Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 2 57 100 800

Advance Design

headerImage_advance_design

Statická analýza a posudzovanie stavebných konštrukcií, to je základná charakteristika GRAITEC Advance Design.  Zásadný posun predstavuje v možnostiach, ktoré prináša pri využití pracovných postupov založených na BIM . Zoznámte sa s výpočtovým softwarom, ktorý predstavuje cenovo výhodnú alternatívu oproti iným výpočtárskym programom pre statikov. Predstavujeme Vám GRAITEC Advance Design.
GRAITEC Advance Design je zameraný na robenie statických analýz stavebných konštrukcií a posudzovanie materiálov podľa aktuálnych noriem.  Spĺňa všetky požiadavky integrácie projektu do rozšírených BIM pracovných postupov.

Medzi zaujímavé výhody programu patrí:

 • MKP
 • výpočty a analýzy
 • post- processing / kontrola a aktualizácia
 • dokumenty priamo do editovateľných formátov
 • jednoduché vytvorenie modelu konštrukcie ako v bežnom CAD
 • obsiahle knihovne materiálov, profilov, zemín, alebo si vytvorte svoje vlastné
 • simulácie zaťaženia/ rôzne typy s využitím automatických generátorov
 • cenová dostupnosť
 • celosvetová rozšírenosť
 • eurocode
 • mutácia aj v českom jazyku

Zoznámte sa vďaka našim krátkym video ukážkam s fungovaním jednotlivých zásadných funkcií TU.

Uvedenie novej Advance Workshop konzoly od Graitecu

 

.Doprogramovali sme národné dodatky k normám Eurokód STN EN.

Vyberáme TOP vylepšenia špeciálne pre SK potreby

1: Klimatické zaťaženie EC1
2: 
Železobetónové EC2, oceľové EC3 a drevené konštrukcie EC5

3: Seizmicita EC8
4: Kombinácia EC0

Objavená nová dimenzia / INTEGRÁCIA GRAITEC BIM DESIGNERS

Advance Design 2017 získává s uvedením novej ucelenej kolekcií samostatných aplikácií do balíka GRAITEC BIM Designers 2017 pre železobetónové a základové konštrukcie.  Slúži buď ako nadstavba k Revitu, alebo je plne integrovaná v prostredí Advance Design 2017. Možnosti posudzovania je možné rozšíriť v týchto oblastiach:

 • betónová patka a pás
 • betónový nosník
 • betónový stĺp
 • oceľové styčníky

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Zaujímavá funkcia: Tabuľka editácia modelu je úplne nová funkcia na základe požiadavky užívateľov pre jednoduchšiu definíciu a editáciu modelu.  Poskytuje lepší prehľad o všetkých konštrukčných prvokoch, podporách a zaťaženiu modelu a ich základných vlastnostiach: typ, názov, materiál, prierez, súradnice či intenzita záťaže.  Vykonaná úprava sa okamžite / automaticky premieta v modely.  Export a úpravy tabuliek v excelu je možný tiež.

Zaujímavá funkcia: Návrhár oceľových konštrukcií

Parametrické makro zjednodušuje a urýchľuje zadávanie geometrie oceľových konštrukcií, od základných po a viac podlažné budovy so strechami v rôznych sklonoch či aj v oblúkovom tvare. S kompletnou definíciou materiálov a profilov.
….

Modelovanie – Vytvárajte model konštrukcie rovnako ľahko ako v bežnej CAD aplikácii.

KnižnicaVyužívajte preddefinované knižnice materiálov, profilov a zemín, alebo si vytvorte vlastný.

Zaťaženie – Simulujte rôzne typy zaťaženia konštrukcie s využitím automatických generátorov.

MKP – Dosiahnite presnejšie výsledky adaptáciou siete konečných prvkov.

Post-processing – Kontrolujte výsledky v modeli a aktualizujte ich s novým výpočtom.

Dokumenty – Generujte dokumenty priamo do editovateľných formátov.

Interoperabilita – Šetrite čas využitím existujúcich podkladov.

adv desig
.

Ako je možné GRAITEC Advance Design získať?

Byť našim klientom prináša benefity. GRAITEC Advance Design je možné zakúpiť  priamo u nás a čerpať aj technickú podporu. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

.


Vyberte si z aktuálnej ponuky všetkých webinárov TU.


adv desig
.
.

Chcete podrobnejšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

-->