Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Správa výkresov a dokumentov

Rozdiely medzi tradičným softvérom na správu výkresov vydávaných v papierovej podobe a systémom pre správu elektronických dokumentov (EDMS – Electronic Documnet Management Systems) sa rýchlo zväčšujú, pretože typické prostredie pre správu 2D dát musí byť teraz schopné zvládnuť aj 3D dáta a štruktúrované formáty dát.

Dáta už nie sú len o detailoch viditeľných na CAD výkresoch alebo v súboroch aplikácie Office alebo PDF, ale teraz sa rozširujú aj na extrakciu metadát obsiahnutých v samotných súboroch modelu.

Pretože sa dokumenty presúvajú medzi rôznymi pracovnými postupmi rozpracovanosti, stavy verzií / revízií a zdieľanými alebo publikovanými fázami, je pre správcu dát náročnejšie zabezpečiť, aby užívatelia údajov kontrolovali správnu verziu správneho dokumentu v správny čas ako množstvo dát generovania a vyžiadania je na vzostupe.

Kým správa dokumentov, súborov a výkresov je veľmi dôležitá v mnohých priemyselných odvetviach, celosvetovo sa s najväčšou výzvou stretávame v stavebníctve, kde typický projekt môže ľahko mať tisíce výkresov a stovky profesií. Pre splnenie náročných medzinárodných noriem, ako je ISO 19650, je tak úplne nevyhnutné mať robustný súbor rozpracovanosti (WIP – Work In Progress) a správu výkresov.

Okrem interných potrieb pre správu súborov a výkresov je potom často potrebné exportovať dáta projektu do spoločného dátového prostredia (CDE – Common Data Environments), kde musia byť k dispozícii všetkým subdodávateľom zapojených do stavebného projektu za cieľom zdokonalenia pracovných postupov spolupráce, globálnej viditeľnosti dát a zníženia konštrukčných nákladov na výstavbu odstránením zbytočných opráv a prepracovania projektu.

Veľké stavebné spoločnosti tak často majú globálne projektové tímy, kde je potrebné zdieľať dáta a súbory projektu konštrukcie na rôznych serveroch. Dáta musia byť prísne kontrolované naprieč celým tímom, aby sa zabezpečilo, že každý pracuje na aktuálnych prvkoch a súboroch zostáv alebo uvoľnených verziách.

Riešenie pre správu dokumentov a výkresov

Spoločnosť Graitec je historicky známa ako firma, ktorá pomáha zákazníkom pri výbere a zavedení riešenia pre správu dokumentov, súborov a výkresov vo výrobnom aj konštrukčným prostredia, pomáha zdokonaľovať kvalitu dát, zefektívňovať procesy správy dokumentov a znižovať náklady na správu dát.

Dostupné riešenia zahŕňajú:

Graitec Opentree je špičkové riešenie pre správu dokumentov pre malé i veľké architektonické a projekčné kancelárie a ďalej pre sektor správy a údržby objektov, kde klienti potrebujú pracovať s prísnymi regulačnými normami vrátane ISO 19650. Okrem toho, že je systémom pre správu inžinierskych, konštrukčných a architektonických CAD súborov, umožňuje Opentree spravovať aj ďalšie projektové dáta a dokumenty.

Typické výhody Opentree zahŕňajú:

– Štruktúrované dátové prostredie
– Správa BIM dát a výkresov podľa normy ISO 19650
– Automatizovaný systém číslovania súborov a výkresov
– Robustný dáta a riadenie revízií CAD výkresov
– Prísne auditu kontroly
– a ďalšie

BIM 360 je zjednotená platforma pre stavebníctvo, ktorá je navrhnutá tak, aby prepojila projektové tímy a dáta v reálnom čase, a to prostredníctvom rôznych fáz od návrhu až po skutočnú konštrukciu, vrátane správy dát, spoluprácu pri návrhu, koordináciu a analýzu dát.

Typické výhody BIM 360 zahŕňajú:

– Zdokonalená spolupráca na projekte
– Efektívny odhad nákladov na výstavbu
– Vylepšené možnosti náhľadu a vizualizácie pred vlastnou konštrukciou stavby
– Robustná detekcia kolízií konštrukcie a koordinácia
– Zníženie konštrukčných nákladov a zmiernenie rizika
– a ďalšie

BIM 360 DOCS je klasifikovaný ako softvér pre správu stavebných dokumentov, a je ako prostredie pre spoločné dáta navrhnuté tak, aby zabezpečilo, že rozšírené projektové tímy budú mať k dispozícii stavebné dáta pre zvýšenie efektivity, zvýšenie kvality a zníženie rizika.

Typické výhody BIM 360 DOCS zahŕňajú:

– Robustná správa stavebných dokumentov
– Centralizované projektové informácie v cloude
– Riadenie stavebných dokumentov
– Presné prehľady návrhu a realizovateľnosti
– Spoločné dátové prostredie
– a ďalšie

Autodesk Vault je riešenie pre správu dát určené primárne pre výrobu a Inventor, ale zasahuje aj do ďalších odborov, vrátane správy bežných výkresov AutoCADu.

Vault spravuje verzie 2D a 3D súborov vrátane závislostí a histórie dát, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne pracovné postupy výroby.

Typické výhody Vaultu zahŕňajú:

– Vylepšený dizajn založený na spolupráci
– Rýchly prístup k dátam a organizáciu dát
– Jednoduchá funkčnosť kopírovania a opakovaného použitia údajov
– Prísna kontrola, prístup k údajom a správa revízií
– Automatizovaný proces uvoľnenie a zmeny
– a ďalšie