Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Platobný styk

Fakturačné údaje:

zŠTOR CAD – GRAITEC s r.o.
Čajakova 19
811 05 Bratislava
IČO: 35805781
DIČ: 2020282374
IČ DPH: SK2020282374
zReferenčné čísla Slovenskej pošty – VAKÚP pre bankové účty
Číslo účtu:                   Ref. číslo:
2626545554/1100     004677588
2622836100/1100     004677233
Údaje o banke: TATRA BANKA a.s.
Adresa:
Tel:
Fax:
URL:
Kód:
SWIFT kód:
Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
02/5919 1111
02/5919 1110
http://www.tatrabanka.sk
1100
TATR SK BX

1.) Účet v EUR

Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
           2626545554
1100 – Tatra banka
SK43 1100 0000 0026 2654 5554

2.) Účet v EUR

Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
           2622836100
1100 – Tatra banka
SK85 1100 0000 0026 2283 6100

3.) Účet v EUR

Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
           2920818031
1100 – Tatra banka
SK76 1100 0000 0029 2081 8031