie
•    jednotlivé diely zábradlia
•    výpis materiálu zábradlia
•    3D pohľad

Mierka výkresov je samozrejme v prípade potreby nastaviteľná, rovnako ako aj výstupná tlačiareň. Výstupy sú štandardne vytvárané na formát A4, takže hotový projekt si vytlačíte aj na svoju kancelársku tlačiareň.


Príklad výstupu – pôdorys


Príklad výstupu – 3D pohľad

Typy schodísk

Schodiská s priamymi ramenami

 • jednoramenné
 • 1 roh s podestou
 • 2 rohy s priebežnou alebo rozdelenou podestou

Schodiská so zmiešanočiarymi stupňami

 • 1x zalomené
 • 2x zalomené

Vretenové (točité) schodiská

Všetky parametre schodiska (uhly rohov, šírky ramien, prekonávaná výška, rozmery schodiska) je možné nastaviť priamo v pôdoryse, resp. v jeho vlastnostiach (pravá časť prostredia programu).

Schodnice

•    dva nosníky s „osedlanými“ stupnicami
•    dva nosníky s medziľahlými stupnicami
•    bočná schodnica z plechu alebo z profilu
•    plechová schodnica s „osedlanými“ stupnicami

Profily je možné priradiť z upraviteľného zoznamu. Schodnice je samozrejme možné upraviť aj manuálne podľa potreby do želaného tvaru (zaujímavé hlavne pri zmiešanočiarych stupňoch).

Úprava schodnice

Zábradlie

Tento modul je voliteľný, ak ho nepotrebujete, nemusíte si ho zakúpiť. Jeho úlohou je tvorba zábradlí v rôznych alternatívach, ktoré sa automaticky „nalepia“ na schodisko. Všetky parametre (rozmery, profily, typy) je možné nastaviť v stromovej štruktúre v ľavej časti programu.

Stupne

TrepCAD tvorí stupne automaticky (na základe geometrie schodiska). Ale ako všetko v tomto jednoduchom programe, aj stupne je možné upraviť manuálne podľa potreby – od zmeny zakrivených stupňov na priame a opačne, cez nastavenie rozmerov stupňov, nastavenie výstupnej čiary atď.

3D zobrazenie

Schodisko je možné prehliadať a otáčať vo fotorealistickom zobrazení s priradenými materiálmi (ktoré je možné znova nastaviť podľa potreby z pripravenej databázy materiálov). Nastavený 3D pohľad si môžete okrem automatického vytvorenia ako výstupu na tlačiareň uložiť aj ako rastrový súbor.
Investorovi vždy povie viac nejaký pekný obrázok ako technický výkres!

TrepCAD tiež umožňuje posúdenie schodiska z konštrukčného hľadiska (nie je to statické posúdenie) podľa normy DIN 18065 a ČSN EN ISO 14122-3. Vašu prácu viete okrem výstupu na tlačiareň vyexportovať aj do iných programov – napr. cez formát DXF priamo do AutoCADu. Zaujímavé je tiež prepojenie s oceliarskym programom Advance Steel, kam je možné celé schodisko poslať priamo ako 3D model.

Export schodiska do AutoCADu, Advance Steelu alebo iných podporovaných formátov

Čo sa týka požiadaviek na počítač, postačíte si s hocijakým kancelárskym počítačom, na ktorom môže byť použitý operačný systém od Windows XP až po Windows 7 (vrátane 64-bit verzií). Ako už bolo spomenuté, TrepCAD je lokalizovaný okrem nemčiny a angličtiny aj do poľského a českého jazyka.

Uložiť