Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Spoznajte program pre analýzu a dimenzovanie konštrukcií

Čo je GRAITEC ADVANCE DESIGN?

 • profesionálny inžiniersky výpočtový systém
 • systém pripravený pre BIM technológiu
 • intuitívne 3D grafické rozhranie
 • prehľadný a organizovaný program
 • analýza MKP
 • lineárne a nelineárne statické výpočty
 • modálna analýza
 •  posudzovanie betónových, oceľových a drevených konštrukcií podľa EC vrátane všetkých národných dodatkov
 • editovateľné výstupy statických výpočtov

.

Chcete si pozrieť funkcie programu na vlastné oči?

Môžete sa zúčastniť našich webinárov, ktoré sú zamerané na Advance Design:

 GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

03.11.2017

GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

14.11.2017

GRAITEC Advance BIM Designers
Tomáš Huml, Senior BIM konzultant

24.11.2017

GRAITEC Advance BIM Designers
Tomáš Huml, Senior BIM konzultant

28.11.2017

GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

04.11.2017

14:00

Prihlásiť sa
GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

11.12.2017

13:00

Prihlásiť sa

.

Za atraktívnu cenu! Teraz -30%* z bežnej ceny GRAITEC ADVANCE DESIGN!

 • Máte ďalšie otázky?
 • Máte záujem o živé predvedenie?
 • Máte záujem o osobné stretnutie so zástupcom spoločnosti Graitec?

* Cenové zvýhodnenie je časovo obmedzené!

Viac informácií o návrhových normách programu Advance Design:

 • knižnice materiálov: oceľ, drevo, betón podľa STN EN
 • generátor klimatických zaťažení: sneh a vietor podľa STN EN
 • generátor kombinácií zaťažení
 • dimenzovanie oceľových prvkov a prípojov podľa STN EN
 • dimenzovanie drevených prvkov podľa STN EN  
 • dimenzovanie betónových prvkov podľa STN EN
 • návrh a posúdenie reálnej výstuže + interakčné diagramy
 • posúdenie trhlín a priehybov pre lineárne a plošné prvky
 • posúdenie požiarnej odolnosti

Aké sú výhody BIM technológie pre Advance Design?

 • možnosť vytvárať vzájomne nezávislé geometrické (popisné) a analytické (MKP) modely
 • priama synchronizácia modelov s platformami Autodesk Revit a Advance Steel
 • zdieľanie a prenos informácií (analytický a geometrický model, prútové a plošné prvky, materiály, prierezy, objemy, sily a zaťaženie, výstuž)
 • podpora bežných formátov pre výmenu dát: IFC, DXF, CIS / 2, SDNF
 • možnosť spravovať a upravovať model s pomocou tzv. systémov
 • nástroje pre úpravu geometrie a inovatívny ofsetový management
 • využitie návrhárov ŽB konštrukcií Advance BIM Designers v kombinácii s Advance Design alebo s Autodesk REVIT
 • úspora času vďaka výmene dát v rámci BIM technológie


Ako vylepšujeme GRAITEC Advance Design?

Pre zaistenie kontinuity vývoja vydávame dvakrát ročne nové verzie softvéru Advance Design. Každá verzia obsahuje nové vylepšenia a nové funkcie. Tieto inovácie sú na základe spätnej väzby od našich užívateľov. Práve teraz vyšlo už druhé vydanie v tomto roku – verzia 2018 R2.

Čo je nové vo verzii 2018 R2?

 • Automatická korekcia teoretické výstuže vo vzťahu k max. šírke trhlín (EC2)
 • Lokálne imperfekcie pre nosníky (EC3)
 • Výpočet efektívnych charakteristík profilov 4. triedy (automatický výpočet / detekcia)
 • Referenčné dĺžky pre overenie priehybu oceľových lineárnych prvkov (EC3)
 • Vylepšenie komponenty tabuľky dát
 • Rozšírenie ponuky pre výber zobrazenie výsledkov pre železobetónové prvky
 • Poľská národná príloha k EC 0 (automatické kombinácie zaťaženia)
 • Zlepšený prenos šikmých nosníkov medzi Advance Steel a Advance Design
 • Možnosť zastaviť výpočet pri zobrazení varovania

Odporúčame vám, aby ste sa prihlásili pre získanie skúšobnej verzie kliknutím na tlačidlo nižšie:

.

loga

 

O aké moduly je možné rozšíriť program Advance Design?

GRAITEC Advance Design so svojimi rozšíreniami vytvára ucelenú rodinu softvéru, ktorá zjednodušuje prácu projektanta. Výsledkom je unikátny nástroj pre kompletnú analýzu a posudzovanie konštrukcií s možnosťou vytvorenia finálnej výkresovej dokumentácie.
 

IDEA StatiCa

Vďaka prepojeniu s nástrojmi IDEA StatiCa je užívateľovi umožnená podrobná kontrola oceľových prípojov, riešenie železobetónových prvkov a prvkov z predpätého betónu v analyzovanom modely. Modul pre prípoje oceľových konštrukcií umožňuje vývoj ako neštandardných riešení, tak aj analýzu typových prípojov získaných z knižníc.
 

 • Import geometrie ľubovoľného prípoja oceľových konštrukcií, vrátane zaťaženia
 • Schopnosť definovať 3D geometriu prípoja (ľubovoľný prípoj, zvar, skrutkový prípoj)
 • Posúdenie napätia, tuhosti, únosnosti a posúdenie deformácií podľa EC
 • Grafické riadenie výsledkov výpočtov + rýchle generovanie dokumentácie
 • Knižnica parametrických a užívateľských prípojov

GRAITEC ADVANCE BIM DESIGNERS – ŽELEZOBETÓN

Rozšírenie umožňuje vykonávať štandardné výpočty železobetónových prvkov. Po importe dát do modulu BIM Designers má užívateľ možnosť určiť a upraviť skutočné rozloženie výstuže v analyzovaných železobetónových prvkoch. Rovnako je možné vytvoriť detailnú dokumentáciu vykonaných výpočtov v textovej a výkresovej forme.
 

