Buďte nároční, vyberte si silného a profesionálneho partnera.

Sme tu pre Vás +421 910 908 066

Predstavenie a vízia ŠTOR CAD

zŠTOR CAD = 23 rokov pôsobenia na Slovenskom trhu.

História: Pôvodné zameranie z roku 1993 združenia ŠTOR orientovaného prevažne na IT oblasť a kancelárske potreby nasmerovala chuť objavovať a prinášať inovácie slovenskému trhu na orientáciu smerom CAD softvér. V roku 2000 bola založená špecializovaná spoločnosť ŠTOR CAD Computers s.r.o.

Myšlienka bola jasná, ukázať to čo funguje inde vo svete na reálnych projektoch.  Nie len predávať softvér, ale implementovať ho do bežného denného užívania vďaka odovzdávaniu skúseností z praxe. Technická podpora a školenia vychádzali z vlastných skúsenosti a tak na Slovenku začal softvérový boom.

Komplexné služby v oblasti návrhu a realizácie optimalizovaných riešení  s následným servisom a technickým poradenstvom už s akreditovanými partnerstvami  Autodesk, HP, NEXTRA GTS, ESET, Intel, Kerio … Pre malých a stredných podnikateľov, verejnú správu a štátny sektor.

•    2003 fúzia s Democentrum SoftCAD, Košice – významný strojársky Autodesk partner
•    2005 otvorenie strediska v Banskej Bystrici
•    2006 otvorenie strediska v Trenčíne
•    2011 otvorenie strediska v Brne
•    2015 vstup do celosvetovej skupiny Graitec

zGraitec Group je celosvetovo pôsobiaci vývojár a predajca CAD/ BIM riešení s implementáciou do reálnej praxe. ŠTOR CAD je jeho strategickou súčasťou.

•    29 pobočiek po celom svete, v 12 krajinách
•    370 zamestnancov, z toho viac ako 150 technických  špecialistov a 70 vývojárov.

zGraitec + ŠTOR CAD, spojili sme sily a skúsenosti, aby sme Vám dali viac. Náš cieľ je byť najlepší a najsilnejší partner našim klientom.

Pre našich klientov je k dispozícií team viac ako 40 aplikačných inžinierov  (všetky CAD/ BIM oblasti pôsobenia) v pobočkách Graitec group v SR, ČR, PL. Vyše 100 BIM implementácií vo významných spoločnostiach pôsobiacich v našom regióne Európy.

zTo je Naša záruka pre Váš správny výber partnera.

ŠTOR CAD Computers s.r.o. je tu pre Vás so širokým portfóliom od kancelárskych potrieb až po implementáciu BIM riešenia do praxe. Naše jednotlivé oddelenia zabezpečujú všetko potrebné pre  bezproblémový chod Vašej firmy a fungovanie denného charakteru.