Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 2 57 100 800

Spoznajte program pre analýzu a dimenzovanie konštrukcií:

Epizoda 1 – Intro

 

Čo je GRAITEC ADVANCE DESIGN?

 • profesionálny inžiniersky výpočtový systém
 • systém pripravený pre BIM technológiu
 • intuitívne 3D grafické rozhranie
 • prehľadný a organizovaný program
 • analýza MKP
 • lineárne a nelineárne statické výpočty
 • modálna analýza
 •  posudzovanie betónových, oceľových a drevených konštrukcií podľa EC vrátane všetkých národných dodatkov
 • editovateľné výstupy statických výpočtov

.

Chcete si pozrieť funkcie programu na vlastné oči?

Môžete sa zúčastniť našich webinárov, ktoré sú zamerané na Advance Design:

 GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

03.11.2017

10:00

GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

14.11.2017

13:00

GRAITEC Advance BIM Designers
Tomáš Huml, Senior BIM konzultant

24.11.2017

14:00

GRAITEC Advance BIM Designers
Tomáš Huml, Senior BIM konzultant

28.11.2017

10:00

Prihlásiť sa
GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

30.11.2017

9:00

Prihlásiť sa
GRAITEC Advance Design
Ing. Robert Martinec, Application Engineer

11.12.2017

13:00

Prihlásiť sa

.

Za atraktívnu cenu! Teraz -30%* z bežnej ceny GRAITEC ADVANCE DESIGN!

Máte ďalšie otázky? Máte záujem o živé predvedenie? Máte záujem o osobné stretnutie so zástupcom spoločnosti Graitec?
.

* Cenové zvýhodnenie je časovo obmedzené!

Viac informácií o návrhových normách programu Advance Design:

 • knižnice materiálov: oceľ, drevo, betón podľa STN EN
 • generátor klimatických zaťažení: sneh a vietor podľa STN EN
 • generátor kombinácií zaťažení
 • dimenzovanie oceľových prvkov a prípojov podľa STN EN
 • dimenzovanie drevených prvkov podľa STN EN  
 • dimenzovanie betónových prvkov podľa STN EN
 • návrh a posúdenie reálnej výstuže + interakčné diagramy
 • posúdenie trhlín a priehybov pre lineárne a plošné prvky
 • posúdenie požiarnej odolnosti

Aké sú výhody BIM technológie pre Advance Design?

 • možnosť vytvárať vzájomne nezávislé geometrické (popisné) a analytické (MKP) modely
 • priama synchronizácia modelov s platformami Autodesk Revit a Advance Steel
 • zdieľanie a prenos informácií (analytický a geometrický model, prútové a plošné prvky, materiály, prierezy, objemy, sily a zaťaženie, výstuž)
 • podpora bežných formátov pre výmenu dát: IFC, DXF, CIS / 2, SDNF
 • možnosť spravovať a upravovať model s pomocou tzv. systémov
 • nástroje pre úpravu geometrie a inovatívny ofsetový management
 • využitie návrhárov ŽB konštrukcií Advance BIM Designers v kombinácii s Advance Design alebo s Autodesk REVIT
 • úspora času vďaka výmene dát v rámci BIM technológie

..

.

-->