 • Import výsledkov priamo z Advance Design
 • Výpočet nosníkov, stĺpov, základových pätiek a pásov podľa EC
 • Výkres výstuže, výkres tvaru, výkaz výstuže, rozkreslenie položiek výstuže
 • Priama tlač dokumentácie + export do formátu DXF
 • Rýchla tvorba výpočtových poznámok v rôznych úrovniach

GRAITEC ADVANCE BIM DESIGNERS – OCEĽ

Rozšírenie umožňuje vykonávať štandardné výpočty typových prípojov oceľových konštrukcií. Po importe dát do modulu BIM Designers má užívateľ možnosť definovať geometrické parametre pripojenia. Rovnako je možné vytvoriť detailnú dokumentáciu vykonaných výpočtov v textovej a výkresovej forme.

 • Import výsledkov priamo z Advance Design
 • Štandardné výpočty podľa EC3
 • Generovanie výkresov + tlač dokumentácie + export do formátu DXF
 • Rýchla tvorba výpočtových poznámok v rôznych úrovniach
 • Parametrický generátor typových prípojov oceľových konštrukcií

Máte už Advance Design?
Chcete začať pracovať v programe a nestrácať čas výučbou svojpomocne?
Chcete plne využiť potenciál programu, vyhnúť sa problémom a zvýšiť produktivitu?

Ponúkame Vám tieto riešenia:

ŠKOLENIE
Ponúkame Vám školenia, ktoré Vám umožnia sa v programe ľahšie zorientovať a zefektívniť prácu. Školenia prebehajú v našich školiacich priestoroch alebo na vyžiadanie priamo u Vás. Zákazníci s platným Maintenance Plan získavajú zľavu 20%.

WEBINÁRE
Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelné internetové semináre (webináre), vďaka ktorým môžete priebežne zdokonaľovať Vaše znalosti.

VÝUKOVÉ VIDEA
Máme pre Vás pripravenú sériu výukových videí, ktoré Vám uľahčí prvé kroky.

HELPDESK
Technická podpora je zdarma pre zákazníkov s platným Maintenance Plan a je poskytovaná prostredníctvom služby Helpdesk.

SERVIS
V rámci Vašej licencie Advance Design zabezpečujeme tiež špecializovaný zákaznícky servis, prispôsobený vašim potrebám a rovnako tak servis v prípade problémov s funkčnosťou softvéru.

WEB TECHNICKEJ PODPORY
Pre užívateľov sú pripravené stránky technickej podpory pre naše produkty. Na webu nájdete manuály, návody, otázky a odpovede k produktu ADVANCE DESIGN.

.
Užívatelia Advance Design prezentujú

Od svojho založenia bol softvér Advance Design využívaný inžiniermi a projektovými kanceláriami na rad stavebných projektov ako v Českej republike, na Slovensku tak vo svete. Čo si užívatelia myslia o programe?


Vďaka ľahkému modelovaniu, zrozumiteľným výsledkom a možnostiam posudzovaní materiálov predstavuje Advance Design výpočtový softvér, ktorý je vhodný pre každodenné využitie v statickej praxi na projektoch rôznych typov budov.

Ing. Jozef Veselý / špecialista na železobetónové a murované konštrukcie v spoločnosti HH Statika s.r.o.


Jednoznačne možno povedať, že akýkoľvek projekt je nemožné efektívne spracovať bez zodpovedajúceho softvérového vybavenia. Spolupráca programov Autodesk Advance Steel a GRAITEC Advance Design nám umožnila dokončiť kompletný projekt od statického návrhu konštrukcie až po vytvorenie kompletnej montážnej a výrobnej dokumentácie v krátkom časovom horizonte.

Ing. Pavel Stibor / Konateľ spoločnosti Promstal Engineering, s.r.o.


Advance Design rieši dynamickú analýzu konštrukcie na ľubovoľnom, v čase premennom zaťažení. Dokáže určiť odozvu konštrukcie od jednoduchého harmonického zaťaženia až po všeobecné dynamické zaťaženie, ktoré je zadané ľubovoľnou časovou funkciou priebehu. Priestorový model MKP (dosky, steny) oceľového rámu stroja umožňuje lepšie vystihnúť charakteristiky konštrukcie v oblasti rámových prípojov než akýkoľvek prútový model. Prútový model navyše nemôže postihnúť tiež tie tvary vlastného kmitania, v ktorých sa rozkmitajú stojky a pásnice profilov a vodorovnej dosky uzatvárajúce jednotlivé profily.

Ing. Jiří Šmejkal, CSc., Autorizovaný statik


Pretože obrázok vyjadruje viac než tisíc slov, uvádzame niekoľko projektov spracovaných pomocou programu Advance Design:

Centrum Pompidou v Metz (Francúzsko), Thierry Hummel, projekcia CTE

Centrum Pompidou v Metz (Francúzsko), Thierry Hummel, projekcia CTE

Oceľová skulptúra spoločnosti KIA (Soul, Južná Kórea), Hooman Baghi, CAPITA P. & I.

Oceľová skulptúra spoločnosti KIA (Soul, Južná Kórea), Hooman Baghi, CAPITA P. & I.

Štadión Jean Bouin, Paríž, Francúzsko

Štadión Jean Bouin, Paríž, Francúzsko

Ak máte otázky alebo máte záujem o podrobnosti o projektoch realizovaných pomocou softvéru Advance Design, neváhajte nás kontaktovať.