Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Advance BIM Designers Collection

Advance BIM Designers umožňuje automaticky vystužiť naraz viac ako 8 rôznych tvarov stĺpov a to rýchlejšie ako stihnete povedať „BIM“

GRAITEC Advance BIM Designers – Concrete series je inovatívna sada aplikácií pre vytváranie výstuže a súvisiacich výkresov / dokumentácia pomocou inžinierskych BIM dát. Základnou funkčnosťou je návrh a výpočet výstuže pre betónové nosníky, stĺpy alebo pätky a sada nástrojov pre Revit na vytváranie výstuže a výkresov výstuže. Od vydania verzie 2018 je Advance BIM Designers rozdelený do dvoch sérií, ktoré spĺňajú špecifické potreby každého odvetvia: Concrete Series (betónové) a Steel Series (oceľové).

GRAITEC Advance BIM Designers – Concrete series
v 2 profesionálnych paketoch:

  • Rebar Detailing
  • Rebar Design & Detailing

GRAITEC Advance BIM Designers – Steel Series
v 2 profesionálnych balíkoch:

  • Connection
  • Stairs & Railings

BD-Stairs-Railing

S modelovaním nových typov schodísk a zábradlí, Vám pomôže Stair & Railings Designer. Obsahuje sadu funkcií, ktoré samostatný Advance Steel nerieši a sú denne v praxi potrebné. Úlohou tejto aplikácie je jasné zameranie na úsporu času. Stair & Railing Designer 2018 je plne kompatibilný s Autodesk Advance Steel 2018 a prichádza s vylepšeniami ako napríklad jedno alebo trojramenné schodisko, výplne zábradlí, spojovacie fitingy. Jednou z najzaujímavejších nových funkcií Railing Designeri sú práve výplne zábradlia, estetické, funkčné, bezpečné a veľmi jednoduché na použitie. Môžu byť použité na navádzanie, ako podpera a tiež ako ochranná bariéra na zabránenie pádu. Pomocou funkcie „Výplň“ vytvoríte dosky medzi stĺpiky zábradlia v makre. V ponuke sú latky, mriežky alebo tabuľky. Konštrukčné fitingy predstavujú alternatívu ku klasickým zváraným zábradliam s množstvom výhod.

Steel Connection Designer je interaktívna aplikácia pre navrhovanie a výpočet spojov oceľových konštrukcií vrátane základnej dosky, ohybovo tuhej čelnej dosky a hrebeňový styčník s nábehom podľa Eurokódu EC3. Steel Connection Designer je kompatibilný s Advance Design 2018 a má podporu pre medzinárodné štandardy. Verzia 2018 Steel Connection Designeri prináša dva nové typy spojov: styčníkový a uholník. Uholník sa používa pri spájaní podlahového a iného nosníka alebo stĺpa a nosníka. Pripojený nosník môže byť k hlavnému nosníku pripojený šikmo a uholníky sú potom priskrutkované alebo privarené k hlavnému nosníku. Rovnakým spôsobom sa dá pripojiť aj tretí nosník. Styčníkový spoj k sebe pripája stužidlá pomocou styčníkových plechov. Pripojiť môžeme jedno až tri podpery.

Advance BIM Designers je BIM riešenie pre lepšie riadenie projektov konštrukcií. Pomáha užívateľom navrhovať, vytvárať, dokumentovať, sledovať a riadiť konštrukčné prvky v BIM projekte a zároveň pracovať vo viacerých BIM prostrediach. Rad pre betónové konštrukcie pracuje s rôznymi medzinárodnými štandardmi a automatizuje i návrh a tvorbu 3D výstuže a vytváranie súvisiacej dokumentácie vrátane správ o hodnotení, výkresov, výkazov pre bežné železobetónové stĺpy, nosníky a základové prvky.

PRÍNOSI:

  • Zvýšená efektivita a produktivita pomocou špecifických funkcií v pracovných postupoch;
  • Viac inteligentné a produktívne BIM pracovné postupy;
  • Zjednodušený pracovný postup medzi TZB a statikou;
  • Podrobnejšie predpoklady umožňujúce jemne vyladený návrh;
  • Vylepšená spolupráca s ostatnými účastníkmi projektu vďaka vylepšeniam vo výkazoch a výkresoch ŽLB konštrukcií;

Reinforced Concrete BIM Designers sú kompatibilné a integrované s aplikáciami Autodesk Revit® 2017 a 2018, GRAITEC Advance Design, GRAITEC OMD a sú k dispozícii aj ako samostatné riešenie. Zavádzajú vysoko pokročilé, flexibilné a produktívne pracovné postupy spolu s vysokým stupňom automatizácie v porovnaní s tradičnými konštrukčnými procesmi.

BIM Designers – Concrete series je multiplatformová aplikácia, ktorá funguje buď samostatne, alebo ako nadstavba nad Revit či Advance Design. Tým dáva užívateľom voľnosť jej použitia a zároveň možnosť využiť výhody napojenia na existujúci softvér.

Na základe požiadaviek Eurokódu 2 a severoamerických (ACI 318-14) a kanadských (CSA) štandardov umožňuje BIM Designers Concrete Series skutočné prepojenie a automatizovaný konštrukčný BIM postup  využívajúci dáta BIM a multiplatformovú integráciu.


RC COLUMN DESIGNER

BD-Column-DesignerPosudzovanie železobetónových stĺpov a automatický návrh ich výstuže, elegantne zvládnete vďaka novej aplikácie. Posúdenie prebieha podľa aktuálnych / platných noriem Eurocode.

.

RC BEAM DESIGNER

BD-Beam-DesignerPosudzovanie železobetónových nosníkov a automatický návrh ich výstuže rieši nová aplikácia z dielne GRAITEC – RC Beam Designer. Posúdenie prebieha podľa aktuálnych noriem Eurocode.

 

Uložiť

.

RC FOOTING DESIGNER

 BD-Footing-DesignerS posúdením železobetónových základových „patek a pasov“ a automatickým návrhom ich výstuže Vám pomôže  RC Footing Designer.  Samotné posúdenie  prebieha podľa aktuálne platných noriem Eurocode.

.

Balíček BIM Designers Collection zahŕňa programy pre:

Sadu GRAITEC ADVANCE BIM Designers Collection je možné zakúpiť  priamo u nás a čerpať aj technickú podporu. Kontaktujte prosím naše  obchodné oddelenie.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť